Prøveforelesning: Stian André Engen

M.Sc. Stian André Engen ved Institutt for oral biologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Commensal bacteria in health and disease.

Stian Andre Engen

Tid og sted for disputasen

Tirsdag 18. november 2014, kl 11.15. Store auditorium A1.1001, Domus Odontologica.
 

Publisert 4. nov. 2014 13:35 - Sist endret 4. nov. 2014 13:35