Arrangementer - Side 3

Tid og sted: 15. apr. 2013 14:15 - 15:00, Auditorium I., Geitmyrsveien 69

Kjersti Refsholt Stenhagen ved IKO avholder sin prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.: Preventive strategies for the management of dental erosion

Tid og sted: 1. mars 2013 10:15, Auditorium I., Geitmyrsveien 69

Cand.odont. Kirsten Solemdal ved IKO vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Oral health, taste and nutrition in hospitalized older people

Tid og sted: 28. feb. 2013 14:15 - 15:00, Auditorium I., Geitmyrsveien 69

Kirsten Solemdal ved IKO avholder sin prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.: The relationship between oral health and nutrition status in the elderly

Tid og sted: 11. des. 2012 10:15, Auditorium I, Geitmyrsveien 69

Cand.odont. Rønnaug Sæves vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Prader-Willi syndrome in Norway. Oral aspects

Tid og sted: 10. des. 2012 14:15 - 15:00, Auditorium I., Geitmyrsveien 69

Rønnaug Sæves ved IKO avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Funksjonshemming og oral helse – forebygging og utfordringer i klinikken

Tid og sted: 23. nov. 2012 10:15, Auditorium I., Geitmyrsveien 69

Dipl.ing. Christiane Petzold ved IKO vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: UV-induced functionalization of titanium surfaces with a polyunsaturated fatty acid for improved performance of temporary bone fixation devices

Tid og sted: 22. nov. 2012 14:15 - 15:00, Auditorium I., Geitmyrsveien 69

Christiane Petzold ved IKO avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Surface modification of metal implants 

 

Tid og sted: 9. nov. 2012 10:15, Auditorium I., Geitmyrsveien 69

Cand.odont. Aida Mulic ved IKO vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: On dental erosive wear among different groups in Norway. Scoring systems, prevalence and risk indcators

Tid og sted: 8. nov. 2012 14:15 - 15:00, Auditorium I., Geitmyrsveien 69

Aida Mulic ved IKO avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Tannslitasje - historiske aspekter

Tid og sted: 3. feb. 2012 10:15, Store Aud., Geitmyrsveien 69

M.Sc. Johan Caspar Wohlfahrt ved IKO vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d.: On the use of titanium based materials as non-resorbable bone substitutes.

Tid og sted: 2. feb. 2012 14:15, Store Aud., Geitmyrsveien 69

M.Sc. Johan Caspar Wohlfahrt ved IKO avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Diagnosis and treatment of peri-implantitis.

Tid og sted: 9. des. 2011 10:15, Aud. 1, Geitmyrsveien 69

Cand.polit. Anne Elisabeth Münster Halvari ved IKO vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d.: Motivation, Dental Behaviours, Well-Being, and Oral Health: Cross-sectional and Experimental Studies Testing Self-Determination Theory.

Tid og sted: 8. des. 2011 14:15, Aud. 1, Geitmyrsveien 69

Cand.polit. Anne Elisabeth Münster Halvari ved IKO avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Compare and contrast theories of helath behaviour/behavioural change that have been applied to dental health.

Tid og sted: 2. des. 2011 10:15, Aud. 1, Geitmyrsveien 69

M.Ed. Kari Elisabeth Dahl ved IKO vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d.: Oral health-related quality of life in Norwegian adults.

Tid og sted: 1. des. 2011 14:15, Aud. 1, Geitmyrsveien 69

M.Ed. Kari Elisabeth Dahl vil holde prøveforelesning over oppgitt emne: Hva menes med livskvalitet, og hvordan kan man måle denne?

 

Tid og sted: 21. okt. 2011 10:15, Geitmyrsveien 69, Aud. 1

Cand.odont Tove Irene Wigen ved IKO vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Caries risk indicators in preschool children. Maternal and family conditions in pregnancy and early childhood and dental caries development in preschool children

Tid og sted: 20. okt. 2011 14:15, Geitmyrsveien 69, Aud. 1

Cand.odont. Tove Irene Wigen holder prøveforelesning over oppgitt emne: Kariesmodeller, diskuter utviklingen av slike modeller og den nytten en kan ha av dem.

Tid og sted: 11. feb. 2011 10:15, Geitmyrsveien 69 - Auditorium 1

Cand.odont. Elisabeth Aurstad Riksen ved IKO vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Effects of epigenetic and environmental factors on biomineralization

Tid og sted: 10. feb. 2011 14:15, Geitmyrsveien 69 - Auditorium 1

Cand.odont. Elisabeth Aurstad Riksen ved IKO avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The dental enamel as an indicator for drug exposure? 

Tid og sted: 3. des. 2010 10:15, Geitmyrsveien 69 - Auditorium 1

Tannlege Linda Z. Arvidsson vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Juvenile idiopathic arthritis in the temporomandibular joint in a long-term perspective

Tid og sted: 2. des. 2010 14:15, Geitmyrsveien 69 - Auditorium 1

Tannlege Linda Z. Arvidsson ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne TMJ involvement in Juvenile Idiopathic Arthritis -a radiological perspective

Tid og sted: 10. sep. 2010 12:15, Det odontologiske fakultet, Geitemyrsveien 69, Auditorium 1 (GV205)

cand. scient Margareth V Tamburstuen ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Ameloblastin in mesenchymal cells A study on expression, regulation and putative function of ameloblastin in bone related cells

Tid og sted: 10. sep. 2010 10:15, Det odontologiske fakultet, Geitemyrsveien 69, Auditorium 1 (GV205)

cand. scient Margareth V. Tamburstuen ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The making of new bone - status and challenges

Tid og sted: 27. aug. 2010 10:15, Det odontologiske fakultet, Geitemyrsveien 69, Auditorium 1 (GV205)

DDS Els-Marie Andersson ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Epidemiology and Management in Indiviuals with Clefts of the Secondary Palate Referred to the Oslo Team

Tid og sted: 26. aug. 2010 15:15, Det odontologiske fakultet, Geitemyrsveien 69, Auditorium 1 (GV205)

DDS Els-Marie Andersson ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Dentofacial growt and development in cleft palate patients