Forskningsarrangementer - Side 3

Tid og sted: 7. sep. 2016 12:15, Auditorium I, Geitmyrsveien 69

Cand. odont. Anders Verket ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): On surface coatings of titanium-based bone graft materials.

Tid og sted: 7. sep. 2016 10:15, Auditorium I, Geitmyrsveien 69

Cand. odont. Anders Verket ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Use of synthetic scaffolds in bone regenerative therapies in the treatment of crestal bone defects.

Tid og sted: 31. aug. 2016 12:15, Auditorium I, Geitmyrsveien 69

Cand.scient. Andreas Dobloug ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): An Assessment of Provider and Patient Behaviour within the Public Dental Services.

Tid og sted: 31. aug. 2016 10:15, Auditorium I, Geitmyrsveien 69

Cand.scient. Andreas Dobloug ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Conceptual frameworks for studying caries and its variations in populations.

Tid og sted: 23. juni 2016 12:15, Auditorium I, Geitmyrsveien 69

M.Sc. Benjamin Müller ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Bone-mimetic TiO2 scaffolds with improved corrosion resistance.

Tid og sted: 23. juni 2016 10:15, Auditorium I, Geitmyrsveien 69

M.Sc. Benjamin Müller ved Institutt for klinisk odontologi  avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Biomaterial-associated infections: functional and clinical challenges.

Tid og sted: 15. juni 2016 12:15, Domus Odontologica, Institutt for oral biologi
Tid og sted: 8. juni 2016 08:30 - 15:00, Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Youngs gate 11, Oslo

8. juni inviterer fakultetets forskernettverk til sommerseminar i Oslo Kongressenter.

Tid og sted: 6. juni 2016 - 7. juni 2016, Institutt for oral biologi

Tre forskere fra Harvard Medical School gjester Institutt for oral biologi for The Harvard Seminar. Det blir også bidrag fra andre eksterne og interne foredragsholdere i løpet av de de to dagene i juni.

Tid og sted: 12. apr. 2016 12:15, Auditorium I, Geitmyrsveien 69

Cand.odont. Oscar Rodolfo Villa Marta ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Wound healing promoting agents in oral and periodontal surgical procedures.

Tid og sted: 12. apr. 2016 10:15, Auditorium I, Geitmyrsveien 69

Cand.odont. Oscar Rodolfo Villa Marta ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Molecular mechanisms in mucosal healing and their implication for periodontal and peri-implant soft tissue management in clinical treatment.

Tid og sted: 29. mars 2016 12:00 - 13:00, Store Auditorium

Kan du nok om personvern? Hvis ikke. Ta med deg lunsjen og bli med på kurs.

Tid og sted: 7. mars 2016 12:15, Auditorium I, Geitmyrsveien 69

Cand.odont., cand.med. Niels Fredrik Hågensli ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): The decision to have orthognathic surgery and long-term outcome after mandibular set-back osteotomies.

Tid og sted: 7. mars 2016 10:15, Auditorium I, Geitmyrsveien 69

Cand.odont., cand.med. Niels Fredrik Hågensli ved Institutt for klinisk odontologi  avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Distraction osteogenesis in craniomaxillofacial malformation treatment - possibilities and limitations.

Tid og sted: 3. mars 2016 12:15 - 14:15, Auditorium 2, Geitemyrsveien 69

Dr. Paddy Fleming, president i EAPD og Senior Lecturer ved Dental University Hospital, Trinity College Dublin, skal holde en gjesteforelesning. Forelesningen teller 1 time i NTFs obligatoriske etterutdanningssystem,

Tid og sted: 29. feb. 2016 10:30 - 11:30, Auditorium 1, GV69
Tid og sted: 17. feb. 2016 14:30 - 15:30, Faculty Club, Geitmyrsveien 69
Tid og sted: 17. feb. 2016 14:30 - 15:30, Faculty Club, Geitmyrsveien 69
Tid og sted: 16. feb. 2016 18:00 - 20:00, Litteraturhuset, Amalie Skram

Europa står overfor den største flyktningstrømmen siden andre verdenskrig og Europas borgere polariseres mellom solidaritet og frykt. For å sikre at de universelle menneskerettighetene fortsetter å gjelde for alle må misbruk og dobbeltstandarder utfordres, i følge Frances Webber fra The Institute of Race Relations.

Tid og sted: 19. jan. 2016 09:00 - 16:00, Blindern, Niels Henrik Abels Hus- abels utsikt 12.etg

2. samling av Kurset Klinisk veiledning i odontologi blir  19. januar 2015 på Blindern.

Tid og sted: 18. des. 2015 10:15, Auditorium I, Geitmyrsveien 69

Cand.odont. Heming Olsen-Bergem ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Temporomandibular joint (TMJ) arthritis in Juvenile Idiopathic Arthritis (JIA): Clinical management and analyses of TMJ synovial fluid.

Tid og sted: 17. des. 2015 15:15, Auditorium I, Geitmyrsveien 69

Cand.odont. Heming Olsen-Bergem ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Smertefysiologi og farmakologisk behandling av smerte.

Tid og sted: 11. des. 2015 12:15, Realfagsbiblioteket, Vilhelm Bjerknes' hus

How can the brain learn from experiences, and at the same time be stable enough to retain memories for decades? How does mental capacity change throughout life? What effect does dementia have on multilingual persons? At the seminar we will look more deeply into these questions.

Tid og sted: 9. des. 2015 12:15 - 12:45, Stort Aud, Det odontologiske fakultet, Geitmyra,

Unikor er koret for ansatte ved UiO. Det er mellom 35 og 45 aktive sangere i koret. Tor Tveite er kunstnerisk leder og musikalsk inspirator. I juni 2014 feiret koret sitt 5-årsjubileum med egen konsert i Universitetets aula, og i pinsen i år var koret med på sin første korfestival, på Bornholm.