Prøveforelesning: Oscar Rodolfo Villa Marta

Cand.odont. Oscar Rodolfo Villa Marta ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Molecular mechanisms in mucosal healing and their implication for periodontal and peri-implant soft tissue management in clinical treatment.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova
 

Publisert 30. mars 2016 09:26 - Sist endret 30. mars 2016 09:26