English version of this page

Biofilm CrossTalk

I munnhulen hos mennesket er microbiotaen hovedsakelig organisert som biofilm på tenner og slimhinner. Biofilm er et komplekst samfunn av bakterier som ligger i en egenprodusert matrise av polysakkarider, proteiner og DNA. Mikrobene i biofilmen kommuniserer og interagerer seg i mellom og med verten.

Streptococcus mutans i biofilm. Foto: Steinar Stølen, IOB.

Et gjensidig fordelaktig forhold har utviklet seg gjennom evolusjonen mellom verten og dets symbionter. Til gjengjeld for et stabilt, energi- og næringsrikt miljø for mikrobiotaen mottar verten essensielle næringsstoffer samt signaler som er nødvendig for normal utvikling og funksjon av flere organer, deriblant immunsystemet. Disse gjensidige assosiasjoner sikrer homeostase og er gjort mulig gjennom kommunikasjon mellom prokaryoter og eukaryoter via signalmolekyler og celle-celle kontakter.

I munnhulen hos mennesket er microbiotaen hovedsakelig organisert som biofilm på tenner og slimhinner. Biofilm er et komplekst samfunn av bakterier som ligger i en egenprodusert matrise av polysakkarider, proteiner og DNA. Biofilmdannelse, sammensetning og aktivitet er regulert av intra- og interbakteriell kommunikasjon. Biofilmmatrisen beskytter bakteriene fra vertens immunsystem, så vel som fra antimikrobielle forbindelser, som gjør dem 10 til 1000 ganger mindre utsatt.

Det overordnede målet med prosjektene innen CrossTalk gruppen er å studere kommunikasjon mellom bakterier og mellom bakterier og vertsceller i munnhulen med det målet å forstå og fremme homeostase. Spesifikt studerer vi hvordan er biofilm i munnhulen dannes, hvordan det kan bli endret, hva dens rolle i utvikling av antibiotikaresistens kan være, og hvordan orale kommensaler unngår å bli angrepet av immunsystemet og fjernet fra munnhulen.

Mer informasjon på forskergruppens engelske nettsider.

Publisert 27. apr. 2015 16:13 - Sist endret 7. feb. 2018 13:08