Dag Ørstavik

Professor - Endodonti
Bilde av Dag Ørstavik
English version of this page
Telefon +47-22852127
Mobiltelefon +47-90532729
Brukernavn
Besøksadresse Geitmyrsveien 71 None 0455 OSLO
Postadresse Postboks 1109 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Institutt for klinisk odontologi

Bakgrunn

Født 1946, cand. odont. UiO 1969, dr. odont. UiO 1977, spesialeksamen endodonti UiO 1984; godkjent spesialist i endodonti 2008.

Vitenskapelig assistent Odont Fak UiO 1972-74; Research Associate, University of Alabama at Birmingham, AL, USA 1972-73; amanuensis/førsteamanuensis Odont Fak UiO 1974-1978; forsker/seniorforsker Nordisk institutt for odontologisk materialprøvning (NIOM) 1978-2004; Visiting professor, University of North Carolina at Chapel Hill, NC, USA 1993-1995; professor ved Avdeling for endodonti, IKO, fra 2004.

Faglig aktivitet

Forskningsområdene omfatter: studier på bakteriall adhesjon til overflater; teknologiske, biologiske og kliniske egenskaper ved materialer og medikamenter brukt i rotbehandling; klinisk/radiologisk analyse av prognostiske faktorer for utfallet av rotbehandlinger.

Ansvarlig for undervisningen for spesialistutdannelsen i endodonti ved IKO, Det odontologiske fakultet, UiO.

Redaktør for læreboken "Essential Endodontology: Prevention and Treatment of Apical Periodontitis", Blackwell/Wiley, Oxford 1998/2008. Medredaktør for tidsskriftet "Endodontic Topics" fra starten i 2001. Medredaktør for tidsskriftet "Endodontics & Dental Traumato­logy" 1989-2000.

Leder av Norsk endodontiforening fra 1998 til 2004, kasserer i European Society of Endodontology (ESE) fra 2002 til 2009. President for ESE fra 2018.
 

