Disputas: Katrine Gahre Fjeld - Gerodontologi

Cand.odont. Katrine Gahre Fjeld ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Oral Health and Outcome of Preventive Efforts in Nursing Homes.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Docent Inger Wårdh, Institutionen för Odontologi, Karolinska Institutet, Huddinge, Sverige

2. opponent: Forskningsleder Catharina Hägglin, Folktandvården Västra Götaland, Göteborg, Sverige

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Avdelingstannlege Hans Jacob Rønold, Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Prodekan for forskning Ståle Petter Lyngstadaas, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Tiril Willumsen, Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Dårlig oral helse hos syke eldre påvirker både deres livskvalitet og generelle helse. Mange studier har vist at orale sykdommer, som blant annet er forårsaket av dentalt plakk, er et betydelig problem hos sykehjemsbeboere. Dette gjør det viktig å finne gode tiltak for å forhindre forfall. Tannstell og oral hygiene er en viktig del av det daglige pleiebehovet til sykehjemsbeboere. Det er derfor viktig at omsorgsarbeidere med ansvar for dette, har gode rutiner for evaluering av daglig tannhygiene og tilgang til gode hjelpemidler.

Tidligere forskning har vist at elektrisk tannbørste fjerner plakk effektivt, men det er ikke gjort randomiserte kliniske studier (RCT) som sammenligner effekten av elektrisk og manuell tannbørste hos sykehjemspasienter. Det er også få studier med lang oppfølgingstid. Det eksisterer flere indekser som evaluerer oral hygiene, men disse er ofte tidkrevende, kompliserte og krever spesifikk tannhelsefaglig kunnskap. Det er derfor behov for et instrument for registrering av tannhygiene som er tilpasset omsorgsarbeidernes kunnskap og kliniske hverdag.

Dette forskningsprosjektet fokuserer på tiltak som kan opprettholde god oral helse hos syke eldre. Målet med denne studien var todelt: 1) å kartlegge effekten av implementering av elektrisk tannbørste som hjelpemiddel hos sykehjemsbeboere og 2) å utvikle et instrument for tannhygieneregistrering (THR) til bruk for sykepleiere og andre omsorgsarbeidere.

Etter å ha gjennomført en RCT-studie med påfølgende oppfølgingsstudie har vi sett at både manuell og elektrisk tannbørste har en plakkreduserende effekt, også over lengre tid. Pleiere vurderte elektrisk tannbørste som et nyttig hjelpemiddel, også hos de med redusert kognitiv funksjon. THR ble utviklet i en flerfaglig referansegruppe. THR ble evaluert som et pålitelig instrument til å registrere dental hygiene til bruk for pleiere som jobber med syke eldre, slik at de kan iverksette forebyggende tiltak.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova


 

Publisert 23. nov. 2016 08:00 - Sist endret 23. nov. 2016 16:07