Aktuelle forskningssaker - Side 4

Publisert 27. feb. 2012 08:44

Ved tannkjøttsykdom kan munnbakterier komme inn i blodstrømmen og gjøre skade andre steder i kroppen. Nå er en ny munnbakterie oppdaget i Sveits.  

Publisert 10. feb. 2012 11:44

Tonsillolitter er mineraliserte stener, som dannes ved mandlene bakerst i svelget. Undersøkelser med elektronmikroskop og lysmikroskop viser hva tonsillolitter består av. 

Publisert 1. des. 2011 08:29

Transkriptomanalyse av Porphyromonas gingivalis ved bruk av mikromatriser og RNA-sekvensering. Dette arbeidet, som er en del av Hedda Høviks PhD avhandling, er et viktig bidrag til kartleggingen av arveanlegget (genomet) i den anaerobe bakterien Porphyromonas gingivalis. 

Publisert 28. sep. 2011 20:17

Infeksjoner i munnhulen, spesielt fremskreden periodontitt er satt i sammenheng med økt risiko for hjertekarsykdom.

Publisert 9. aug. 2011 12:57

Bakteriers samtale er knyttet til biofilmdannelse og overføring av arvemateriale.

Publisert 1. juni 2011 08:33

Hull i tennene (karies) er kjent for de fleste, men det finnes også andre måter en tann kan bli skadet på, som for eksempel syreskader.

Publisert 2. mai 2011 09:42

God saliva(spytt)sekresjon er viktig for munnhelsen og for vår velvære. Saliva beskytter tenner og munnslimhinnen mot bakterie- og virusinfeksjoner, verner tannemaljen og er viktig for spising, svelging og tale

Publisert 5. apr. 2011 13:55

Ved Avdeling for kjeve-og ansiktsradiologi, som er Instituttets røntgenavdeling, arbeider vi kontinuerlig med å forbedre vår diagnostikk. Det sikrer at pasienter som henvises til Instituttet blir utredet på best mulig måte med oppdatert teknologi. Optimal diagnostikk er en forutsetning for optimal behandling.  

Publisert 1. mars 2011 08:50

Årsaken til tannråte (tannkaries) i emaljen har lenge vært hevdet å være Streptococcus mutans og laktobasiller. Arbeider nylig utført i vår gruppe med moderne molekylærbiologiske teknikker på emajekaries hos barn og voksne har imidlertid brakt andre bakterielle kandidater på banen. Mange av disse bakteriene kan ennå ikke dyrkes. 

Publisert 1. feb. 2011 14:33
Bakterier kommer inn i tennene ved karies, men også etter slitasje og hvis tenner skades ved uhell i lek og idrett. Rotkanalene blir infisert, og betennelsen kan bre seg til kjevebein og noen ganger videre. Rotbehandlingen skal sikre at alle bakterier elimineres fra rotkanalene, og selve rotfyllingen at nye mikrober finner vei. Det utvikles nye instrumenter og metoder for å oppnå dette.
Publisert 3. jan. 2011 14:54

Områder med celle- og vevsdød i kjever etter strålebehandling (osteoradionekrose) inneholder ikke bakterier bare på overflaten.

Publisert 14. nov. 2010 11:53
Publisert 14. nov. 2010 11:18

Avdeling for Biomaterialer og Klinisk Forskningslaboratorium har utvikla ultraporøse og mekanisk sterke vekststativ for bein celler som har visst særs gode resultat båe i in vivo og in vitro forsøk