Personer med emneord «Biofilm»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Morten  Enersen Enersen, Morten Førsteamanuensis 22840316 48110546 morten.enersen@odont.uio.no Mikrobiologi, periodontitt, tannimplantater, biofilm, bioinformatikk, Mikrobiell diagnostikk, 16S rRNA sekvensering
Bilde av Roger Junges Junges, Roger Postdoctoral Fellow +47-22840340 roger.junges@odont.uio.no microbiology, immunology, molecular biology, genetic competence, signaling, pathogens, commensals, molecular microbiology, Biofilm, antibiotic resistance
Bilde av Roger Junges Junges, Roger Postdoktor +47-22840340 roger.junges@odont.uio.no Mikrobiologi, immunologi, molekylærbiologi, genetisk kompetanse, signalering, patogener, normal flora, molekylær mikrobiologi, Biofilm, antibiotikaresistens
Bilde av Anne Karin Kristoffersen Kristoffersen, Anne Karin Senioringeniør +47-22840279 a.k.kristoffersen@odont.uio.no Mikrobiologi, Signaltransduksjon, DNA-isolering, Biofilm, Mikrobiell diagnostikk, 16S rRNA sekvensering, Proteinrensing
Bilde av Anne Karin Kristoffersen Kristoffersen, Anne Karin Senior Engineer +47-22840279 a.k.kristoffersen@odont.uio.no Microbiology, signalling, DNA-isolation, Biofilm, microbial diagnostics, 16S rRNA sequencing, protein purification
Bilde av Ibrahimu Mdala Mdala, Ibrahimu Researcher +47-22850658 ibrahimu.mdala@medisin.uio.no Microbiology, Biofilm
Bilde av Ibrahimu Mdala Mdala, Ibrahimu Forsker +47-22850658 ibrahimu.mdala@medisin.uio.no Mikrobiologi, Biofilm
Bilde av Ingar Olsen Olsen, Ingar Professor Emeritus +47-22840350 ingar.olsen@odont.uio.no biofilm, biofilm assay, DNA, microarray, 16S rRNA sequencing, caries, periodontitis
Bilde av Ingar Olsen Olsen, Ingar Professor emeritus +47-22840350 ingar.olsen@odont.uio.no Biofilmteknikker, DNA, microarray, 16S rRNA sekvensering, Biofilm, Mikrobiell diagnostikk, Mikrobiologi
Bilde av Fernanda Cristina Petersen Petersen, Fernanda Cristina Professor +47-22840312 +47-91186028 f.c.petersen@odont.uio.no microbiology, streptococci, genetic competence, signalling, biofilm, commensals, pathogens
Bilde av Fernanda Cristina Petersen Petersen, Fernanda Cristina Professor +47-22840312 +47-91186028 f.c.petersen@odont.uio.no mikrobiologi, streptokokker, genetisk kompetanse, biofilm, signalering, normal flora, patogener
Bilde av Anne Aamdal Scheie Scheie, Anne Aamdal Professor Emeritus +47-22840359 +47-92229528 a.a.scheie@odont.uio.no Biofilm, Biofilm control, Quorum sensing, Mikrobiologi
Bilde av Anne Aamdal Scheie Scheie, Anne Aamdal Professor emeritus +47-22840359 +47-92229528 a.a.scheie@odont.uio.no Biofilm, Biofilm inhibition, Bacterial communication interference, Quorum Sensing, Synthetic thiophenones, Microbiology