Maria A. Landin

Senioringeniør/Forsker
Bilde av Maria A. Landin
English version of this page
Telefon +4722840384
Faks +4722840302
Rom A1-M047
Treffetider 08:00-15:00
Brukernavn
Postadresse Postboks 1052 Blindern 0316 Oslo

Faglige interesser

 • miRNAs, ncRNAs og lncRNAs som regulatorer av transkriptomet
 • Transkriptomet
 • Genekspresjon under tann- og kraniofacial utvikling
 • Toksikogenomikk/ Generell toksikologi
 • Genetikk
 • Embryologi
 • Epigenetikk
 • Bioinformatikk
 • Brommerteflammehemere

Bakgrunn

PhD- Dr Scient  Universitetet i  Oslo                                    2011

Cand. Scient     Universitetet i  Oslo                                    2005

Cand. Mag       Universitetet i  Oslo                                     2003

 

Veilederseminar ved OD                                                     2016

Pedagogikk kurs for fast-ansatte felles del                          2014/15

Pedagogikk kurs: undervisningsveiledning                          2015

Pedagogikk kurs: forskningsveiledning                                2015

 

Forsker ved ORL/IKO                                                           2011-2013

Fast-ansatt ved OD/IOB siden 20 juni 2013                         2013-

Akademisk aktivitet

-Etablerte in situ ​hibridisering ved institutt for Oral biologi (IOB) (2000-2004)

 

-Sammen med Osmundsen etablerte mikromatriser ved IOB (2000-2011)

 

- I sin PhD spesialisert hun seg i bioinformatikk, behandling

og analyse av meta-genomisk data. Hun bygget  en betydelig  

transkriptome database bestående av 68 mikromatriser

som omfatter 16 tidspunkter (E11.5-P7) av murine

tannutviklingen.

Dette var en ny forskningsmetode som ga  bedre

oversikt over de mange genetiske hendelser som

skjer under tannutvikling fra embryonal dag 11

(E11.5) til åtte dager etter fødsel (P7) (2005-2011) .

 

-Hun har også påvist  nye gener som ikke er beskrevet

tidligere mht tannutvikling.Hennes resultater viser også

at hormoner spiller en viktig rolle under tannutvikling hos mus.

 

-Hun var den første som påviste ved hjelp av tre forskjellige

forskningsmetoder at tre såkalte emalje gener (Ambn, Amelx og Enam)

og tilsvarende translatert proteiner (som man tidligere antok var bare

uttrykt under mineralisering av tannen) også er uttrykt tidligere i

tannutvikling, før mineraliseringen  begynner,

dette var oppsiktsvekkende resultater i 2006. 

 

-Har veiledet  sommerstudenter (2000-2014). Mange av disse

sommerstipendiater har senere fullført en mastergrad  ved IOB og  er

per i dag PhD-kandidater på IKO.

 

-Veiledet Mastergradsstudenter ved IOB (2003-2015).

 

-PBL-veiledning (2003-2011) og  LSB-undervisning (2013-2015).

 

-Utviklet og etablerte en ny metode for å ekstrahere RNA fra celler

  dyrket på vekststativer/scaffolds ved Klinisk/Oral forsknings

  laboratorium (/KLINLAB/IKO) (2011-2013).

 

-Er editorial board member/peer reviewer i

 American Journal of Bioscience and Bioengineering,

SciencePG. 

Ah Doc reviewer for The Czech Science Foundation

Ah Doc reviewer i diverse faglige tidskrifter

 

-For tiden ser på reguleringsmekanismer av transkriptomet in vivo vha

tap av funksjon  studier  med syntetiske antagomirer/ncRNA (2013 - ).

 

-Hovedveileder  for PhD-kandidat Natalie Skalleberg, PhD- prosjektet:

Mikro-RNA og tannutvikling hos mus (2013-)


 

-Samarbeider med Linda Bergersen/Cecile Morlands gruppe ved IOB.

