Dag Ørstavik

Professor - Endodonti
Bilde av Dag Ørstavik
English version of this page
Telefon +47-22852127
Mobiltelefon +47-90532729
Brukernavn
Besøksadresse Geitmyrsveien 71 None 0455 OSLO
Postadresse Postboks 1109 Blindern 0317 OSLO

Bakgrunn

Født 1946, cand. odont. UiO 1969, dr. odont. UiO 1977, spesialeksamen endodonti UiO 1984; godkjent spesialist i endodonti 2008.

Vitenskapelig assistent Odont Fak UiO 1972-74; Research Associate, University of Alabama at Birmingham, AL, USA 1972-73; amanuensis/førsteamanuensis Odont Fak UiO 1974-1978; forsker/seniorforsker Nordisk institutt for odontologisk materialprøvning (NIOM) 1978-2004; Visiting professor, University of North Carolina at Chapel Hill, NC, USA 1993-1995; professor ved Avdeling for endodonti, IKO, fra 2004.

Faglig aktivitet

Forskningsområdene omfatter: studier på bakteriall adhesjon til overflater; teknologiske, biologiske og kliniske egenskaper ved materialer og medikamenter brukt i rotbehandling; klinisk/radiologisk analyse av prognostiske faktorer for utfallet av rotbehandlinger.

Ansvarlig for undervisningen for spesialistutdannelsen i endodonti ved IKO, Det odontologiske fakultet, UiO.

Redaktør for læreboken "Essential Endodontology: Prevention and Treatment of Apical Periodontitis", Blackwell/Wiley, Oxford 1998/2008. Medredaktør for tidsskriftet "Endodontic Topics" fra starten i 2001. Medredaktør for tidsskriftet "Endodontics & Dental Traumato­logy" 1989-2000.

Leder av Norsk endodontiforening fra 1998 til 2004, kasserer i European Society of Endodontology (ESE) fra 2002 til 2009. President for ESE fra 2018.
 