Publikasjoner

 • Kapralos, Vasileios; Koutroulis, Andreas; Ørstavik, Dag; Sunde, Pia Titterud & Rukke, Håkon Valen (2017). Antibacterial Activity of Endodontic Sealers against Planktonic Bacteria and Bacteria in Biofilms. Journal of Endodontics.  ISSN 0099-2399.  44(1), s 149- 154 . doi: 10.1016/j.joen.2017.08.023 Vis sammendrag
 • Rodrigues, Renata C. V.; Zandi, Homan; Kristoffersen, Anne Karin; Enersen, Morten; Mdala, Ibrahimu; Ørstavik, Dag; Rocas, Isabela N. & Siqueira, Jose F. (2017). Influence of the apical preparation size and the irrigant type on bacterial reduction in root canal-treated teeth with apical periodontitis. Journal of Endodontics.  ISSN 0099-2399.  43(7), s 1058- 1063 . doi: 10.1016/j.joen.2017.02.004
 • Rodrigues, Renata Costa Val; Zandi, Homan; Kristoffersen, Anne Karin; Enersen, Morten; Mdala, Ibrahimu; Ørstavik, Dag; Rôças, Isabela N. & Siqueira, José F. Jr. (2017). Influence of the apical preparation size and the irrigant type on bacterial reduction in root canal - treated teeth with apical periodontitis. Journal of Endodontics.  ISSN 0099-2399.  43(7), s 1058- 1063 . doi: 10.1016/j.joen.2017.02.004
 • Zandi, Homan; Kristoffersen, Anne Karin; Ørstavik, Dag; Rocas, Isabela; Siqueira, Jose F. & Enersen, Morten (2017). Microbial Analysis of Endodontic Infections in Root-filled Teeth with Apical Periodontitis before and after Irrigation using Pyrosequencing. Journal of Endodontics.  ISSN 0099-2399. . doi: 10.1016/j.joen.2017.11.019
 • Johnsen, Gaute Floer; Rukke, Håkon Valen & Ørstavik, Dag (2016). Endodontiske materialer – skyllemidler, sealere og obturerende materialer. Tandlægebladet.  ISSN 0039-9353.  120(12), s 1080- 1088 Vis sammendrag
 • Zandi, Homan; Rodrigues, Renata C.V.; Kristoffersen, Anne Karin; Enersen, Morten; Mdala, Ibrahimu; Ørstavik, Dag; Rocas, Isabela N. & Siqueira Jr., Jose F. (2016). Antibacterial Effectiveness of 2 Root Canal Irrigants in Root-filled Teeth with Infection: A Randomized Clinical Trial. Journal of Endodontics.  ISSN 0099-2399.  42(9), s 1307- 1313 . doi: 10.1016/j.joen.2016.06.006
 • Kirkevang, Lise-Lotte; Ørstavik, Dag; Bahrami, G; Wenzel, A & Væth, Michael (2015). Prediction of periapical status and tooth extraction.. International Endodontic Journal.  ISSN 0143-2885. . doi: 10.1111/iej. 12581
 • Kirkevang, Lise-Lotte; Ørstavik, Dag; Wenzel, A & Vaeth, M (2015). Prognostic value of the full-scale Periapical index. International Endodontic Journal.  ISSN 0143-2885.  48(11), s 1051- 1058 . doi: 10.1111/iej.12402
 • Jordal, Kristin; Valen, Anthony & Ørstavik, Dag (2014). Periapical status of root-filled teeth in Norwegian children and adolescents. Acta Odontologica Scandinavica.  ISSN 0001-6357.
 • Prestegaard, Harald; Portenier, Isabelle; Ørstavik, Dag; Kayaoglu, G; Haapasalo, Marcus P & Endal, Unni (2014). Antibacterial activity of various root canal sealers and root-end filling materials in dentin blocks infected ex vivo with Enterococcus faecalis. Acta Odontologica Scandinavica.  ISSN 0001-6357.  s 1- 7 . doi: 10.3109/00016357.2014.931462
 • Huumonen, Sisko & Ørstavik, Dag (2013). Radiographic follow-up of periapical status after endodontic treatment of teeth with and without apical periodontitis. Clinical Oral Investigations.  ISSN 1432-6981.  17(9), s 2099- 2104 . doi: 10.1007/s00784-013-0926-2 Vis sammendrag