Samarbeid går ut på  kartlegging av transkriptomet i deler av hjernen.

 

-Samarbeider med KLINLAB/IKO hvor det kartlegges transkriptomet

(mRNA, miRNA og andre ncRNAs) og dets reguleringsmekanismer 

i celler og/eller biopsier (2006- ).
 

 

-Deltaker i felles prosjektet ''Why do biomaterials fail and how can failure

be minimized'' (2015). Prosjektleder er Janne Elin Reseland.

 

Osmundsen gruppen har også gjennom årene (2005-2015) bygget:

 

-En microRNA  database med ca. 200 miRNA matriser som dekker flere tidspunkter av murine tannutvikling.

 

-En transkriptome database  bestående av ca 50 matriser med forskjellige utviklingsfaser av murine spyttkjertler

 

http://loop.frontiersin.org/people/48668/overview

http://www.researchgate.net/profile/Maria_Landin/

http://uio.academia.edu/MariaLandin

Sitater (Google Scholar)

http://scholar.google.no/citations?user=NznxQ9UAAAAJ&hl=no

Pubmed

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/myncbi/browse/collection/40182709/?sort=date&direction=descending

 

Media bidrag

Tannlegetidende

http://www.tannlegetidende.no/index.php?seks_id=493680

IOB

http://www.odont.uio.no/iob/om/aktuelt/aktuelle-saker/2015/gener_analysert.html

Forskningstorget  2015

http://www.forskningstorget.net/

Utstiller i årets forskningstorget, hvor hovedtema var Mat

Presentert tema: Hvordan fordøyer vi arvestoffet fra dyr og planter.

Se under fane: utstillere 2015 (side 37, bod 23)

OD

http://www.odont.uio.no/om/aktuelt/aktuelle-saker/2015/full-aktivitet-pa-forskningstorget.html

 

twitter: @MariaALAndin: https://twitter.com/

Emneord: miRNA, In situ hybridisering (ISH), Real-time RT-PCR, Laser mikrodisseksjon (LMD), bioinformatikk, epigenetikk, toksikogenomikk, RNA-isolering