Publikasjoner

 • Kapralos, Vasileios; Koutroulis, Andreas; Ørstavik, Dag; Sunde, Pia Titterud & Rukke, Håkon Valen (2018). Antibacterial Activity of Endodontic Sealers against Planktonic Bacteria and Bacteria in Biofilms. Journal of Endodontics.  ISSN 0099-2399.  44(1), s 149- 154 . doi: 10.1016/j.joen.2017.08.023 Vis sammendrag
 • Rodrigues, Renata Costa Val; Zandi, Homan; Kristoffersen, Anne Karin; Enersen, Morten; Mdala, Ibrahimu; Ørstavik, Dag; Rôças, Isabela N. & Siqueira, José F. Jr. (2017). Influence of the apical preparation size and the irrigant type on bacterial reduction in root canal - treated teeth with apical periodontitis. Journal of Endodontics.  ISSN 0099-2399.  43(7), s 1058- 1063 . doi: 10.1016/j.joen.2017.02.004
 • Zandi, Homan; Kristoffersen, Anne Karin; Ørstavik, Dag; Rocas, Isabela; Siqueira, Jose F. & Enersen, Morten (2017). Microbial Analysis of Endodontic Infections in Root-filled Teeth with Apical Periodontitis before and after Irrigation using Pyrosequencing. Journal of Endodontics.  ISSN 0099-2399. . doi: 10.1016/j.joen.2017.11.019
 • Johnsen, Gaute Floer; Rukke, Håkon Valen & Ørstavik, Dag (2016). Endodontiske materialer – skyllemidler, sealere og obturerende materialer. Tandlægebladet.  ISSN 0039-9353.  120(12), s 1080- 1088 Vis sammendrag
 • Zandi, Homan; Rodrigues, Renata C.V.; Kristoffersen, Anne Karin; Enersen, Morten; Mdala, Ibrahimu; Ørstavik, Dag; Rocas, Isabela N. & Siqueira Jr., Jose F. (2016). Antibacterial Effectiveness of 2 Root Canal Irrigants in Root-filled Teeth with Infection: A Randomized Clinical Trial. Journal of Endodontics.  ISSN 0099-2399.  42(9), s 1307- 1313 . doi: 10.1016/j.joen.2016.06.006
 • Kirkevang, Lise-Lotte; Ørstavik, Dag; Bahrami, G; Wenzel, A & Væth, Michael (2015). Prediction of periapical status and tooth extraction.. International Endodontic Journal.  ISSN 0143-2885.  50(1), s 5- 14 . doi: 10.1111/iej.12581
 • Kirkevang, Lise-Lotte; Ørstavik, Dag; Wenzel, A & Vaeth, M (2015). Prognostic value of the full-scale Periapical index. International Endodontic Journal.  ISSN 0143-2885.  48(11), s 1051- 1058 . doi: 10.1111/iej.12402
 • Jordal, Kristin; Valen, Anthony & Ørstavik, Dag (2014). Periapical status of root-filled teeth in Norwegian children and adolescents. Acta Odontologica Scandinavica.  ISSN 0001-6357.
 • Prestegaard, Harald; Portenier, Isabelle; Ørstavik, Dag; Kayaoglu, G; Haapasalo, Marcus P & Endal, Unni (2014). Antibacterial activity of various root canal sealers and root-end filling materials in dentin blocks infected ex vivo with Enterococcus faecalis. Acta Odontologica Scandinavica.  ISSN 0001-6357.  s 1- 7 . doi: 10.3109/00016357.2014.931462
 • Huumonen, Sisko & Ørstavik, Dag (2013). Radiographic follow-up of periapical status after endodontic treatment of teeth with and without apical periodontitis. Clinical Oral Investigations.  ISSN 1432-6981.  17(9), s 2099- 2104 . doi: 10.1007/s00784-013-0926-2 Vis sammendrag
 • Lodiene, Greta; Kopperud, Hilde Beate M.; Ørstavik, Dag & Bruzell, Ellen (2013). Detection of leachables and cytotoxicity after exposure to methacrylate- and epoxy-based root canal sealers in vitro. European Journal of Oral Sciences.  ISSN 0909-8836.  121, s 488- 496 . doi: 10.1111/eos.12065 Vis sammendrag
 • Lodiene, Greta; Kleivmyr, Marianne; Bruzell, Ellen & Ørstavik, Dag (2011). Sealing ability of mineral trioxide aggregate, glass ionomer cement and composite resin when repairing large furcal perforations. British Dental Journal.  ISSN 0007-0610.  210(5) . doi: 10.1038/sj.bdj.2011.198
 • Myrhaug, Thomas; Grytten, Jostein Ivar; Sandvik, Leiv & Ørstavik, Dag (2011). Kliniske rutiner ved rotbehandling hos spesialister i endodonti og allmennpraktiserende tannleger i Norge. Den norske tannlegeforenings tidende.  ISSN 0029-2303.  121(5), s 300- 304
