Prøveforelesning: Khan Ahmed Qalb-e-Saleem

Khan Ahmed Qalb-e-Saleem ved IOB avholder sin prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.: Epigenetic mechanisms in organogenesis

Tid og sted for disputasen

 

23. april 10.15, Auditorium I, Domus Odontologica (preklinsk III), Sognsvannsveien 10.

 

Publisert 8. apr. 2013 09:54 - Sist endret 8. apr. 2013 10:47