Forskningsarrangementer - Side 7

Tid og sted: 9. des. 2013 13:15, Geitmyrsveien 69 - Auditorium 1

Simen E. Kopperud vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d.: Treatment decisions on approximal caries and longevity of Class II restorations

Tid og sted: 9. des. 2013 10:15 - 11:00, Auditorium 1, Geitmyrsveien 69

Simen E. Kopperud avholder sin prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.: Kariesdiagnostikk og risikovurdering i moderne operativ tannbehandling

Tid og sted: 5. sep. 2013 12:15, Geitmyrsveien 69 - Auditorium 1

Matthias Johannes Frank vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d.: Bioactive coating for titanium based bone anchored implants

Tid og sted: 22. aug. 2013 12:15, Geitmyrsveien 69 - Auditorium 1

Martin Sebastian Walter vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d.: Surface Bioactivation of Titanium-Zirconium Dental Implants

Tid og sted: 30. mai 2013 10:15, Auditorium I, Geitmyrsveien 69

M. sc. Hanna Tiainen ved IKO vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Ceramic TiO2 Scaffolds for Bone Repair

Tid og sted: 29. mai 2013 14:15 - 15:00, Auditorium 1, Geitmyrsveien 69

Hanna Tiainen ved IKO avholder sin prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.: Scaffolds for Hard Tissue Regeneration

Tid og sted: 29. mai 2013 09:00 - 29. mai 2012 15:30, Institutt for klinisk odontologi, Store auditorium

This year the Research Day (Forskningsdagen) will be arranged Wednesday 29. May 2013 from 9.00-15.30 at IKO, Store Auditorium, Geitmyrsveien 69. Lunch will be served during the day.

Tid og sted: 16. apr. 2013 10:15, Auditorium I., Geitmyrsveien 69

Cand.odont. Kjersti Refsholt Stenhagen ved IKO vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Effect of fluoride solutions on enamel erosive wear and validation of methods used for analyses

Tid og sted: 15. apr. 2013 14:15 - 15:00, Auditorium I., Geitmyrsveien 69

Kjersti Refsholt Stenhagen ved IKO avholder sin prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.: Preventive strategies for the management of dental erosion

Tid og sted: 11. mars 2013 12:15 - 13:00, Auditorium 1, Geitmyrsveien 69
Tid og sted: 1. mars 2013 10:15, Auditorium I., Geitmyrsveien 69

Cand.odont. Kirsten Solemdal ved IKO vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Oral health, taste and nutrition in hospitalized older people

Tid og sted: 28. feb. 2013 14:15 - 15:00, Auditorium I., Geitmyrsveien 69

Kirsten Solemdal ved IKO avholder sin prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.: The relationship between oral health and nutrition status in the elderly

Tid og sted: 5. feb. 2013 12:15 - 13:00, Institutt for klinisk odontologi, Auditorium I

Professor i anestesi og sedasjon James Roelofse MB ChB, MMed (Anaes), PhD (Anaes) leder avdeling for anestesi og sedasjon ved University of the Western Cape, Syd-Afrika vil holde gjesteforelesning tirsdag 5.februar med tittelen Transmucosal drugs in sedation practice. 

Forelesningen vil gi en oversikt over transmucosale sedasjonsteknikker illustrert med kliniske eksempler av pasienter med behandlingsvegring, og er åpen for alle interesserte.

 

Tid og sted: 11. des. 2012 10:15, Auditorium I, Geitmyrsveien 69

Cand.odont. Rønnaug Sæves vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Prader-Willi syndrome in Norway. Oral aspects

Tid og sted: 10. des. 2012 14:15 - 15:00, Auditorium I., Geitmyrsveien 69

Rønnaug Sæves ved IKO avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Funksjonshemming og oral helse – forebygging og utfordringer i klinikken

Tid og sted: 23. nov. 2012 10:15, Auditorium I., Geitmyrsveien 69

Dipl.ing. Christiane Petzold ved IKO vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: UV-induced functionalization of titanium surfaces with a polyunsaturated fatty acid for improved performance of temporary bone fixation devices

Tid og sted: 22. nov. 2012 14:15 - 15:00, Auditorium I., Geitmyrsveien 69

Christiane Petzold ved IKO avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Surface modification of metal implants 

 

Tid og sted: 14. nov. 2012 12:15 - 13:00, Aud I

På vegne av fagavdelingen har Professor Tore Bjørnland invitert docent Gunilla Andersson fra Malmø til Instituttet.

Tema for gjesteforelesning: "Tobaksassocierade förändringar i munslemhinnan med fokus på snus" 

Tid og sted: 9. nov. 2012 10:15, Auditorium I., Geitmyrsveien 69

Cand.odont. Aida Mulic ved IKO vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: On dental erosive wear among different groups in Norway. Scoring systems, prevalence and risk indcators

Tid og sted: 8. nov. 2012 14:15 - 15:00, Auditorium I., Geitmyrsveien 69

Aida Mulic ved IKO avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Tannslitasje - historiske aspekter

Tid og sted: 30. mai 2012 09:00 - 16:00, Domus Odontologica, auditoriet (A1.1001)

Atten ph.d.-kandidater vil i år legge frem sitt prosjekt for publikum på forskningsdagen.

Tid og sted: 3. feb. 2012 10:15, Store Aud., Geitmyrsveien 69

M.Sc. Johan Caspar Wohlfahrt ved IKO vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d.: On the use of titanium based materials as non-resorbable bone substitutes.

Tid og sted: 2. feb. 2012 14:15, Store Aud., Geitmyrsveien 69

M.Sc. Johan Caspar Wohlfahrt ved IKO avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Diagnosis and treatment of peri-implantitis.

Tid og sted: 31. jan. 2012 12:15 - 13:00, Aud1, Geitmyra

Avdeling for pedodonti og atferdsfag har gleden av å invitere til gjesteforelesning med spesialist i oral kirurgi, Jens Ove Andreasen.

 

Tittel på forelesningen:

Pulpas reaksjoner og evne til tilheling etter tannskader.

 

Tid og sted: 9. des. 2011 10:15, Aud. 1, Geitmyrsveien 69

Cand.polit. Anne Elisabeth Münster Halvari ved IKO vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d.: Motivation, Dental Behaviours, Well-Being, and Oral Health: Cross-sectional and Experimental Studies Testing Self-Determination Theory.