 • Ørstavik, Dag (2011). Irrigasjonsmidler til endodontisk behandling - materialer og metoder, I: Palle Holmstrup (red.),  AKTUEL NORDISK ODONTOLOGI 2011 36. ÅRGANG.  Munsgaard Danmark.  ISBN 9788762809963.  4.  s 53 - 68
 • Dahl, Jon Einar & Ørstavik, Dag (2010). Responses of the pulp–dentin organ to dental restorative biomaterials. Endodontic Topics.  ISSN 1601-1538.  17, s 65- 73 . doi: 10.1111/j.1601-1546.2010.00250.x
 • Gulabivala, K; Ahlquist, M; Cunnington, S; Gambarini, G; Tamse, A; Bergenholz, G; Dummer, P; Löst, C; Ørstavik, Dag; Sunay, H & Whitworth, J (2010). Accreditation of postgraduate speciality training programmes in Endodontoloy. Minimum criteria for training Specialists in Endodontology within Europe. International Endodontic Journal.  ISSN 0143-2885.  (Sep;43(9)), s 725- 37 . doi: 10.1111/j.1365-2591.2010.01784.x
 • Mutluay, Mustafa Murat; Oguz, Serra; Ørstavik, Dag; Fløystrand, Finn; Dogan, Arife; Soderling, Eva; Narhi, Timo & Olsen, Ingar (2010). Experiments on in vivo biofilm formation and in vitro adhesion of Candida species on polysiloxane liners. Gerodontology.  ISSN 0734-0664.  27(4), s 283- 291 . doi: 10.1111/j.1741-2358.2009.00329.x
 • Mutluay, Mustafa Murat; Oguz, Serra; Ørstavik, Dag; Fløystrand, Finn; Dogan, Arife; Soderling, Eva; Narhi, Timo & Olsen, Ingar (2010). Experiments on in vivo biofilm formation and in vitro adhesion of Candida species on polysiloxane liners. Gerodontology.  ISSN 0734-0664.  27, s 283- 291 . doi: 10.1111/j.1741-2358.2009.00329.x.
 • Bindslev, Preben Hørsted & Ørstavik, Dag (2009). Endodontisk behandling med Mineral Trioxid Aggregat, I: Palle Holmstrup (red.),  Aktuel nordisk odontologi 2010. 35. årgang.  Munksgaard Forlag.  ISBN 978-87-628-0919-2.  kapittel.  s 127 - 140
 • Bruseth, Ane Marthe; Sætervold, Heidi; Ørstavik, Dag & Preus, Hans Ragnar (2009). Overlevelse av endodontisk behandlede tenner med alvorlig periodontalt festetap. Den norske tannlegeforenings tidende.  ISSN 0029-2303.  119(15), s 996- 999
 • Eldeniz, AU & Ørstavik, Dag (2009). A laboratory assessment of coronal bacterial leakage in root canals filled with new and conventional sealers. International Endodontic Journal.  ISSN 0143-2885.  42(4), s 303- 312 . doi: 10.1111/j.1365-2591.2008.01509.x
 • Ørstavik, Dag (2009). Diagnosis, Epidemiology, and Global Impact of Endodontic Infections, In Ashraf F. Fouad (ed.),  Endodontic Microbiology.  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-0-8138-2646-2.  Chapter 2.  s 12 - 21
 • Ørstavik, Dag (2009). Thomas R. Pitt Ford: detail, diligence and determination. International Endodontic Journal.  ISSN 0143-2885.  42, s 382- 385 . doi: 10.1111/j.1365-2591.2008.01528.x
 • Lodiene, G; Morisbak, E; Bruzell, EM & Ørstavik, Dag (2008). Toxicity evaluation of root canal sealers in vitro. International Endodontic Journal.  ISSN 0143-2885.  41(1), s 72- 77 . doi: 10.1111/j.1365-2591.2007.01321.x
 • Saleh, Iman; Ruyter, IE; Haapasalo, M & Ørstavik, Dag (2008). Bacterial penetration along different root canal filling materials in the presence or absence of smear layer. International Endodontic Journal.  ISSN 0143-2885.  41, s 32- 40 . doi: 10.1111/j.1365-2591.2007.01304.x
 • Kayaoglu, G; Erten, H & Ørstavik, Dag (2008). Possible role of the adhesin ace and collagen adherence in conveying resistance to disinfectants on Enterococcus faecalis. Oral Microbiology and Immunology.  ISSN 0902-0055.  23(6), s 449- 454
 • Preus, Hans Ragnar; Ane Marthe, Bruseth; Ørstavik, Dag & Heidi, Sætervold (2008). Survival of endodontically treated teeth with severe periodontal involvement. PERIO Periodontal Practice Today.  ISSN 1742-3279.  5(1), s 15- 20
 • Whatley, Magnus; Rinde, Aasne; Ørstavik, Dag & Dahl, Jon Einar (2008). EDTA og jod påvirker adhesjonsegenskapene til rotfyllingsmaterialer. Den norske tannlegeforenings tidende.  ISSN 0029-2303.  118(7), s 432- 437
