Prosjekttilbud

Vurderer du å søke Forskerlinjen? Finner du et interessant tilbud? Ta kontakt med veileder for å få vite mer om prosjektet og forskningsmiljøet.

I dag lever folk stadig lenger. Tidligere var avtakbare proteser akseptabelt, mens i dag ønsker og forventer pasienter å beholde sine egne tenner. Utfordringene er mange med økt levealder, kompliserte sykdomsbilder og ulike systemiske sykdommer. Det er derfor viktig å holde tenner og støttevevet rundt disse (kjevebenet og omgivende bløtvev) friskt og uten infeksjon/inflammasjon. Målet med dette prosjektet er å identifisere mekanismer som fremmer tann- og implantat overlevelse og friske forhold i omgivende vev