Disputas: Andreas Dobloug - Samfunnsodontologi

Cand.scient. Andreas Dobloug ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): An Assessment of Provider and Patient Behaviour within the Public Dental Services.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Instituttleder Anne Nordrehaug Åstrøm, Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Bergen

2. opponent: Assistant Professor Jolanta Aleksejuniene, Faculty of Dentistry, The University of British Columbia, Vancouver, Canada

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Morten Rykke, Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Instituttleder Hans-Christian Åsheim, Institutt for oral biologi, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Jostein Grytten, Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Andreas Dobloug har benyttet registerdata fra den offentlige tannhelsetjenesten til å undersøke hvor stor påvirkning tannlegene, pasientene og deres familier har på tannlegenes kariesdiagnostisering og hvor stor påvirkning tannlegene har på kvaliteten på fyllingene.

De to første artiklene fokuserer på behandlers rolle gjennom å undersøke likheter og forskjeller i hvordan tannleger diagnostiserer karies og hvor lenge en fylling overlever. De andre to artiklene fokuserer på familiens og pasientens effekt på tannhelsen gjennom å se på endringene i karies over en tiårsperiode, samt hvordan familierelasjoner spiller inn på barns tannhelse.

Doblougs funn viser at tannlegene på landsbasis diagnostiserer karies etter like kriterier. Han har også funnet at kvaliteten på fyllinger lagt av norske tannleger er rimelig høy. Arv og miljø har relativt stor effekt på tilfellene der pasienter diagnostiseres med karies, mens pasienter i alle aldre ser ut til å følge det samme mønsteret i kariesaktivitet over tid: antall tilfeller med ny karies minsker.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova

Publisert 17. aug. 2016 08:28 - Sist endret 17. aug. 2016 12:52