 • Eldeniz, Ayce Unverdi; Mustafa, Kamal; Ørstavik, Dag & Dahl, Jon E. (2007). Cytotoxicity of new resin-, calcium hydroxide- and silicone-based root canal sealers on fibroblasts derived from human gingiva and L929 cell lines. International Endodontic Journal.  ISSN 0143-2885.  40(5), s 329- 337 . doi: 10.1111/j.1365-2591.2007.01211.x
 • Portenier, Isabelle; Waltimo, T; Ørstavik, Dag & Haapasalo, Marcus P (2006). Killing of Enterococcus faecalis by MTAD and Chlorhexidine Digluconate with or without Cetrimide in the Presence or Absence of Dentine Powder or BSA. Journal of Endodontics.  ISSN 0099-2399.  32(2), s 138- 41
 • Eldeniz, AU; Hadimli, HH; Ataoglu, H & Ørstavik, Dag (2006). Antibacterial effect of selected root-end filling materials. Journal of Endodontics.  ISSN 0099-2399.  32
 • Kayaoglu, G; Erten, H; Alacam, T & Ørstavik, Dag (2005). Short-term antibacterial activity of root canal sealers towards Enterococcus faecalis. International Endodontic Journal.  ISSN 0143-2885.  38(7), s 483- 8
 • Waltimo, T; Trope, M; Haapasalo, Marcus P & Ørstavik, Dag (2005). Clinical efficacy of treatment procedures in endodontic infection control and one year follow-up of periapical healing. Journal of Endodontics.  ISSN 0099-2399.  31(12), s 863- 6
 • Kayaoglu, G; Erten, H & Ørstavik, Dag (2005). Growth at high pH increases Enterococcus faecalis adhesion to collagen. International Endodontic Journal.  ISSN 0143-2885.  38(6), s 389- 96
 • Portenier, Isabelle; Waltimo, Tuomas; Ørstavik, Dag & Haapasalo, Markus Paavo P. (2005). The susceptibility of starved, stationary phase and growing cells of Enterococcus faecalis to endodontic medicaments. Journal of Endodontics.  ISSN 0099-2399.
 • Ørstavik, Dag (2005). Materials used for root canal obturation: technical, biological and clinical testing. Endodontic Topics.  ISSN 1601-1538.  12, s 25- 38
 • Ørstavik, Dag & Bjørndal, Lars (2005). Elektronisk apekslokalisering. Den norske tannlegeforenings tidende.  ISSN 0029-2303.  (Årg. 115, nr 2), s 114- 117
 • Saleh, Iman; Haapasalo, Markus Paavo P. & Ørstavik, Dag (2004). Survival of Enterococcus faecalis in infected dentinal tubules after root canal filling with different root canal sealers in vitro. International Endodontic Journal.  ISSN 0143-2885.  Mar;37(3), s 193- 8
 • Saleh, Iman; Ruyter, IE; Haapasalo, Markus Paavo P. & Ørstavik, Dag (2004). Survival of Enterococcus faecalis in infected dentinal tubules after root canal filling with different root canal sealers in vitro. International Endodontic Journal.  ISSN 0143-2885.  37, s 193- 198
 • Ørstavik, Dag; Haapasalo, Markus Paavo P.; Saleh, Iman & Ruyter, Ivar Eystein (2004). Survival of Enterococcus faecalis in infected dentinal tubules after root canal filling with different root canal sealers in vitro Int Endod J. 2004 Mar;37(3):193-8. International Endodontic Journal.  ISSN 0143-2885.  37(3), s 193- 198
 • Kayaoglu, G & Ørstavik, Dag (2004). Virulence factors of Enterococcus faecalis: relationship to endodontic disease. Critical Reviews in Oral Biology and Medicine.  ISSN 1045-4411.  Sep(01;15(5)), s 308- 20
 • Shipper, G.; Ørstavik, Dag; Teixeira, FB & Trope, M (2004). An evaluation of microbial leakage in roots filled with a thermoplastic synthetic polymer-based root canal filling material (Resilon). Journal of Endodontics.  ISSN 0099-2399.  May(30 (5)), s 342- 7
 • Siren, EK; Haapasalo, Markus Paavo P.; Waltimo, TMT & Ørstavik, Dag (2004). In vitro antibacterial effect of calcium hydroxide combined with chlorhexidine or iodine potassium iodide on Enterococcus faecalis. European Journal of Oral Sciences.  ISSN 0909-8836.  Aug;112((4)), s 326- 31
 • Ørstavik, Dag; Qvist, V & Stoltze, K (2004). A multivariate analysis of the outcome of endodontic treatment. European Journal of Oral Sciences.  ISSN 0909-8836.  juni;(112 (3)), s 224- 30
 • Huumonen, Sisko; Lenander-Lumikari, M; Sigurdsson, A & Ørstavik, Dag (2003). Healing of apical periodontitis after endodontic treatment: a comparison between a silicone-based and a zinc oxide-eugenol-based sealer. International Endodontic Journal.  ISSN 0143-2885.  Apr;36(4), s 296- 301
