Prøveforelesning: Rabia Khan

BDS Rabia Khan ved Institutt for oral biologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne:  Environmental triggers of genetic competence in bacteria: niche adaptation and evolution.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova
 

Publisert 17. juni 2015 09:30