Arrangementer - Side 4

Tid og sted: 11. juni 2010 10:15, Gamle Festsal, Domus Academica

Cand.odont. Odd Carsten Koldsland ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Biological outcome of dental implant treatment. Prevalence and risk indicators

Tid og sted: 10. juni 2010 14:15, Det odontologiske fakultet, Geitemyrsveien 69, Auditorium Auditorium 1 (GV205)

Cand.odont. Odd Carsten Koldsland ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Sammenheng mellom orale sykdommer og allmenn helse"

Tid og sted: 4. juni 2010 12:15, Det odontologiske fakultet, Geitemyrsveien 69, Auditorium 1 (GV205)

Sebastien Taxt-Lamolle ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Surface structure, chemistry and bio-performance of titanium implants modified by hydrofluoric acid

Tid og sted: 4. juni 2010 10:15, Det odontologiske fakultet, Geitemyrsveien 69, Auditorium 1 (GV205)

Sebastien Taxt-Lamolle ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Chemical and topographical implant-modifications and tissue response

Tid og sted: 2. juni 2010 10:15, Det odontologiske fakultet, Geitemyrsveien 69, Store Auditorium (GV02 144)

DDS Mustafa Murat Mutluay ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): In vitro and in vivo studies on soft and hard denture lining materials

Tid og sted: 1. juni 2010 15:15, Det odontologiske fakultet, Geitemyrsveien 69, Auditorium 1 (GV205)

DDS Mustafa Murat Mutluay ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: 'Denture re-lining - a sign of failure of conventional dentures or a genuine adjunct to treatment?'

Tid og sted: 28. mai 2010 10:15, Gamle Festsal, Domus Academica

Tannlege Carl Hjortsjö ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): "Studies on the effect of hydrofluoric acid in prevention of early dental erosion"

Tid og sted: 27. mai 2010 14:15, Det odontologiske fakultet, Geitmyrsveien 69, Auditorium 1 (GV01 205)

Tannlege Carl Hjortsjö ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Pasienter med erosjonsskader: Diagnostikk, prevensjon, protetisk behandling - fra kompositt til porselensfasader

Tid og sted: 7. mai 2010 09:00, Domus Medica: Nye auditorium (13), Gaustad, Sognsvannsveien 9 (NB. MERK TIDSPUNKTET)

Cand.scient Roya Sabetrasekh ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Bone cell growth in artificial scaffolds; the importance of 3D growth, scaffold architecture and surface chemistry

Tid og sted: 6. mai 2010 14:15, Domus Medica: Nye auditorium (13), Gaustad, Sognsvannsveien 9

Cand.scient Roya Sabetrasekh ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Differensiering av benceller i et kunstig 3-dimensjonalt miljø - oversikt over molekylære mekanismer og essensielle faktorer

Tid og sted: 27. mars 2009 10:15, Det odontologiske fakultet, Geitemyrsveien 69, Auditorium 1

Tannlege, MSc in Dentistry Rasa Skudutyte-Rysstad ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Studies on dental diseases among 35-year-olds in Oslo, 1973-2003. Trends and determinants.

Tid og sted: 26. mars 2009 14:15, Det odontologiske fakultet, Geitemyrsveien 69, Auditorium 1

Tannlege, MSc in Dentistry Rasa Skudutyte-Rysstad ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Trends in dental diseases in a global perspective.

Tid og sted: 23. mai 2008 10:15, Auditorium 1, GV69

Cand. odont. Lene Hystad Hove ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): The inhibiting effect of TiF4, SnF2 and NaF on erosion-like lesions in-vitro and in-situ

Tid og sted: 22. mai 2008 14:15, Auditorium 1, GV69

cand. odont. Lene Hystad Hove ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Erosjonsskader – fra diagnostikk til behandling

Tid og sted: 25. apr. 2008 12:15, Auditorium 1, GV69

DDS Gökce Meric ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Fiber reinforced polymers for prosthodontic reconstructions

Tid og sted: 24. apr. 2008 14:15, Auditorium 1, GV69

DDS Gökce Meric ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The role of polymer-based materials for fixed dental prostheses

Tid og sted: 13. des. 2007 10:15, Auditorium 1, GV69

MSc Iman Saleh ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Root canal sealers: adhesive and antibacterial properties in relation to sealing ability

Tid og sted: 12. des. 2007 14:15, Auditorium 1, GV69

MSc Iman Saleh ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The predictive value of laboratory testing for the clinical performance of endodontic materials