Forskningsarrangementer - Side 6

Tid og sted: 11. des. 2012 10:15, Auditorium I, Geitmyrsveien 69

Cand.odont. Rønnaug Sæves vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Prader-Willi syndrome in Norway. Oral aspects

Tid og sted: 10. des. 2012 14:15 - 15:00, Auditorium I., Geitmyrsveien 69

Rønnaug Sæves ved IKO avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Funksjonshemming og oral helse – forebygging og utfordringer i klinikken

Tid og sted: 23. nov. 2012 10:15, Auditorium I., Geitmyrsveien 69

Dipl.ing. Christiane Petzold ved IKO vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: UV-induced functionalization of titanium surfaces with a polyunsaturated fatty acid for improved performance of temporary bone fixation devices

Tid og sted: 22. nov. 2012 14:15 - 15:00, Auditorium I., Geitmyrsveien 69

Christiane Petzold ved IKO avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Surface modification of metal implants 

 

Tid og sted: 14. nov. 2012 12:15 - 13:00, Aud I

På vegne av fagavdelingen har Professor Tore Bjørnland invitert docent Gunilla Andersson fra Malmø til Instituttet.

Tema for gjesteforelesning: "Tobaksassocierade förändringar i munslemhinnan med fokus på snus" 

Tid og sted: 9. nov. 2012 10:15, Auditorium I., Geitmyrsveien 69

Cand.odont. Aida Mulic ved IKO vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: On dental erosive wear among different groups in Norway. Scoring systems, prevalence and risk indcators

Tid og sted: 8. nov. 2012 14:15 - 15:00, Auditorium I., Geitmyrsveien 69

Aida Mulic ved IKO avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Tannslitasje - historiske aspekter

Tid og sted: 30. mai 2012 09:00 - 16:00, Domus Odontologica, auditoriet (A1.1001)

Atten ph.d.-kandidater vil i år legge frem sitt prosjekt for publikum på forskningsdagen.

Tid og sted: 3. feb. 2012 10:15, Store Aud., Geitmyrsveien 69

M.Sc. Johan Caspar Wohlfahrt ved IKO vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d.: On the use of titanium based materials as non-resorbable bone substitutes.

Tid og sted: 2. feb. 2012 14:15, Store Aud., Geitmyrsveien 69

M.Sc. Johan Caspar Wohlfahrt ved IKO avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Diagnosis and treatment of peri-implantitis.

Tid og sted: 31. jan. 2012 12:15 - 13:00, Aud1, Geitmyra

Avdeling for pedodonti og atferdsfag har gleden av å invitere til gjesteforelesning med spesialist i oral kirurgi, Jens Ove Andreasen.

 

Tittel på forelesningen:

Pulpas reaksjoner og evne til tilheling etter tannskader.

 

Tid og sted: 9. des. 2011 10:15, Aud. 1, Geitmyrsveien 69

Cand.polit. Anne Elisabeth Münster Halvari ved IKO vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d.: Motivation, Dental Behaviours, Well-Being, and Oral Health: Cross-sectional and Experimental Studies Testing Self-Determination Theory.

Tid og sted: 8. des. 2011 14:15, Aud. 1, Geitmyrsveien 69

Cand.polit. Anne Elisabeth Münster Halvari ved IKO avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Compare and contrast theories of helath behaviour/behavioural change that have been applied to dental health.

Tid og sted: 8. des. 2011 12:15 - 13:00, Store Auditorium

Instituttleder Pål Barkvoll holder allmøte for ansatte og studenter ved Institutt for Klinisk Odontologi.

Barkvoll vil fra nå ta sikte på å holde allmøte annenhver måned.

Tid og sted: 2. des. 2011 10:15, Aud. 1, Geitmyrsveien 69

M.Ed. Kari Elisabeth Dahl ved IKO vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d.: Oral health-related quality of life in Norwegian adults.

Tid og sted: 1. des. 2011 14:15, Aud. 1, Geitmyrsveien 69

M.Ed. Kari Elisabeth Dahl vil holde prøveforelesning over oppgitt emne: Hva menes med livskvalitet, og hvordan kan man måle denne?

 

Tid og sted: 15. nov. 2011 12:15 - 13:00, Store Auditorium

Spesialistkandidat i oral kirurgi, Dag Tvedt, deler erfaringer fra 3 år ombord på sykehusskipet Africa Mercy.

Velkommen!

Tid og sted: 26. okt. 2011 14:15 - 15:00, Aud1, Geitmyra

Avd.for kariologi og gerodontologi har gleden av å invitere til gjesteforelesning med Dr. Alexandre R. Vieira. Han er førsteamanuensis ved Universitetet i Pittsburgh.

Tid og sted: 21. okt. 2011 10:15, Geitmyrsveien 69, Aud. 1

Cand.odont Tove Irene Wigen ved IKO vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Caries risk indicators in preschool children. Maternal and family conditions in pregnancy and early childhood and dental caries development in preschool children

Tid og sted: 20. okt. 2011 14:15, Geitmyrsveien 69, Aud. 1

Cand.odont. Tove Irene Wigen holder prøveforelesning over oppgitt emne: Kariesmodeller, diskuter utviklingen av slike modeller og den nytten en kan ha av dem.

Tid og sted: 11. feb. 2011 10:15, Geitmyrsveien 69 - Auditorium 1

Cand.odont. Elisabeth Aurstad Riksen ved IKO vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Effects of epigenetic and environmental factors on biomineralization

Tid og sted: 10. feb. 2011 14:15, Geitmyrsveien 69 - Auditorium 1

Cand.odont. Elisabeth Aurstad Riksen ved IKO avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The dental enamel as an indicator for drug exposure? 

Tid og sted: 3. des. 2010 10:15, Geitmyrsveien 69 - Auditorium 1

Tannlege Linda Z. Arvidsson vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Juvenile idiopathic arthritis in the temporomandibular joint in a long-term perspective

Tid og sted: 2. des. 2010 14:15, Geitmyrsveien 69 - Auditorium 1

Tannlege Linda Z. Arvidsson ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne TMJ involvement in Juvenile Idiopathic Arthritis -a radiological perspective

Tid og sted: 10. sep. 2010 12:15, Det odontologiske fakultet, Geitemyrsveien 69, Auditorium 1 (GV205)

cand. scient Margareth V Tamburstuen ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Ameloblastin in mesenchymal cells A study on expression, regulation and putative function of ameloblastin in bone related cells