 • Saleh, Iman; Reuter, IE; Haapasalo, Markus Paavo P. & Ørstavik, Dag (2003). Adhesion of endodontic sealers: scanning electron microscopy and energy dispersive spectroscopy. Journal of Endodontics.  ISSN 0099-2399.  Sep;29(9), s 595- 601
 • Waltimo, T.M.T.; Sen, BH; Meurman, Jukka; Ørstavik, Dag & Haapasalo, Markus Paavo P. (2003). Yeasts in apical periodontitis. Critical Reviews in Oral Biology and Medicine.  ISSN 1045-4411.  14(2), s 128- 37
 • Ørstavik, Dag (2003). Moderna endodontiska material. <http://www.sos.se/FULLTEXT/. Socialstyrelsen.  ISSN 1100-2808.  s 123
 • Ørstavik, Dag (2003). Root canal disinfection: a review of concepts and recent developments. Australian Endodontic Journal.  Aug;29(2), s 70- 4
 • Portenier, Isabelle; Haapasalo, Hanna; Ørstavik, Dag; Yamauchi, M & Haapasalo, Markus (2002). Inactivation of the antibacterial activity of iodine potassium iodide and chlorhexidine digluconate against Enterococcus faecalis by dentin, dentin matrix, typ I collagen and heat killed whole cells. Journal of Endodontics.  ISSN 0099-2399.  28, s 634- 637
 • Card, SJ; Sigurdsson, A; Ørstavik, Dag & Trope, MP (2002). The effectiveness of increased apical enlargement in reducing intracanal bacteria. Journal of Endodontics.  ISSN 0099-2399.  28(11), s 779- 83
 • Huumonen, Sisko & Ørstavik, Dag (2002). Radiological aspects of apical periodontitis. Endodontic Topics.  ISSN 1601-1538.  1, s 3- 25
 • Saleh, Iman; Reuter, IE; Haapasalo, Markus Paavo P. & Ørstavik, Dag (2002). The effects of dentine pre-treatment on the adhesion of root canal sealers. International Endodontic Journal.  ISSN 0143-2885.  35, s 79- 119
 • Saleh, Iman; Ruyter, IE; Haapasalo, Markus Paavo P. & Ørstavik, Dag (2002). The effects of dentine pre-treatment on the adhesion of root-canal sealers. International Endodontic Journal.  ISSN 0143-2885.  35, s 859- 66
 • Portenier, Isabelle; Haapasalo, Hanna; Rye, Anders; Waltimo, Tuomas; Ørstavik, Dag & Haapasalo, Markus (2001). Inactivation of root canal medicaments by dentine, hydroxylapatite and bovine serum albumin. International Endodontic Journal.  ISSN 0143-2885.  34, s 184- 188
 • Waltimo, TM; Boiesen, J; Eriksen, HM & Ørstavik, Dag (2001). Clinical performance of 3 endodontic sealers. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontics.  ISSN 1079-2104.  Jul;92((1)), s 89- 92 . doi: 10.1067/moe.2001.116154
 • Delano, EO; Ludlow, JB; Ørstavik, Dag; Tyndall, D & Trope, M (2001). Comparison between PAI and quantitative digital radiographic assessment of apical healing after endodontic treatment. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontics.  ISSN 1079-2104.  Jul;92((1)), s 108- 115 . doi: 10.1067/moe.2001.115466
 • Kirkevang, LL; Hörsted-Bindslev, P; Ørstavik, Dag & Wenzel, A (2001). A comparison of the quality of root canal treatment in two Danish subpopulations examined 1974-75 and 1997-98. International Endodontic Journal.  ISSN 0143-2885.  Dec;34(8), s 607- 612 . doi: 10.1046/j.1365-2591.2001.00436.x
 • Kirkevang, LL; Hörsted-Bindslev, P; Ørstavik, Dag & Wenzel, A (2001). Frequency and distribution of endodontically treated teeth and apical periodontitis in an urban Danish population. International Endodontic Journal.  ISSN 0143-2885.  Apr;34 (3), s 198- 205 . doi: 10.1046/j.1365-2591.2001.00370.x
 • Waltimo, T.M.T.; Dassanayake, R.S.; Ørstavik, Dag; Samaranayake, L.P. & Haapasalo, Markus Paavo P. (2001). Phenotypes and randomly amplified polymorphic DNA (RAPD) profiles of Candida albicans isolates from root canal infections in a Finnish population. Oral Microbiology and Immunology.  ISSN 0902-0055.  16, s 106- 112
 • Ørstavik, Dag; Nordahl, I & Tibbals, JE (2001). Dimensional change following setting of root canal sealer materials. Dental Materials.  ISSN 0109-5641.  Nov..;17((6)), s 512- 519 . doi: 10.1016/S0109-5641(01)00011-2