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Gordeladze, Jan Oxholm; Landin, Maria Augusta Dos S Silva; Johnsen, Gaute Floer; Haugen, Håvard Jostein & Osmundsen, Harald (2017). Vitamin K2 and its Impact on Tooth Epigenetics. INTECH.  ISBN 978-953-51-3020-8.  27 s.
 • Osmundsen, Harald; Jevnaker, Anne-Marthe & Landin, Maria Augusta Dos S Silva (2012). kap 10 Deoxyoligonucleotide Microarrays for Gene Expression Profiling in Murine Tooth Germs. Springer.  ISBN 978-1-61779-860-3.  189 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Landin, Maria Augusta Dos S Silva; Yashar Ghadakchi, Shabestari; Sehic, Amer; Reseland, Janne Elin & Osmundsen, Harald (2014). MK-7 enhances expression of genes related to bone, enamel and dentin, and reduces the expression of genes related to apoptosis in developing murine molars .
 • Landin, Maria Augusta Dos S Silva; Lonn-Stensrud, Jessica; Petersen, Fernanda Cristina; Benneche, Tore & Scheie, Anne Aamdal (2013). Effekter av ikke toksiske furanoner på biofilm dannelse.
 • Pham, Thi Ngoc Maria Huong; Landin, Maria Augusta Dos S Silva; Tiainen, Hanna; Reseland, Janne Elin; Ellingsen, Jan Eirik & Haugen, Håvard Jostein (2013). The Effect Of Hydrofluoric Acid Treatment Of Titanium And Titanium Dioxide Surface on Primary Human Osteoblasts.
 • Pullisaar, Helen; Tiainen, Hanna; Landin, Maria Augusta Dos S Silva; Lyngstadaas, Ståle Petter; Haugen, Håvard Jostein; Reseland, Janne Elin & Østrup, Esben (2013). Coating titanium dioxide scaffold with simvastatin in alginate promote osteoblast differentiation in vitro.
 • Pullisaar, Helen; Tiainen, Hanna; Landin, Maria Augusta Dos S Silva; Lyngstadaas, Ståle Petter; Haugen, Håvard Jostein; Reseland, Janne Elin & Østrup, Esben (2013). Enhanced in vitro bone differentiation on TiO₂ scaffold coated with simvastatin.
 • Pullisaar, Helen; Tiainen, Hanna; Landin, Maria Augusta Dos S Silva; Lyngstadaas, Ståle Petter; Haugen, Håvard Jostein; Reseland, Janne Elin & Østrup, Esben (2013). Local delivery of simvastatin enhances bone differentiation on porous titanium dioxide scaffold.
 • Pullisaar, Helen; Tiainen, Hanna; Landin, Maria Augusta Dos S Silva; Lyngstadaas, Ståle Petter; Haugen, Håvard Jostein; Reseland, Janne Elin & Østrup, Esben (2013). Local delivery of simvastatin on titanium dioxide scaffolds; a tissue engineering model.
 • Landin, Maria Augusta Dos S Silva; Stunes, Astrid Kamilla; Syversen, Unni & Reseland, Janne Elin (2012). Adipokines expressed in cells participating in cranial development. Bone.  ISSN 8756-3282.  50, s S79- S79 . doi: 10.1016/j.bone.2012.02.230
 • Landin, Maria Augusta Dos S Silva; Stunes, Kamilla; Osmundsen, Harald; Syversen, Unni & Reseland, Janne Elin (2012). Expression of adipokines during murine craniofacial and tooth development .
 • Landin, Maria Augusta Dos S Silva & Osmundsen, Harald (2011). Mapping of gene expression during murine tooth development.
 • Landin, Maria Augusta Dos S Silva (2010). Mapping of gene expression during murine tooth development : expression profiling of mRNAs in the developing murine first molar tooth germ.
 • Landin, Maria Augusta Dos S Silva (2007). Mapping gene expression during tooth development an overview.
 • Landin, Maria Augusta Dos S Silva (2007). Molecular biology methods in craniofacial development research.
 • Landin, Maria Augusta Dos S Silva; Geronimo, Benedicto Abrigos; Woldene, Toril & Osmundsen, Harald (2007). Mapping gene expression during tooth development I.
 • Landin, Maria Dos S Silva (2006). Differences in gene expression at various developmental stages of the murine molar tooth germ.
 • Landin, Maria Dos S Silva (2006). Effekts of treatment of mice with hexabromocyclododecane (HBCD) on gene-expression in liver.
 • Landin, Maria Dos S Silva (2006). Geneekspresjonsanalyser etter eksponering for HBCDD.
 • Landin, Maria Dos S Silva (2005). Changes in gene-expression during development of the murine molar tooth-bud.
 • Landin, Maria Dos S Silva (2005). Changes in gene-expression during development of the murine molar tooth-bud2.
 • Landin, Maria Dos S Silva (2005). Effekter av bromerte flammehemmere på genekspresjon i muselever-en toksikogenomisk tilnærming. Toksikologen.  ISSN 1504-5773.  15(4), s 46- 47 . doi: www.nsft.net
 • Landin, Maria Dos S Silva (2004). Effects of treatment of PPAR-a knock-out mice with hexabromocyclododecane (HBCD).
 • Landin, Maria Dos S Silva (2004). Effekter av Bromerte Flammehemere på Geneksprejon i Muselever. En toksikogenomisk tilnærming.
 • Landin, Maria Augusta Dos S Silva (2004). Effekter av bromerte flammehemmere på genekspresjon i muselever : en toksikogenomisk tilnærming.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. mai 2016 09:23 - Sist endret 29. mai 2017 12:16