2013

Tidligere

Tid og sted: 23. apr. 2013 10:15, Auditorium I, Domus Odontologica, Sognsveien 10

Cand.odont. Khan Ahmed Qalb-e-Saleem ved IOB vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: On development of mouse molar tooth - selected genes and proteins