Se alle arbeider i Cristin

 • Ørstavik, Dag (2012). Healing of Chronic Apical Periodontitis, Chapter 16, Bok: Endodontic Radiology. Wiley-Blackwell.  ISBN 978-0-470-95849-0.  425 s.
 • Ørstavik, Dag (2010). Intracanal medication, Chapter 8, Bok:Harty`s Endodontics in Clinical Practice. Churchill Livingstone, Elsevier.  ISBN 978-0-7020-3156-4.  293 s.
 • Ørstavik, Dag & Larheim, Tore Arne (2008). Radiographic Interpretation.Chapter 16 in: Ingle`s Endodontics 6th Ed. John I. Ingle, Leif K. Bakland, J. Craig Baumgartner..  ISBN 978-1-55009-333-9.  26 s.
 • Ørstavik, Dag & Larheim, Tore Arne (2008). Radiology of Apical Periodontitis Chapter 6 in:Essential Endodontology - 6th Ed. Blackwell Munksgaard.  ISBN 978-14051-4976-1.  37 s.
 • Ørstavik, Dag & Pitt, Ford TR (2008). Apical Periodontitis: Microbial Infection and Host Responses. Chapter 1 in: Essential Endodontology. Blackwell Munksgaard.  ISBN 978-14051-4976-1.  9 s.
 • Ørstavik, Dag & Ford, Tom Pitt (ed.) (2007). Essential Endodontology: Prevention and Treatment of Apical Periodontitis, 2nd Edition. John Wiley & Sons.  ISBN 978-14051-4976-1.  488 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Herlofson, Bente Brokstad; Preus, Hans Ragnar; Rønold, Hans Jacob; Ørstavik, Dag & Reppen, Kjetil (2017). Hvorfor gikk det galt?.
 • Johnsen, Gaute Floer; Rukke, Håkon Valen & Ørstavik, Dag (2017). Endodontiske materialer - skyllemidler, sealere og obturerende materialer. Den norske tannlegeforenings tidende.  ISSN 0029-2303.  127(3), s 248- 256
 • Ørstavik, Dag (2017). Obturation of Root Canals, In N Chugal & LM Lin (ed.),  Endodontic Prognosis.  Springer Publishing Company.  ISBN 978-3-319-42412-5.  Kapittel 9.  s 141 - 159
 • Duncan, H.F.; Kirkevang, Lise-Lotte; Ørstavik, Dag & Sequeira-Byron, P. (2016). Research that matters - clinical studies. International Endodontic Journal.  ISSN 0143-2885.  49(3), s 224- 226 . doi: 10.1111/iej.12590
 • Zandi, Homan; Rodrigues, Renata C. V.; Kristoffersen, Anne Karin; Ørstavik, Dag; Siqueira, Jose F.; Rocas, Isabela & Enersen, Morten (2014). Clinical effectiveness of two antimicrobial irrigants in endodontically treated teeth. Oral presentation. Vis sammendrag
 • Zandi, Homan; Rodrigues, Renata C. V.; Kristoffersen, Anne Karin; Ørstavik, Dag; Siqueira, Jose F.; Rocas, Isabela & Enersen, Morten (2014). Clinical effectiveness of two antimicrobial irrigants in endodontically treated teeth. Poster presentation.
 • Dutilleul, P.-Y. Collart; Romieu, O.; Olsen, Ingar; Sunde, P.T.; Levallois, B & Ørstavik, Dag (2009). Bacteria prior to root filling: comparison between Oslo and Montpellier.
 • Ørstavik, Dag (2009). Kliniske rutiner ved endodontiavdelingen. Kompendium for 6. semester.
 • Ørstavik, Dag (2009). Preklinisk endodonti. Kompendium for 5. semester.
 • Eldeniz, AU; Mustafa, Kamal; Ørstavik, Dag & Dahl, Jon Einar (2006). Assessment of the Cytotoxicity of Five New Root Canal Sealers.
