Nettsider med emneord «Biofilm»

Publisert 30. sep. 2016 15:00

I over 20 år har forskere prøvd å forstå hvordan man kan manipulere bakterien Streptococcus mitis. Professor Fernanda Petersen sin forskningsgruppe har nettopp publisert en ny artikkel som kan være et vendepunkt på dette feltet.

Publisert 2. sep. 2015 18:32

I forbindelse med prøveforelesningen til doktorgradskandidaten Ingun Lund Witsø, inviterte CrossTalk-gruppen ved Institutt for oral biologi til et minisymposium, med tittelen: "To be or not to be in biofilm?"

Publisert 18. aug. 2015 09:07

Et kunstig molekyl har vist seg å kunne ødelegge for E.coli-bakteriens evne til å framkalle sykdom. Det kan få følger for mer enn de sykdommene som denne bakterien forårsaker. Funnet kan nemlig også bidra i kampen mot den økende trusselen fra antibiotikaresistens.

Publisert 14. jan. 2014 12:06
Publisert 14. jan. 2014 12:04
Publisert 2. mai 2013 13:25

Dette er historien om en idé født ved Institutt for oral biologi ved Det odontologiske fakultet med barselhjelp fra Kjemisk institutt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. En idé som har vokst langt utover «barndomshjemmet».

Publisert 2. jan. 2013 09:26

Bakterier er sosiale organsimer, og trives best i tette samfunn. Kommunikasjon er viktig i oppbyggingen av et bakteriesamfunn. Dersom vi kan blokkere kommunikasjonen, kan vi hindre dem i å slå seg ned og forårsake infeksjoner. 

Publisert 3. sep. 2012 10:27
Publisert 11. nov. 2010 16:18
Publisert 11. nov. 2010 16:08
Publisert 11. nov. 2010 14:27
Publisert 10. nov. 2010 13:39
Publisert 10. nov. 2010 13:35
Publisert 9. nov. 2010 12:28
Publisert 9. nov. 2010 11:30
Publisert 7. nov. 2010 16:40
Publisert 6. nov. 2010 16:07