 • Lodiene, Greta; Kopperud, Hilde Beate M.; Ørstavik, Dag & Bruzell, Ellen (2013). Detection of leachables and cytotoxicity after exposure to methacrylate- and epoxy-based root canal sealers in vitro. European Journal of Oral Sciences.  ISSN 0909-8836.  121, s 488- 496 . doi: 10.1111/eos.12065 Vis sammendrag
 • Lodiene, Greta; Kleivmyr, Marianne; Bruzell, Ellen & Ørstavik, Dag (2011). Sealing ability of mineral trioxide aggregate, glass ionomer cement and composite resin when repairing large furcal perforations. British Dental Journal.  ISSN 0007-0610.  210(5) . doi: 10.1038/sj.bdj.2011.198
 • Myrhaug, Thomas; Grytten, Jostein Ivar; Sandvik, Leiv & Ørstavik, Dag (2011). Kliniske rutiner ved rotbehandling hos spesialister i endodonti og allmennpraktiserende tannleger i Norge. Den norske tannlegeforenings tidende.  ISSN 0029-2303.  121(5), s 300- 304
 • Ørstavik, Dag (2011). Irrigasjonsmidler til endodontisk behandling - materialer og metoder, I: Palle Holmstrup (red.),  AKTUEL NORDISK ODONTOLOGI 2011 36. ÅRGANG.  Munsgaard Danmark.  ISBN 9788762809963.  4.  s 53 - 68
 • Dahl, Jon Einar & Ørstavik, Dag (2010). Responses of the pulp–dentin organ to dental restorative biomaterials. Endodontic Topics.  ISSN 1601-1538.  17, s 65- 73 . doi: 10.1111/j.1601-1546.2010.00250.x
 • Gulabivala, K; Ahlquist, M; Cunnington, S; Gambarini, G; Tamse, A; Bergenholz, G; Dummer, P; Löst, C; Ørstavik, Dag; Sunay, H & Whitworth, J (2010). Accreditation of postgraduate speciality training programmes in Endodontoloy. Minimum criteria for training Specialists in Endodontology within Europe. International Endodontic Journal.  ISSN 0143-2885.  (Sep;43(9)), s 725- 37 . doi: 10.1111/j.1365-2591.2010.01784.x
 • Mutluay, Mustafa Murat; Oguz, Serra; Ørstavik, Dag; Fløystrand, Finn; Dogan, Arife; Soderling, Eva; Narhi, Timo & Olsen, Ingar (2010). Experiments on in vivo biofilm formation and in vitro adhesion of Candida species on polysiloxane liners. Gerodontology.  ISSN 0734-0664.  27, s 283- 291 . doi: 10.1111/j.1741-2358.2009.00329.x.
 • Mutluay, Mustafa Murat; Oguz, Serra; Ørstavik, Dag; Fløystrand, Finn; Dogan, Arife; Soderling, Eva; Narhi, Timo & Olsen, Ingar (2010). Experiments on in vivo biofilm formation and in vitro adhesion of Candida species on polysiloxane liners. Gerodontology.  ISSN 0734-0664.  27(4), s 283- 291 . doi: 10.1111/j.1741-2358.2009.00329.x
 • Bindslev, Preben Hørsted & Ørstavik, Dag (2009). Endodontisk behandling med Mineral Trioxid Aggregat, I: Palle Holmstrup (red.),  Aktuel nordisk odontologi 2010. 35. årgang.  Munksgaard Forlag.  ISBN 978-87-628-0919-2.  kapittel.  s 127 - 140
 • Bruseth, Ane Marthe; Sætervold, Heidi; Ørstavik, Dag & Preus, Hans Ragnar (2009). Overlevelse av endodontisk behandlede tenner med alvorlig periodontalt festetap. Den norske tannlegeforenings tidende.  ISSN 0029-2303.  119(15), s 996- 999
 • Eldeniz, AU & Ørstavik, Dag (2009). A laboratory assessment of coronal bacterial leakage in root canals filled with new and conventional sealers. International Endodontic Journal.  ISSN 0143-2885.  42(4), s 303- 312 . doi: 10.1111/j.1365-2591.2008.01509.x
