Prøveforelesning: Anders Verket

Cand. odont. Anders Verket ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Use of synthetic scaffolds in bone regenerative therapies in the treatment of crestal bone defects.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova


 

Publisert 24. aug. 2016 11:22