Forskergrupper

Institutt for oral biologi (IOB) driv forsking innan områda anatomi, bakteriologi, biofilm og signalering, epitelial cellebiologi, molekylærgenetikk, patologi, utviklingsbiologi,  i tillegg til undervisning i prekliniske basalfag og odontologiske fag.  

Publisert 18. mars 2011 10:06 - Sist endret 18. jan. 2012 15:24