Forskningsarrangementer - Side 4

Tid og sted: 1. sep. 2014 10:15 - 12:00, Auditorium I, Det odontologiske fakultet, Geitmyrsveien 69

Professor Bruce J Paster kreeres til æresdoktor ved UiO den 2. september 2014. Æresdoktorforelesning holdes ved Det odontologiske fakultet den 1. september, med tittelen: "The Oral Microbial canary in the coalmine of Human Disease"

 

Tid og sted: 20. juni 2014 17:00 - 18:30, Store Aud

Tradisjonen tro holdes det en høytidelig avslutningsseremoni for avgangskullet for Tannlege - og tannpleierstudentene fredag 20. juni

Årets seremoni holdes i Geitmyrsveien.

Tid og sted: 13. juni 2014 10:15, Domus Odontologica, Sognsvannsveien 10 - Store auditorium A1.1001

Louise Bjerkan vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Expression and Function of the Short Form of Human Thymic Stromal Lymphopoietin

Tid og sted: 12. juni 2014 14:15 - 15:00, Domus Odontologica, Sognsvannsveien 10 - Store auditorium A1.1001

Louise Bjerkan avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Type II innate lymphoid cells: Activation by TSLP and their potential role in the oral immune response

Tid og sted: 2. juni 2014 10:15, Domus odontologica, Sognsvannsveien 10 - Store auditorium

Håkon Valen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: The capsule polysaccharide in Streptococcus mitis: Exploring streptococcal commensal-pathogenicborders

Tid og sted: 2. juni 2014 08:15 - 09:00, Domus odontologica, Sognsvannsveien 10 - Store auditorium

Håkon Valen avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Origin of bacterial species

Tid og sted: 23. mai 2014 09:00 - 15:00, Institutt for oral biologi

Forskningsdagen finner i år sted fredag 23. mai 2014 fra 09:00-15.00 på IOB, Store Auditorium A1.1001, Sognsvannsveien 10.

13 ph.d.-kandidater vil presentere sin forskning.

 

Tid og sted: 4. apr. 2014 10:15, Geitmyrsveien 69 - Auditorium 1

Lino Thorlakson vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Microbiological, clinial and 3-dimensional features of white spot lesions in permanent teeth

Tid og sted: 4. apr. 2014 08:15 - 09:00, Auditorium I, Geitmyrsveien 69

Lino Thorlakson avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Microbiologic and dental hard tissues (enamel) considerations in orthodontic bonding

Tid og sted: 3. apr. 2014 12:15 - 4. apr. 2014 13:00, Store Auditorium

31.mars - 4.april holdes det en utstilling ved Det odontologiske fakultet. «Hvis klær kunne fortelle 1 og 2» er en dokumentasjon om vold, overgrep og krenkelser mot de minste barna.

I forbindelse med utstillingen vil det daglig bli holdt foredrag kl 12.15 -13.00 i Store Auditorium.

Den 31.3 kl 12 vil det være offisiell åpning av uken i Store Auditorium i Geitmyrsveien 71.

Dekanen ved Det odontologiske fakultet, Pål Barkvoll, åpner før ordet overlates til instituttleder ved psykologisk institutt, Kjetil Søren Sundet. Fagsjef i Den Norske Tannlegeforening, Arild Juul Nilsen, vil så bidra i innledningen. Sist ut av innlederne vil være klinikksjef Anne Rønneberg, Klinikk for allmenn odontologi, barn.

Det er åpent for alle!

Tid og sted: 27. jan. 2014 07:30 - 09:00, Geitmyrsveien 69/71 ved inngang

Det odontologiske fakultet arbeider kontinuerlig med forbedring i tilbudet til alle våre brukere. I 2014 er det satt ekstra fokus på smittevern med

"Smittevernkampanjen 2014"

Tid og sted: 9. des. 2013 13:15, Geitmyrsveien 69 - Auditorium 1

Simen E. Kopperud vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d.: Treatment decisions on approximal caries and longevity of Class II restorations

Tid og sted: 9. des. 2013 10:15 - 11:00, Auditorium 1, Geitmyrsveien 69

Simen E. Kopperud avholder sin prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.: Kariesdiagnostikk og risikovurdering i moderne operativ tannbehandling

Tid og sted: 5. sep. 2013 12:15, Geitmyrsveien 69 - Auditorium 1

Matthias Johannes Frank vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d.: Bioactive coating for titanium based bone anchored implants

Tid og sted: 22. aug. 2013 12:15, Geitmyrsveien 69 - Auditorium 1

Martin Sebastian Walter vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d.: Surface Bioactivation of Titanium-Zirconium Dental Implants

Tid og sted: 30. mai 2013 10:15, Auditorium I, Geitmyrsveien 69

M. sc. Hanna Tiainen ved IKO vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Ceramic TiO2 Scaffolds for Bone Repair

Tid og sted: 29. mai 2013 14:15 - 15:00, Auditorium 1, Geitmyrsveien 69

Hanna Tiainen ved IKO avholder sin prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.: Scaffolds for Hard Tissue Regeneration

Tid og sted: 29. mai 2013 09:00 - 29. mai 2012 15:30, Institutt for klinisk odontologi, Store auditorium

This year the Research Day (Forskningsdagen) will be arranged Wednesday 29. May 2013 from 9.00-15.30 at IKO, Store Auditorium, Geitmyrsveien 69. Lunch will be served during the day.

Tid og sted: 16. apr. 2013 10:15, Auditorium I., Geitmyrsveien 69

Cand.odont. Kjersti Refsholt Stenhagen ved IKO vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Effect of fluoride solutions on enamel erosive wear and validation of methods used for analyses

Tid og sted: 15. apr. 2013 14:15 - 15:00, Auditorium I., Geitmyrsveien 69

Kjersti Refsholt Stenhagen ved IKO avholder sin prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.: Preventive strategies for the management of dental erosion

Tid og sted: 11. mars 2013 12:15 - 13:00, Auditorium 1, Geitmyrsveien 69
Tid og sted: 1. mars 2013 10:15, Auditorium I., Geitmyrsveien 69

Cand.odont. Kirsten Solemdal ved IKO vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Oral health, taste and nutrition in hospitalized older people

Tid og sted: 28. feb. 2013 14:15 - 15:00, Auditorium I., Geitmyrsveien 69

Kirsten Solemdal ved IKO avholder sin prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.: The relationship between oral health and nutrition status in the elderly

Tid og sted: 5. feb. 2013 12:15 - 13:00, Institutt for klinisk odontologi, Auditorium I

Professor i anestesi og sedasjon James Roelofse MB ChB, MMed (Anaes), PhD (Anaes) leder avdeling for anestesi og sedasjon ved University of the Western Cape, Syd-Afrika vil holde gjesteforelesning tirsdag 5.februar med tittelen Transmucosal drugs in sedation practice. 

Forelesningen vil gi en oversikt over transmucosale sedasjonsteknikker illustrert med kliniske eksempler av pasienter med behandlingsvegring, og er åpen for alle interesserte.

 

Tid og sted: 11. des. 2012 10:15, Auditorium I, Geitmyrsveien 69

Cand.odont. Rønnaug Sæves vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Prader-Willi syndrome in Norway. Oral aspects