Forskningsarrangementer - Side 8

Tid og sted: 8. des. 2011 12:15 - 13:00, Store Auditorium

Instituttleder Pål Barkvoll holder allmøte for ansatte og studenter ved Institutt for Klinisk Odontologi.

Barkvoll vil fra nå ta sikte på å holde allmøte annenhver måned.

Tid og sted: 2. des. 2011 10:15, Aud. 1, Geitmyrsveien 69

M.Ed. Kari Elisabeth Dahl ved IKO vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d.: Oral health-related quality of life in Norwegian adults.

Tid og sted: 1. des. 2011 14:15, Aud. 1, Geitmyrsveien 69

M.Ed. Kari Elisabeth Dahl vil holde prøveforelesning over oppgitt emne: Hva menes med livskvalitet, og hvordan kan man måle denne?

 

Tid og sted: 15. nov. 2011 12:15 - 13:00, Store Auditorium

Spesialistkandidat i oral kirurgi, Dag Tvedt, deler erfaringer fra 3 år ombord på sykehusskipet Africa Mercy.

Velkommen!

Tid og sted: 26. okt. 2011 14:15 - 15:00, Aud1, Geitmyra

Avd.for kariologi og gerodontologi har gleden av å invitere til gjesteforelesning med Dr. Alexandre R. Vieira. Han er førsteamanuensis ved Universitetet i Pittsburgh.

Tid og sted: 21. okt. 2011 10:15, Geitmyrsveien 69, Aud. 1

Cand.odont Tove Irene Wigen ved IKO vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Caries risk indicators in preschool children. Maternal and family conditions in pregnancy and early childhood and dental caries development in preschool children

Tid og sted: 20. okt. 2011 14:15, Geitmyrsveien 69, Aud. 1

Cand.odont. Tove Irene Wigen holder prøveforelesning over oppgitt emne: Kariesmodeller, diskuter utviklingen av slike modeller og den nytten en kan ha av dem.

Tid og sted: 11. feb. 2011 10:15, Geitmyrsveien 69 - Auditorium 1

Cand.odont. Elisabeth Aurstad Riksen ved IKO vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Effects of epigenetic and environmental factors on biomineralization

Tid og sted: 10. feb. 2011 14:15, Geitmyrsveien 69 - Auditorium 1

Cand.odont. Elisabeth Aurstad Riksen ved IKO avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The dental enamel as an indicator for drug exposure? 

Tid og sted: 3. des. 2010 10:15, Geitmyrsveien 69 - Auditorium 1

Tannlege Linda Z. Arvidsson vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Juvenile idiopathic arthritis in the temporomandibular joint in a long-term perspective

Tid og sted: 2. des. 2010 14:15, Geitmyrsveien 69 - Auditorium 1

Tannlege Linda Z. Arvidsson ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne TMJ involvement in Juvenile Idiopathic Arthritis -a radiological perspective

Tid og sted: 10. sep. 2010 12:15, Det odontologiske fakultet, Geitemyrsveien 69, Auditorium 1 (GV205)

cand. scient Margareth V Tamburstuen ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Ameloblastin in mesenchymal cells A study on expression, regulation and putative function of ameloblastin in bone related cells

Tid og sted: 10. sep. 2010 10:15, Det odontologiske fakultet, Geitemyrsveien 69, Auditorium 1 (GV205)

cand. scient Margareth V. Tamburstuen ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The making of new bone - status and challenges

Tid og sted: 27. aug. 2010 10:15, Det odontologiske fakultet, Geitemyrsveien 69, Auditorium 1 (GV205)

DDS Els-Marie Andersson ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Epidemiology and Management in Indiviuals with Clefts of the Secondary Palate Referred to the Oslo Team

Tid og sted: 26. aug. 2010 15:15, Det odontologiske fakultet, Geitemyrsveien 69, Auditorium 1 (GV205)

DDS Els-Marie Andersson ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Dentofacial growt and development in cleft palate patients

Tid og sted: 11. juni 2010 10:15, Gamle Festsal, Domus Academica

Cand.odont. Odd Carsten Koldsland ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Biological outcome of dental implant treatment. Prevalence and risk indicators

Tid og sted: 10. juni 2010 14:15, Det odontologiske fakultet, Geitemyrsveien 69, Auditorium Auditorium 1 (GV205)

Cand.odont. Odd Carsten Koldsland ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Sammenheng mellom orale sykdommer og allmenn helse"

Tid og sted: 4. juni 2010 12:15, Det odontologiske fakultet, Geitemyrsveien 69, Auditorium 1 (GV205)

Sebastien Taxt-Lamolle ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Surface structure, chemistry and bio-performance of titanium implants modified by hydrofluoric acid

Tid og sted: 4. juni 2010 10:15, Det odontologiske fakultet, Geitemyrsveien 69, Auditorium 1 (GV205)

Sebastien Taxt-Lamolle ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Chemical and topographical implant-modifications and tissue response

Tid og sted: 2. juni 2010 10:15, Det odontologiske fakultet, Geitemyrsveien 69, Store Auditorium (GV02 144)

DDS Mustafa Murat Mutluay ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): In vitro and in vivo studies on soft and hard denture lining materials

Tid og sted: 1. juni 2010 15:15, Det odontologiske fakultet, Geitemyrsveien 69, Auditorium 1 (GV205)

DDS Mustafa Murat Mutluay ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: 'Denture re-lining - a sign of failure of conventional dentures or a genuine adjunct to treatment?'

Tid og sted: 28. mai 2010 10:15, Gamle Festsal, Domus Academica

Tannlege Carl Hjortsjö ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): "Studies on the effect of hydrofluoric acid in prevention of early dental erosion"

Tid og sted: 27. mai 2010 14:15, Det odontologiske fakultet, Geitmyrsveien 69, Auditorium 1 (GV01 205)

Tannlege Carl Hjortsjö ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Pasienter med erosjonsskader: Diagnostikk, prevensjon, protetisk behandling - fra kompositt til porselensfasader

Tid og sted: 7. mai 2010 09:00, Domus Medica: Nye auditorium (13), Gaustad, Sognsvannsveien 9 (NB. MERK TIDSPUNKTET)

Cand.scient Roya Sabetrasekh ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Bone cell growth in artificial scaffolds; the importance of 3D growth, scaffold architecture and surface chemistry

Tid og sted: 6. mai 2010 14:15, Domus Medica: Nye auditorium (13), Gaustad, Sognsvannsveien 9

Cand.scient Roya Sabetrasekh ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Differensiering av benceller i et kunstig 3-dimensjonalt miljø - oversikt over molekylære mekanismer og essensielle faktorer