 • Ørstavik, Dag (2009). Diagnosis, Epidemiology, and Global Impact of Endodontic Infections, In Ashraf F. Fouad (ed.),  Endodontic Microbiology.  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-0-8138-2646-2.  Chapter 2.  s 12 - 21
 • Ørstavik, Dag (2009). Thomas R. Pitt Ford: detail, diligence and determination. International Endodontic Journal.  ISSN 0143-2885.  42, s 382- 385 . doi: 10.1111/j.1365-2591.2008.01528.x
 • Lodiene, G; Morisbak, E; Bruzell, EM & Ørstavik, Dag (2008). Toxicity evaluation of root canal sealers in vitro. International Endodontic Journal.  ISSN 0143-2885.  41(1), s 72- 77 . doi: 10.1111/j.1365-2591.2007.01321.x
 • Saleh, Iman; Ruyter, IE; Haapasalo, M & Ørstavik, Dag (2008). Bacterial penetration along different root canal filling materials in the presence or absence of smear layer. International Endodontic Journal.  ISSN 0143-2885.  41, s 32- 40 . doi: 10.1111/j.1365-2591.2007.01304.x
 • Kayaoglu, G; Erten, H & Ørstavik, Dag (2008). Possible role of the adhesin ace and collagen adherence in conveying resistance to disinfectants on Enterococcus faecalis. Oral Microbiology and Immunology.  ISSN 0902-0055.  23(6), s 449- 454
 • Preus, Hans Ragnar; Ane Marthe, Bruseth; Ørstavik, Dag & Heidi, Sætervold (2008). Survival of endodontically treated teeth with severe periodontal involvement. PERIO Periodontal Practice Today.  ISSN 1742-3279.  5(1), s 15- 20
 • Whatley, Magnus; Rinde, Aasne; Ørstavik, Dag & Dahl, Jon Einar (2008). EDTA og jod påvirker adhesjonsegenskapene til rotfyllingsmaterialer. Den norske tannlegeforenings tidende.  ISSN 0029-2303.  118(7), s 432- 437
 • Eldeniz, Ayce Unverdi; Mustafa, Kamal; Ørstavik, Dag & Dahl, Jon E. (2007). Cytotoxicity of new resin-, calcium hydroxide- and silicone-based root canal sealers on fibroblasts derived from human gingiva and L929 cell lines. International Endodontic Journal.  ISSN 0143-2885.  40(5), s 329- 337 . doi: 10.1111/j.1365-2591.2007.01211.x
 • Portenier, Isabelle; Waltimo, T; Ørstavik, Dag & Haapasalo, Marcus P (2006). Killing of Enterococcus faecalis by MTAD and Chlorhexidine Digluconate with or without Cetrimide in the Presence or Absence of Dentine Powder or BSA. Journal of Endodontics.  ISSN 0099-2399.  32(2), s 138- 41
 • Eldeniz, AU; Hadimli, HH; Ataoglu, H & Ørstavik, Dag (2006). Antibacterial effect of selected root-end filling materials. Journal of Endodontics.  ISSN 0099-2399.  32
 • Kayaoglu, G; Erten, H; Alacam, T & Ørstavik, Dag (2005). Short-term antibacterial activity of root canal sealers towards Enterococcus faecalis. International Endodontic Journal.  ISSN 0143-2885.  38(7), s 483- 8
 • Waltimo, T; Trope, M; Haapasalo, Marcus P & Ørstavik, Dag (2005). Clinical efficacy of treatment procedures in endodontic infection control and one year follow-up of periapical healing. Journal of Endodontics.  ISSN 0099-2399.  31(12), s 863- 6
 • Kayaoglu, G; Erten, H & Ørstavik, Dag (2005). Growth at high pH increases Enterococcus faecalis adhesion to collagen. International Endodontic Journal.  ISSN 0143-2885.  38(6), s 389- 96
