Disputas: Cuong Khuu - Molekylær biologi

Cand.scient. Cuong Khuu ved Institutt for oral biologi vil forsvare sin avhandling for graden  ph.d. (philosophiae doctor): Anti-proliferative properties of miRNAs encoded by the miR-106a-363 cluster on human oral carcinoma cells.

Cuong Khuu. Foto: Per Gran, OD/UiO.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Associate Professor Ning Xu Landén, Karolinska Institutet, Sverige
  2. opponent: Professor Daniela Elena Costea, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Bergen
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Morten Enersen, Institutt for oral biologi, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Instituttleder Hans-Christian Åsheim, Institutt for oral biologi, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Harald Osmundsen, Institutt for oral bilogi, Universitetet i Oslo 

Sammendrag

Senere års forskning har vist at små molekyler som ikke inneholder informasjon for å lage protein, såkalte ikke-kodende RNA-molekyler, er viktige for å kontrollere hvordan et gen skal fungere. MikroRNA er én gruppe av disse molekylene. I denne avhandlingen belyses funksjoner noen utvalgte grupper av beslektede mikroRNA-molekyler har i utviklingsbiologi hos mus og kreftceller. 

I avhandlingen er det undersøkt hvordan visse mikroRNAer kan påvirke cellens vekst. Det ble vist at disse mikroRNAene er viktige under utviklingen av fostervev hos mus, fordi de bidrar til å regulere at vevene modnes riktig. Videre ble det påvist at noen få av mikroRNAene, som ikke finnes naturlig i kreftceller fra munnhulen, hemmer veksten av kreftcellene. Dette er ikke oppdaget tidligere. MikroRNAenes påvirkning på kreftcellene ble analysert ved å tilføre kunstige mikroRNA-molekyler, for å studere hvordan det endret genene til kreftcellene. Funnene kan bidra til at noen av disse mikroRNA-molekylene, og genene som blir styrt av dem, kan brukes som markører for å oppdage kreftceller på et tidligere tidspunkt, eller i medisiner som kan bremse opp veksten av kreftceller.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova
 

Publisert 4. jan. 2016 09:25 - Sist endret 12. jan. 2016 11:56