ivare

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Publikasjoner

  • Espelid, Ivar✝; Simonsen, Kristian Anton; Skaare, Anne B; Willumsen, Tiril; Straand, Jørund; Gjelstad, Svein; Klock, Kristin S; Berggreen, Ellen & Rørtveit, Guri (2018). Forskningsnettverk med leger og tannleger: et pilotprosjekt med datauttrekk fra elektronisk pasientjournal. Den norske tannlegeforenings tidende.  ISSN 0029-2303.  128(1), s 8- 14
  • Skaare, Anne B; Simonsen, Kristian Anton; Espelid, Ivar✝; Straand, Jørund; Gjelstad, Svein; Klock, Kristin; Berggreen, Ellen; Rørtveit, Guri & Willumsen, Tiril (2018). Medikamentelt utløst munntørrhet hos to pasientgrupper: Et pilotprosjekt blant leger og tannleger basert på data fra elektroniske pasientjournaler og spørreskjema. Den norske tannlegeforenings tidende.  ISSN 0029-2303.  128(1), s 16- 23
  • Brusevold, Ingvild Johnsen; Bie, Thea Martine Granvoll; Baumgartner, Christine Sophie; Das, Runa & Espelid, Ivar (2017). Molar incisor malformation in six cases: description and diagnostic protocol. Oral surgery, oral medicine, oral pathology and oral radiology.  ISSN 2212-4403.  124(1), s 52- 61 . doi: 10.1016/j.oooo.2017.03.050 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

  • Koch, Göran; Poulsen, Sven; Espelid, Ivar & Haubek, Dorte (ed.) (2017). Pediatric Dentistry: A Clinical Approach, 3rd Edition. Wiley-Blackwell.  ISBN 978-1-118-91349-9.  408 s.

Se alle arbeider i Cristin

  • Brusevold, Ingvild Johnsen; Bie, Thea Martine Granvoll; Baumgartner, Christine Sophie; Das, Runa & Espelid, Ivar (2017). Molar incisor malformation in six cases: description and diagnostic protocol. Oral surgery, oral medicine, oral pathology and oral radiology.  ISSN 2212-4403.  124(1), s 52- 61 . doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.oooo.2017.03.050
  • Espelid, Ivar; Haubek, Dorte & Jälevik, Birgitta (2017). Developmental Defects of the Dental Hard Tissues and their Treatment, In Göran Koch; Sven Poulsen; Ivar Espelid & Dorte Haubek (ed.),  Pediatric Dentistry: A Clinical Approach, 3rd Edition.  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-1-118-91349-9.  Chapter 20.  s 261 - 290
  • Fredriksen, Øystein; Jacobsen, Ioanna Dallari; Tveit, Anne Bjørg; Espelid, Ivar; Crossner, Claes-Göran & Mulic, Aida (2017). Erosive tannslitasjer: forekomst og alvorlighetsgrad blant 16-åringer i Troms. Den norske tannlegeforenings tidende.  ISSN 0029-2303.  127(7), s 600- 605 Vis sammendrag
  • Hintze, Hanne & Espelid, Ivar (2017). Radiographic Examination and Diagnosis, In Göran Koch; Sven Poulsen; Ivar Espelid & Dorte Haubek (ed.),  Pediatric Dentistry: A Clinical Approach, 3rd Edition.  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-1-118-91349-9.  Chapter 8.  s 75 - 86
  • Julihn, Annika; Grindefjord, Margaret & Espelid, Ivar (2017). Diagnosis and Management of Dental Caries, In Göran Koch; Sven Poulsen; Ivar Espelid & Dorte Haubek (ed.),  Pediatric Dentistry: A Clinical Approach, 3rd Edition.  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-1-118-91349-9.  Chapter 12.  s 130 - 160
  • Klingberg, Gunilla; Espelid, Ivar & Norderyd, Johanna (2017). Ethics in Pediatric Dentistry, In Göran Koch; Sven Poulsen; Ivar Espelid & Dorte Haubek (ed.),  Pediatric Dentistry: A Clinical Approach, 3rd Edition.  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-1-118-91349-9.  Chapter 27.  s 371 - 376

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 11. nov. 2010 21:43 - Sist endret 11. nov. 2010 21:43