Prøveforelesning: Jian Gao

Cand.med. Jian Gao ved Institutt for oral biologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Virus as a Risk Factor in Head & Neck Cancer

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova

Publisert 7. juni 2017 08:00