Masterpresentasjoner 2017

08:15 – 08:20              Studiedekan Alix Young Vik introduserer dagens programledere som er Magne Bryne og Linda Hildegard Bergersen

08:20 – 08:35              Is periodontal surgery more efficient than nor-surgical periodontal therapy with regards to reduction of PPD and CAL when the endpoints are observed over more than 1 year, provided that the patient maintains an adequate oral hygiene following therapy? v. Nisha Maharajasingam og Jovona Rosic. Veileder: Hans Ragnar Preus

08:35 – 08:50              Tannhelsetjenestens betydning for dem som er utsatt for vold i nære relasjoner v. Sigrid van Eeden og Andrea Indahl. Veiledere: Tiril Willumsen og Anne Rønneberg

08:50 – 09:05             Bone augmentation around a freshly inserted dental implant: MicroCT evaluation of bone regeneration in vivo v. Amin Homayouni og Lena Ringsby Hæren. Veileder: Hanne Tiainen

09:05 – 09:20              Kan proteiner i bein isoleres, og kan disse fortelle noe om den biologiske statusen til beinet? En analyse av friskt og sykt bein v. Safiyye Süslü. Veileder: Janne Reseland

09:20 – 09:35              Tannturisme. En oversikt over lovverk og praktisk gjennomføring av HELFO-refusjon for tannbehandling utført i andre EØS-land v. Kristian Martinsen og   Kristina Schumacher Walberg. Veiledere: Hans Ragnar Preus og Carl Hjortsjø

09:35 – 09:50              Bruk av tolketjenester innenfor tannhelsetjenester v. Najieh Faryabi. Veileder: Tiril Willumsen og Anne Catrin Høyvik

09:50 – 10:05              Methods in bitemark analysis v Swapna Jagadees Kuttikara. Veileder: Sigrid I. Kvaal

10:05 – 10:15              PAUSE

10:15 – 10:30              Kartlegging av kostholds- og livsstilsvarner blant unge voksne mellom 16-30 år v. Belma Focak og Maliha Khan. Veiledere: Aida Mulic og Kjersti Refsholt Stenhagen

10:30 – 10:45           Tannpasta for hvitere tenner. Kan disse påvirke emaljens mottakelighet for syreskader? v. Sara-Emilie Løvik og Karen Stevning. Veiledere: Lene Hove og Carl Hjortsjø

10:45 – 11:00              Exercise models in forensic odontology v. Elise Lykseth og Katrine Roska Nymoen. Veileder: Sigrid I. Kvaal

11:00 – 11:15              Fluormotstand. Er flour som anbefales i kariesforebyggende arbeid skadelig? v. Cecilie Osvik og Marte Rygg Årdal. Veiledere: Nina Wang og Tove I Wigen

11:15 – 11:30              Traumesensitiv tannbehandling v. Silje Camilla Seierstad. Veiledere: Tiril Willumsen og Anne Rønneberg

11:30 – 11:45              Hyposalivasjon hos hjerte- og karpasienter -en litteraturstudie- v Rahel Aklilu Myklebust. Veiledere: Hilde Kanli Galtung

11:45 - 12:00              Implantatbehandling: Overlevelse- og suksessrate for Straumann-, Astra Tech- og Nobel Biocare implantater v. Toni Berg Alsamaria og Sara Jalili. Veileder: Tore Bjørnland

12:00 – 12:30              LUNSJ

12:30 – 12:45              Juvenil idiopatisk artritt: En retrospektiv studie av pasienter undersøkt av det tverrfaglige JIA-teamet ved Det odontologiske fakultet v. Camilla Høili Andreassen og Helene Hannevold. Veiledere: Tore Bjørnland og Bjørn Øgaard

12:45 – 13:00              Molar Incisiv Hypomineralisasjon (Litteraturstudie) v. Aisha Farnaz Khan. Veiledere: Anne Skaare og Ivar Espelid

13:00 – 13:15              Cyto- and genotoxicity of dental resin composites in human gingival epithelium progenitor cells as assessed by the single cell gel electrophoresis (comet) assay v. Ingunn Marie Fredsted og Idun Aass Hertzberg. Veilder: Hanna Tiainen

13:15 – 13:30              Kulturelle forestillinger og holdninger til tannhelse. (Litteraturstudie) v. Leila Daria Walizadeh. Veiledere: Tiril Willumsen og Ann Catrin Høyvik

13:30 – 13:45              Micromechanical properties of synthetic hydrogels for bone regeneration v. Thomas Hilberg og Sanja Sapina. Veileder: Manuel Schweikle

13:45 – 14:00              Munnhelse hos eldre brukere av hjemmetjenester v. Bojana Popovic og Ole Tuft. Veiledere: Lene Hystad Hove og Rasa Skudutyte-Rysstad

14:00 – 14:15              Radiographic alveolar bone level in patients suffering from thyroid deficiency. A blinded, care controlled study. v Sousan Houlacoui og Faroq Khalid. Veileder: Hans Ragnar Preus

14:15 - 14:25              PAUSE

14:25 – 14:40              Kronisk periodontitt og aterosklerose i koronararterier v. Emilie Margrethe Moholdt og Caroline Schie. Veileder: Anne Merete Aass

14:40 – 14:55              Tilheling av periapikale lesjoner hos pasienter med diabetes mellitus behandlet ved Det odontologiske fakultet i Oslo, sammenlignet med en kontrollgruppe. v. Frida Witzøe Ulriksen og Arbresha Veliqi. Veileder: Dag Ørstavik.

14:55 – 15:10              Side Effect/Adverse Profile of Benzodiazepine Sedation in Dentistry v. Johanne Brox Skranes og Azadeh Taftian. Veileder: Lasse Skoglund

15:10 – 15:25              Comparing the effect of 0,06%, 0,12% and 0,2% Chlorhexidine on plaque, bleeding and side effects in an experimental gingivitis model. A parallel group masked randomized clinical trial. v. Ayse Gul Bardakci og Maliha Haydari. Veileder: Hans Ragnar Preus

15:25 – 15:40              Utvikling av vistomstenner hos 16 åringer- en undersøkelse av normal utvikling v. Allia Adam Mahmoud og Majuri Sriswaran. Veileder: Sigrid I. Kvaal

15:40 – 16:10              PAUSE FOR BEDØMMELSESKOMITÉ

16:10 – 16:30              AVSLUTNING OG PRISUTDELING

 

 

Publisert 1. juni 2017 13:39 - Sist endret 14. juni 2017 11:38