Caroline Hol

English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Geitmyrsveien 71 None 0455 OSLO
Postadresse Postboks 1109 Blindern 0317 OSLO

Publikasjoner

 • Larheim, Tore Arne; Arvidsson, Linda Zamoline; Ottersen, Margareth Kristensen; Abrahamsson, Anna-Karin & Hol, Caroline (2018). Radiologisk utredning, I: Elisabeth Heggem Julsvoll (red.),  Temporomandibulær dysfunksjon: Teori, undersøkelse og behandling.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-55779-9.  15.  s 148 - 160
 • Larheim, Tore Arne; Hol, Caroline; Ottersen, Margareth Kristensen; Knutsen, Bjørn Mork & Arvidsson, Linda Zamoline (2018). The Role of Imaging in the Diagnosis of Temporomandibular Joint Pathology. Oral and Maxillofacial Surgery Clinics of North America.  ISSN 1042-3699. . doi: 10.1016/j.coms.2018.04.001
 • Hol, Caroline; Hellén-Halme, Kristina; Torgersen, Gerald R.; Nilsson, Mats & Møystad, Anne (2015). How do dentists use CBCT in dental clinics? A Norwegian nationwide survey. Acta Odontologica Scandinavica.  ISSN 0001-6357.  73(3), s 195- 201 . doi: 10.3109/00016357.2014.979866
 • Strindberg, Jerker Edèn; Hol, Caroline; Torgersen, Gerald R.; Møystad, Anne; Nilsson, Mats; Näsström, Karin & Hellén-Halme, Kristina (2015). Comparison of Swedish and Norwegian Use of Cone-Beam Computed Tomography: a Questionnaire Study. eJournal of Oral And Maxillofacial Research.  ISSN 2029-283X.  6(4), s e 2 . doi: 10.5037/jomr.2015.6402
 • Torgersen, Gerald R.; Hol, Caroline; Møystad, Anne; Hellén-Halme, Kristina & Nilsson, Mats (2014). A phantom for simplified image quality control of dental cone beam computed tomography units. Oral surgery, oral medicine, oral pathology and oral radiology.  ISSN 2212-4403.  118(5), s 603- 611 . doi: 10.1016/j.oooo.2014.08.003

Se alle arbeider i Cristin

 • Larheim, Tore Arne; Westesson, Per-Lennart; Knutsen, Bjørn Mork; Riis, Ulf Harald; Hol, Caroline; Redfors, Eva Maria Cecil; Kristensen, Margareth; Abrahamsson, Anna-Karin & Arvidsson, Linda Zamoline (2018). Cone Beam Computed Tomography, In  Maxillofacial Imaging Second Edition.  Springer.  ISBN 978-3-319-53317-9.  15.  s 515 - 562
 • Torgersen, Gerald R. & Hol, Caroline (2018). Tannpleieren – en ekspert i strålevern. Tannstikka : tidsskrift for Norsk tannpleierforening.  ISSN 1501-8636.  2018(2), s 8- 14
 • Torgersen, Gerald R.; Møystad, Anne; Hol, Caroline; Hellén-Halme, Kristina; Edén Strindberg, Jerker; Näsström, Karin & Nilsson, Mats (2016). CBCT constancy controls: How user-friendly is the new phantom?. Oral surgery, oral medicine, oral pathology and oral radiology.  ISSN 2212-4403.  121(3), s 343- 344 . doi: 10.1016/j.oooo.2015.11.014
 • Torgersen, Gerald R.; Møystad, Anne; Hol, Caroline; Hellén-Halme, Kristina; Edén Strindberg, Jerker; Näsström, Karin & Nilsson, Mats (2015). CBCT constancy controls: How user friendly is the new phantom? A pilot study.
 • Hol, Caroline; Møystad, Anne; Hellén-Halme, Kristina; Torgersen, Gerald R. & Nilsson, Mats (2013). Workflow and experiences in Norwegian clinicsusing dental CBCT units: A questionnaire study.
 • Nilsson, Mats; Torgersen, Gerald R.; Hellén-Halme, Kristina; Møystad, Anne & Hol, Caroline (2013). A Simple And Inexpensive Phantom For Quality Control Of CBCT Units.
 • Riis, Ulf; Redfors, Eva Maria Cecil; Hol, Caroline; Arvidsson, Linda Zamoline; Larheim, Tore Arne & Hopp, Einar (2009). Florid osseous dysplasia of the jaw skeleton: CT and MRI observations.
 • Torgersen, Gerald Ruiner & Hol, Caroline (2009). Cone Beam CT (CBCT) – en ny modalitet på vei ut til tannlegene. Vis sammendrag
 • Hol, Caroline; Olerud, Hilde Merete; Landmark, I.D.; Friberg, Eva G; Torgersen, Gerald Ruiner; Svanæs, Dagfinn Beyer & Larheim, Tore Arne (2008). Low-dose MDCT and CBCT: Dose comparison.
 • Larheim, Tore Arne; Møystad, Anne; Svanæs, Dagfinn B.; Knutsen, Bjørn Mork; Arvidsson, Linda Zamoline; Hol, Caroline; Redfors, Eva Maria Cecil & Riis, Ulf (2008). Nytt og nyttig om kjeve- og ansiktsradiologi.
 • Larheim, Tore Arne & Hol, Caroline (2008). Kjeve- og ansiktsradiologens plass i Kompetansesenteret Helse Sør.
 • Hol, Caroline; Larheim, Tore Arne; Koppang, Hanna Strømme & Støre, Geir (2007). Multiple invasive cervical resorptions: Diagnostic value of CT.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 19. nov. 2015 12:48