 • Portenier, Isabelle; Waltimo, Tuomas; Ørstavik, Dag & Haapasalo, Markus Paavo P. (2005). The susceptibility of starved, stationary phase and growing cells of Enterococcus faecalis to endodontic medicaments. Journal of Endodontics.  ISSN 0099-2399.
 • Ørstavik, Dag (2005). Materials used for root canal obturation: technical, biological and clinical testing. Endodontic Topics.  ISSN 1601-1538.  12, s 25- 38
 • Ørstavik, Dag & Bjørndal, Lars (2005). Elektronisk apekslokalisering. Den norske tannlegeforenings tidende.  ISSN 0029-2303.  (Årg. 115, nr 2), s 114- 117
 • Saleh, Iman; Haapasalo, Markus Paavo P. & Ørstavik, Dag (2004). Survival of Enterococcus faecalis in infected dentinal tubules after root canal filling with different root canal sealers in vitro. International Endodontic Journal.  ISSN 0143-2885.  Mar;37(3), s 193- 8
 • Saleh, Iman; Ruyter, IE; Haapasalo, Markus Paavo P. & Ørstavik, Dag (2004). Survival of Enterococcus faecalis in infected dentinal tubules after root canal filling with different root canal sealers in vitro. International Endodontic Journal.  ISSN 0143-2885.  37, s 193- 198
 • Ørstavik, Dag; Haapasalo, Markus Paavo P.; Saleh, Iman & Ruyter, Ivar Eystein (2004). Survival of Enterococcus faecalis in infected dentinal tubules after root canal filling with different root canal sealers in vitro Int Endod J. 2004 Mar;37(3):193-8. International Endodontic Journal.  ISSN 0143-2885.  37(3), s 193- 198
 • Kayaoglu, G & Ørstavik, Dag (2004). Virulence factors of Enterococcus faecalis: relationship to endodontic disease. Critical Reviews in Oral Biology and Medicine.  ISSN 1045-4411.  Sep(01;15(5)), s 308- 20
 • Shipper, G.; Ørstavik, Dag; Teixeira, FB & Trope, M (2004). An evaluation of microbial leakage in roots filled with a thermoplastic synthetic polymer-based root canal filling material (Resilon). Journal of Endodontics.  ISSN 0099-2399.  May(30 (5)), s 342- 7
 • Siren, EK; Haapasalo, Markus Paavo P.; Waltimo, TMT & Ørstavik, Dag (2004). In vitro antibacterial effect of calcium hydroxide combined with chlorhexidine or iodine potassium iodide on Enterococcus faecalis. European Journal of Oral Sciences.  ISSN 0909-8836.  Aug;112((4)), s 326- 31
 • Ørstavik, Dag; Qvist, V & Stoltze, K (2004). A multivariate analysis of the outcome of endodontic treatment. European Journal of Oral Sciences.  ISSN 0909-8836.  juni;(112 (3)), s 224- 30
 • Huumonen, Sisko; Lenander-Lumikari, M; Sigurdsson, A & Ørstavik, Dag (2003). Healing of apical periodontitis after endodontic treatment: a comparison between a silicone-based and a zinc oxide-eugenol-based sealer. International Endodontic Journal.  ISSN 0143-2885.  Apr;36(4), s 296- 301
 • Saleh, Iman; Reuter, IE; Haapasalo, Markus Paavo P. & Ørstavik, Dag (2003). Adhesion of endodontic sealers: scanning electron microscopy and energy dispersive spectroscopy. Journal of Endodontics.  ISSN 0099-2399.  Sep;29(9), s 595- 601
 • Waltimo, T.M.T.; Sen, BH; Meurman, Jukka; Ørstavik, Dag & Haapasalo, Markus Paavo P. (2003). Yeasts in apical periodontitis. Critical Reviews in Oral Biology and Medicine.  ISSN 1045-4411.  14(2), s 128- 37
 • Ørstavik, Dag (2003). Moderna endodontiska material. <http://www.sos.se/FULLTEXT/. Socialstyrelsen.  ISSN 1100-2808.  s 123
