Spennende gjester til innovasjonsseminar på IOB

Den 18. januar inviteres det til storslått seminar på institutt for oral biologi (IOB), Domus Odontologica: "Inspirasjon fra laboratorium til klinikk - Annes innovasjonsseminar." Hit kommer det mange spennende gjester med bred kompetanse.

For fullt program, klikk her.

Professor Anne Aamdal Scheie (IOB) pensjonerer seg fra 31/12 2016. i den anledningen har IOB, ved Anne Aamdal Scheie, Tor Paaske Utheim og Hans-Christian Åsheim, laget et inspirasjonsseminar om innovasjon. Foruten foredrag fra Anne selv, får vi høre fra

Bergljot Gundersen, fra UiOs Seksjon for Forsknings-, utdanningsstøtte og internasjonalisering.

Bergljot Gundersen, seniorrådgiver ved Seksjon for forsknings-, utdanningsstøtte og internasjonalisering. Hun jobber med UiO sitt mål om å styrke innovasjon og å stimulere til mer innovasjon hos forskere.

Are Syversen, partner i Mobililize Strategy Consulting. Syversen jobber med ledelse, forskning og innovasjon knyttet til universitetsmiljøer.

Professor Tor Paaske Utheim, professor II ved IOB, forsker og innovasjonsleder ved HHA-klinikken ved Oslo universitetssykehus. Utheim ble kåret til månedens innovatør i Helse Sør-Øst, og har også fått andre innovasjonspriser. 

Jan Solberg, som har jobbet med innovasjon og kommersialisering i Medinnova/Inven2 i mer enn 13 år. Solberg har tidligere arbeidet med et bredt spekter av innovasjonsprosjekter, og har i dag ansvar for blant annet Inven2 sin relasjon til Farmasøytisk institutt på UiO.

Professor Steinar Aamdal, ved Oslo Universitetssykehus.

Professor Steinar Aamdal, leder for Seksjon for utprøvende kreftbehandling og forskningsstøtte ved Oslo Universitetssykehus. Aamdal har blant annet fått pris for månedens innovatør i Helse Sør-Øst.

Ingunn Olsen, innovasjonssjef ved Sykehuset Østfold HF. Olsen vil snakke om hvordan Sykehuset Østfold skal bli best i Europa på tjenesteinnovasjon. 

Jan Terje Andersen, forsker ved Senter for immun-regulering (CIR), et av Forskningsrådets sentre for fremragende forskning. Andersen er basal forsker og jobber sammen med professor Inger Sandlie, og har vært involvert i mange innovasjonsprosjekter.

Rolf Assev, partner i Startup Lab, som ligger i forskningsparken.

Marius Øgaard, daglig leder i The LifeScience Cluster og innovasjonsdirektør i Oslotech AS. Øgaard var initiativtaker og grunnlegger av The LifeScience Cluster, the Cutting Edge Festival, og the Build2Grow entrepreneurship program.

 

Av Elin Korsmo
Publisert 19. des. 2016 13:33 - Sist endret 21. des. 2016 10:21