Helse, miljø og sikkerheit (HMS)

Klare og kjende ansvars-, myndighets- og oppgavefordelinger er ein forutsetnad for eit godt HMS-arbeid og for å overhalde HMS-krava i regelverket.

Lokalt arbeidsmiljøutval (LAMU)

Dei lokale arbeidsmiljøutvala skal jobbe for eit godt arbeidsmiljø og læringsmiljø lokalt.

Brannvern

Institutt for oral biologi har ein plan for brannvern, som inneheld naudsynt informasjon.