index.html

Oversikt over farlig avfall

Oversikt over hvilke kjemikalier og andre substanser som regnes som farlig avfall.

Hva gjør kjemikalieavfall farlig?

Hvilke betingelser må være tilstede for at kjemikalieavfall regnes som farlig avfall?

Stoffkartotek og sikkerhetsdatablad

  • Alle innkjøpte kjemikalier skal registreres i ECO-online; enhetens stoffkartotek skal være oppdatert til enhver tid.
  • Alle som jobber med kjemikalier skal få tilstrekkelig opplæring og har ansvar for å lese sikkerhetsdatabladet før kjemikaliene benyttes.
  • Papirversjon av sikkerhetsdatablad skal være tilgjengelig for studenter.