Prøveforelesning: Niels Fredrik Hågensli

Cand.odont., cand.med. Niels Fredrik Hågensli ved Institutt for klinisk odontologi  avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Distraction osteogenesis in craniomaxillofacial malformation treatment - possibilities and limitations.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova
 

Publisert 22. feb. 2016 10:33