 • Ørstavik, Dag (2003). Root canal disinfection: a review of concepts and recent developments. Australian Endodontic Journal.  Aug;29(2), s 70- 4
 • Portenier, Isabelle; Haapasalo, Hanna; Ørstavik, Dag; Yamauchi, M & Haapasalo, Markus (2002). Inactivation of the antibacterial activity of iodine potassium iodide and chlorhexidine digluconate against Enterococcus faecalis by dentin, dentin matrix, typ I collagen and heat killed whole cells. Journal of Endodontics.  ISSN 0099-2399.  28, s 634- 637
 • Card, SJ; Sigurdsson, A; Ørstavik, Dag & Trope, MP (2002). The effectiveness of increased apical enlargement in reducing intracanal bacteria. Journal of Endodontics.  ISSN 0099-2399.  28(11), s 779- 83
 • Huumonen, Sisko & Ørstavik, Dag (2002). Radiological aspects of apical periodontitis. Endodontic Topics.  ISSN 1601-1538.  1, s 3- 25
 • Saleh, Iman; Reuter, IE; Haapasalo, Markus Paavo P. & Ørstavik, Dag (2002). The effects of dentine pre-treatment on the adhesion of root canal sealers. International Endodontic Journal.  ISSN 0143-2885.  35, s 79- 119
 • Saleh, Iman; Ruyter, IE; Haapasalo, Markus Paavo P. & Ørstavik, Dag (2002). The effects of dentine pre-treatment on the adhesion of root-canal sealers. International Endodontic Journal.  ISSN 0143-2885.  35, s 859- 66
 • Portenier, Isabelle; Haapasalo, Hanna; Rye, Anders; Waltimo, Tuomas; Ørstavik, Dag & Haapasalo, Markus (2001). Inactivation of root canal medicaments by dentine, hydroxylapatite and bovine serum albumin. International Endodontic Journal.  ISSN 0143-2885.  34, s 184- 188
 • Waltimo, TM; Boiesen, J; Eriksen, HM & Ørstavik, Dag (2001). Clinical performance of 3 endodontic sealers. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontics.  ISSN 1079-2104.  Jul;92((1)), s 89- 92 . doi: 10.1067/moe.2001.116154
 • Delano, EO; Ludlow, JB; Ørstavik, Dag; Tyndall, D & Trope, M (2001). Comparison between PAI and quantitative digital radiographic assessment of apical healing after endodontic treatment. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontics.  ISSN 1079-2104.  Jul;92((1)), s 108- 115 . doi: 10.1067/moe.2001.115466
 • Kirkevang, LL; Hörsted-Bindslev, P; Ørstavik, Dag & Wenzel, A (2001). A comparison of the quality of root canal treatment in two Danish subpopulations examined 1974-75 and 1997-98. International Endodontic Journal.  ISSN 0143-2885.  Dec;34(8), s 607- 612 . doi: DOI: 10.1046/j.1365-2591.2001.00436.x
 • Kirkevang, LL; Hörsted-Bindslev, P; Ørstavik, Dag & Wenzel, A (2001). Frequency and distribution of endodontically treated teeth and apical periodontitis in an urban Danish population. International Endodontic Journal.  ISSN 0143-2885.  Apr;34 (3), s 198- 205 . doi: DOI: 10.1046/j.1365-2591.2001.00370.x
 • Waltimo, T.M.T.; Dassanayake, R.S.; Ørstavik, Dag; Samaranayake, L.P. & Haapasalo, Markus Paavo P. (2001). Phenotypes and randomly amplified polymorphic DNA (RAPD) profiles of Candida albicans isolates from root canal infections in a Finnish population. Oral Microbiology and Immunology.  ISSN 0902-0055.  16, s 106- 112
 • Ørstavik, Dag; Nordahl, I & Tibbals, JE (2001). Dimensional change following setting of root canal sealer materials. Dental Materials.  ISSN 0109-5641.  Nov..;17((6)), s 512- 519 . doi: 10.1016/S0109-5641(01)00011-2

