Deltakere i Biofilm CrossTalk

Navn Telefon E-post Emneord
Fernanda Cristina Petersen Professor +47-22840312 +47-91186028 (mob) f.c.petersen@odont.uio.no normal flora, genetisk kompetanse, mikrobiologi, streptokokker, biofilm, patogener, signalering
Karl Schenck Professor +47 22840360 +47 92809296 (mob) karl.schenck@odont.uio.no periodontitt, Oral immunologi, forsvar mot infeksjon, oral lichen planus, immunregulering i munnhulen
Inger Johanne S. Blix Førsteamanuensis +47-22852097 i.j.s.blix@odont.uio.no
Espen Sønderaal Bækkevold Professor e.s.bakkevold@medisin.uio.no
Olaf Joseph Franciscus Schreurs Overingeniør +47-22840361 o.j.f.schreurs@odont.uio.no Mikroskopi, Celledyrkning, In situ hybridisering (ISH), Immunohistokjemi (IHC), Western Blott (WB), Histologi
Ali-Oddin Naemi Senioringeniør +47-22840311 a.o.naemi@odont.uio.no Bakteriell Biofilmteknikker; Statisk & flow system, PCR, RT-PCR, Celledyrkning, C. elegans, CLSM
Heidi Aarø Åmdal Overingeniør +47 22 84 02 83 h.a.amdal@odont.uio.no Bakteriearbeid, Molekylærbiologiske teknikker
Rabia Khan Postdoktor +47-22840341 rabia.khan@odont.uio.no genetisk kompetanse, Bakteriell signalering
Roger Junges Postdoktor +47-22840340 roger.junges@odont.uio.no antibiotikaresistens, immunologi, Mikrobiologi, molekylær mikrobiologi, molekylærbiologi, normal flora, Biofilm, patogener, signalering, genetisk kompetanse
Kjersti Sturød Stipendiat +47-22840336 kjersti.sturod@odont.uio.no metagenomics, antibiotikaresistens
Gabriela Salvadori Silva Stipendiat g.s.silva@odont.uio.no
Maren Bråten Solhaug Stipendiat +47-22840397 +47 228440343 m.b.solhaug@odont.uio.no
Gro Herredsvela Rørvik Stipendiat +47-22840256 g.h.rorvik@odont.uio.no
Sudhanshu Shekhar Postdoktor +47-22840327 sudhanshu.shekhar@odont.uio.no vaksinologi, medfødt lymfosytt cytometri, histopatologi, Celledyrking, Infeksjon og immunitet, lungeimmunologi
Maria Balta Stipendiat +47-22840304 maria.balta@odont.uio.no