Forskningsdagen 2017

Forskningsdagen finner i år sted tirsdag 14. november fra 8:30-16.30 på IOB.

Målet med Forskningsdagen er å gi hver enkelt ph.d.-kandidat muligheten til å legge frem sitt prosjekt for et bredere publikum enn egen forskergruppe.  Dette gir stipendiatene verdifull trening i å presentere egen forskning på større kongresser.

Deltakelse er obligatorisk for alle doktorgradskandidater og postdoktorer, samt deres veiledere. Det vil  bli gjennomført registrering ved ankomst. Forskningsdagen er også et åpent arrangement, der alle er hjertelig velkomne som tilhørere og eventuelt deltakere i spørsmålsrunder og diskusjon.

Dagen avsluttes med utdeling av to priser.

 

Publisert 3. feb. 2017 08:45