Se alle arbeider i Cristin

 • Ørstavik, Dag (2012). Healing of Chronic Apical Periodontitis, Chapter 16, Bok: Endodontic Radiology. Wiley-Blackwell.  ISBN 978-0-470-95849-0.  425 s.
 • Ørstavik, Dag (2010). Intracanal medication, Chapter 8, Bok:Harty`s Endodontics in Clinical Practice. Churchill Livingstone, Elsevier.  ISBN 978-0-7020-3156-4.  293 s.
 • Ørstavik, Dag & Larheim, Tore Arne (2008). Radiographic Interpretation.Chapter 16 in: Ingle`s Endodontics 6th Ed. John I. Ingle, Leif K. Bakland, J. Craig Baumgartner..  ISBN 978-1-55009-333-9.  26 s.
 • Ørstavik, Dag & Larheim, Tore Arne (2008). Radiology of Apical Periodontitis Chapter 6 in:Essential Endodontology - 6th Ed. Blackwell Munksgaard.  ISBN 978-14051-4976-1.  37 s.
 • Ørstavik, Dag & Pitt, Ford TR (2008). Apical Periodontitis: Microbial Infection and Host Responses. Chapter 1 in: Essential Endodontology. Blackwell Munksgaard.  ISBN 978-14051-4976-1.  9 s.
 • Ørstavik, Dag & Ford, Tom Pitt (ed.) (2007). Essential Endodontology: Prevention and Treatment of Apical Periodontitis, 2nd Edition. John Wiley & Sons.  ISBN 978-14051-4976-1.  488 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Herlofson, Bente Brokstad; Preus, Hans Ragnar; Rønold, Hans Jacob; Ørstavik, Dag & Reppen, Kjetil (2017). Hvorfor gikk det galt?.
 • Johnsen, Gaute Floer; Rukke, Håkon Valen & Ørstavik, Dag (2017). Endodontiske materialer - skyllemidler, sealere og obturerende materialer. Den norske tannlegeforenings tidende.  ISSN 0029-2303.  127(3), s 248- 256
 • Ørstavik, Dag (2017). Obturation of Root Canals, In N Chugal & LM Lin (ed.),  Endodontic Prognosis.  Springer Publishing Company.  ISBN 978-3-319-42412-5.  Kapittel 9.  s 141 - 159
 • Duncan, H.F.; Kirkevang, Lise-Lotte; Ørstavik, Dag & Sequeira-Byron, P. (2016). Research that matters - clinical studies. International Endodontic Journal.  ISSN 0143-2885.  49(3), s 224- 226 . doi: 10.1111/iej.12590
 • Zandi, Homan; Rodrigues, Renata C. V.; Kristoffersen, Anne Karin; Ørstavik, Dag; Siqueira, Jose F.; Rocas, Isabela & Enersen, Morten (2014). Clinical effectiveness of two antimicrobial irrigants in endodontically treated teeth. Oral presentation. Vis sammendrag
 • Zandi, Homan; Rodrigues, Renata C. V.; Kristoffersen, Anne Karin; Ørstavik, Dag; Siqueira, Jose F.; Rocas, Isabela & Enersen, Morten (2014). Clinical effectiveness of two antimicrobial irrigants in endodontically treated teeth. Poster presentation.
 • Dutilleul, P.-Y. Collart; Romieu, O.; Olsen, Ingar; Sunde, P.T.; Levallois, B & Ørstavik, Dag (2009). Bacteria prior to root filling: comparison between Oslo and Montpellier.
 • Ørstavik, Dag (2009). Kliniske rutiner ved endodontiavdelingen. Kompendium for 6. semester.
 • Ørstavik, Dag (2009). Preklinisk endodonti. Kompendium for 5. semester.
 • Eldeniz, AU; Mustafa, Kamal; Ørstavik, Dag & Dahl, Jon Einar (2006). Assessment of the Cytotoxicity of Five New Root Canal Sealers.
 • Bruseth, Ane Marthe; Sætervold, Heidi; Ørstavik, Dag & Preus, Hans Ragnar (2006). Prognosis of endodontic therapy in combined endo-perio lesions.
 • Ørstavik, Dag (2006). Principles of root canal disinfection: clinical applications of new concepts.
 • Ørstavik, Dag (2006). Radiographic Evaluation and Follow-Up.
 • Kjæreng, Anne; Ulstad, Johan & Ørstavik, Dag (2005). Kliniske rutiner ved endodontiavdelingen 2005.Kompendium for 6. semester.
 • Kjæreng, Anne; Ulstad, Johan & Ørstavik, Dag (2004). Kliniske rutiner ved endodontiavdelingen 2005.Kompendium. [Diasserie ].
 • Portenier, Isabelle; Waltimo, Tuomas; Ørstavik, Dag & Haapasalo, Markus (2004). The susceptibility of growing, stationary phase and starved cells of Enterococcus faecalis to endodontic medicaments.
 • Ørstavik, Dag (2004). Den infekterade rotkanalen: val och användning av medikamenter och material.
 • Ørstavik, Dag (2004). Full ceramic bridges An alternative to metal-ceramics?.
 • Ørstavik, Dag (2004). How is outcome measured and how is it affected by microorganisms?.
 • Ørstavik, Dag (2004). Lekkasje under sementerte konstruksjoner, og betydning for den restaurerte tann.
 • Ørstavik, Dag (2004). Medikamenter og materialer i klinisk endodont.
 • Ørstavik, Dag (2004). New endodontic medicaments and filling materials.
 • Ørstavik, Dag (2004). Principles of Clinical and Radiological Follow-up Studies in Endodontics.
 • Ørstavik, Dag (2004). Principles of Clinical and Radiological Follow-up Studies in Endodontics.
 • Ørstavik, Dag (2004). The infected root canal: selection and usage of medicaments and materials.
 • Ørstavik, Dag (2004). The infected root canal: selection and usage of medicaments and materials.
 • Ørstavik, Dag (2004). Treatment outcome.
 • Waltimo, T.M.T.; Trope, MP; Haapasalo, Markus Paavo P. & Ørstavik, Dag (2003). Clinical Efficacy of Treatment Procedures in Endodontic Infection Control.
 • Portenier, Isabelle; Haapasalo, Markus; Ørstavik, Dag & Waltimo, Tuomas (2002). Nytt om medikamenter i endodontien.
 • Portenier, Isabelle; Jason, A; Olseng, M; Ørstavik, Dag & Haapasalo, Markus (2002). Survival in high alkalinity of enterococci.
 • Saleh, Iman; Ørstavik, Dag; Wennerberg, Ann & Ruyter, IE (2002). The effects of dentine pre-treatment on the adhesion of root canal sealers. Int Endod J. 2002;35:90(ESE-abstract R29)nt.
 • Portenier, Isabelle; Haapasalo, Markus; Ørstavik, Dag; Haapasalo, Hanna; Yamauchi, M & Waltimo, Tuomas (2001). Inhibition of the antibacterial activity of endodontic disinfectants by dentine and related compounds.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 11. nov. 2010 23:31 - Sist endret 12. okt. 2017 14:08