 • Bruseth, Ane Marthe; Sætervold, Heidi; Ørstavik, Dag & Preus, Hans Ragnar (2006). Prognosis of endodontic therapy in combined endo-perio lesions.
 • Ørstavik, Dag (2006). Principles of root canal disinfection: clinical applications of new concepts.
 • Ørstavik, Dag (2006). Radiographic Evaluation and Follow-Up.
 • Kjæreng, Anne; Ulstad, Johan & Ørstavik, Dag (2005). Kliniske rutiner ved endodontiavdelingen 2005.Kompendium for 6. semester.
 • Kjæreng, Anne; Ulstad, Johan & Ørstavik, Dag (2004). Kliniske rutiner ved endodontiavdelingen 2005.Kompendium. [Diasserie ].
 • Portenier, Isabelle; Waltimo, Tuomas; Ørstavik, Dag & Haapasalo, Markus (2004). The susceptibility of growing, stationary phase and starved cells of Enterococcus faecalis to endodontic medicaments.
 • Ørstavik, Dag (2004). Den infekterade rotkanalen: val och användning av medikamenter och material.
 • Ørstavik, Dag (2004). Full ceramic bridges An alternative to metal-ceramics?.
 • Ørstavik, Dag (2004). How is outcome measured and how is it affected by microorganisms?.
 • Ørstavik, Dag (2004). Lekkasje under sementerte konstruksjoner, og betydning for den restaurerte tann.
 • Ørstavik, Dag (2004). Medikamenter og materialer i klinisk endodont.
 • Ørstavik, Dag (2004). New endodontic medicaments and filling materials.
 • Ørstavik, Dag (2004). Principles of Clinical and Radiological Follow-up Studies in Endodontics.
 • Ørstavik, Dag (2004). Principles of Clinical and Radiological Follow-up Studies in Endodontics.
 • Ørstavik, Dag (2004). The infected root canal: selection and usage of medicaments and materials.
 • Ørstavik, Dag (2004). The infected root canal: selection and usage of medicaments and materials.
 • Ørstavik, Dag (2004). Treatment outcome.
 • Waltimo, T.M.T.; Trope, MP; Haapasalo, Markus Paavo P. & Ørstavik, Dag (2003). Clinical Efficacy of Treatment Procedures in Endodontic Infection Control.
 • Portenier, Isabelle; Haapasalo, Markus; Ørstavik, Dag & Waltimo, Tuomas (2002). Nytt om medikamenter i endodontien.
 • Portenier, Isabelle; Jason, A; Olseng, M; Ørstavik, Dag & Haapasalo, Markus (2002). Survival in high alkalinity of enterococci.
 • Saleh, Iman; Ørstavik, Dag; Wennerberg, Ann & Ruyter, IE (2002). The effects of dentine pre-treatment on the adhesion of root canal sealers. Int Endod J. 2002;35:90(ESE-abstract R29)nt.
 • Portenier, Isabelle; Haapasalo, Markus; Ørstavik, Dag; Haapasalo, Hanna; Yamauchi, M & Waltimo, Tuomas (2001). Inhibition of the antibacterial activity of endodontic disinfectants by dentine and related compounds.
 • Dahl, Jon E.; Jokstad, Asbjørn; Malmstrøm, Crister; Strand, Gunhild Vesterhus; Torsvik, Magnar; Ørstavik, Dag; Rygg, Marianne & Ask, Jan (2000). Referansegruppe; Veileder om "Materialbruk i odontologisk praksis".

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 11. nov. 2010 23:31 - Sist endret 12. okt. 2017 14:08