Aktuelt

Aktuelle saker

 • vaksine Ny vaksine mot pneumokokkinfeksjon 1. juni 2018 15:04

  Vennligsinnede bakterier kan være en potensiell vaksine mot pneumokokkinfeksjoner, som forårsakes av bakterien Streptococcus pneumoniae.

 • luftveier_s.mitis Samspill mellom mikrober i luftveiene 29. mai 2018 15:15

  Vennligsinnede bakterier beskytter luftveiene mot sykdomsfremkallende bakterier, og har et potensiale for å bli brukt til vaksine mot farlige bakterier.

 • lipider_olsen Fettstoff fra bakterier kan gi åreforkalkning 3. mai 2018 16:52

  Bakterier fra munnhule og tarm, såkalte Bacteroidetes, kan bidra til åreforkalkning gjennom avleiring i årene av fettstoffer fra disse bakteriene.

 • p.gingivalis Bakterier bytter gener med hverandre 27. apr. 2018 13:40

  Utveksling av gener med andre bakterier, og ombytting av disse genene hos bakterien Porphyromonas gingivalis, kan være årsaken til at stammer med ulik gensammensetning har forskjellig evne til å fremkalle sykdom.

Disputaser

 • cecilie-attramadal Disputas: Cecilie Gjøvaag Attramadal - Oral biologi 28. juni 2018 10:15

  Cand.odont. Cecilie Gjøvaag Attramadal ved Institutt for oral biologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Prognostic markers in oral squamous cell carcinomas – an immunohistological study of the invasive front