English version of this page

Avdeling for protetikk og bittfunksjon

Foto: Håkon Størmer

Oral protetikk omfatter kunnskap om de biologiske og bioteknologiske prinsipper som danner grunnlaget for valg av erstatning ved rehabilitering av forskjellige funksjonsforstyrrelser. Dette grunnet tap av tenner og annet oralt vev. Oral protetikk omfatter også  kunnskap om kjevenes, musklenes og tennenes funksjon som tyggeapparat og taleorgan og hva dette betyr for individets utseende. Klinisk er faget konsentrert om behandling av funksjonssvikt i tann- og kjevesystemet som helhet.

  • Avdelingen har ansvar for formidling av fagområdets basiskunnskaper
  • Praktisk, klinisk trening av studentene innenfor rammen av eksisterende studieplan
  • Ansvar for den 3-årige spesialistutdannelsen i oral protetikk med de teoretiske og praktiske kunnskaper som er nødvendig for avansert funksjonsrehabilitering
Publisert 29. sep. 2010 16:24 - Sist endret 30. aug. 2017 15:56