Anne Aamdal Scheie

Professor emeritus - Institutt for oral biologi
Bilde av Anne Aamdal Scheie
English version of this page
Telefon +47-22840359
Mobiltelefon +47-92229528
Brukernavn
Besøksadresse Domus Odontologica Bygg A1 RH M-et Sognsvannsvn 10 Oslo

Faglige interesser

Forskningsfokus er ulike aspekter av biofilm og bakteriekommunikasjon. Den senere tids utvikling og spredning av multiresistente bakterier og hyppige forekomst av behandlingsresistente biofilminfeksjoner øker behovet for nye måter å bekjempe infeksjoner på. Muligheten for å interferer med bakteriekommunikasjonen representerer en interessant mulighet for å forebygge biofilmsykdommer og biofilmrelaterte problemer i fremtiden. Molekyler som ligner bakterienes signalmolekyler kan konkurrere med disse og hemme kommunikasjon og derved kontrollere bakterienes aktivitet. Vi har syntetisert en rekke molekyler som på denne måten reduserer biofilmdannelse.

Bakgrunn

Cand. odont, Dr. odont, Spesialist i endodonti

Verv

Styremedlem i fakultetsstyret.

Samarbeid

 Kjemisk institutt, UiO, Veterinærinstituttet, Nofima, Inven2

 

Emneord: Biofilm, Biofilm inhibition, Bacterial communication interference, Quorum Sensing, Synthetic thiophenones, Microbiology

Publikasjoner

 • Rukke, Håkon Valen; Bruzell, Ellen Merete & Scheie, Anne Aamdal (2017). Kontrol og bekæmpelse af dental biofilm. Tandlægebladet.  ISSN 0039-9353.  121(10), s 2- 6 Vis sammendrag
 • Rukke, Håkon Valen; Scheie, Anne Aamdal & Petersen, Fernanda Cristina (2017). Oral mikroflora - et reservoar av antibiotikaresistensgener. Aktuell Nordisk odontologi.  ISSN 1902-3545.  s 43- 59 . doi: 10.18261 Vis sammendrag
 • Benneche, Tore; Chamgordani, Elahe Jafari; Herstad, Gunnar; Tannæs, Bjørg Siw Møller & Scheie, Anne Aamdal (2016). 5-Alkylidenethiophen-2(5H)-ones as Biofilm Inhibitors. Letters in Organic Chemistry.  ISSN 1570-1786.  13(6), s 428- 436
 • Lillicrap, Adam; Macken, Ailbhe; Wennberg, Aina Charlotte; Grung, Merete; Rundberget, Jan Thomas; Fredriksen, Lene; Scheie, Anne Aamdal; Benneche, Tore & Angles d'Auriac, Marc (2016). Environmental fate and effects of novel quorum sensing inhibitors that can control biofilm formation. Chemosphere.  ISSN 0045-6535.  164, s 52- 58 . doi: 10.1016/j.chemosphere.2016.08.083
 • Scheie, Anne Aamdal; Chamgordani, Elahe Jafari; Naemi, Ali-Oddin; Hansen, Finn Knut & Benneche, Tore (2016). Staphylococcus epidermidis biofilm on implant material is reduced by a covalently linked thiophenone. Journal of Applied Microbiology.  ISSN 1364-5072.  121(2), s 547- 553 . doi: 10.1111/jam.13188
 • Witsø, Ingun Lund; Rukke, Håkon Valen; Benneche, Tore & Scheie, Anne Aamdal (2016). Thiophenone Attenuates Enteropathogenic Escherichia coli O103:H2 Virulence by Interfering with AI-2 Signaling. PLoS ONE.  ISSN 1932-6203.  11(6) . doi: 10.1371/journal.pone.0157334 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Preus, Hans Ragnar; Gjermo, Per E; Scheie, Anne Aamdal & Bælum, Vibeke (2015). The effect of adjunctive metronidazole in different periodontal treatment models on the presence of P. gingivalis and T. forsythia. A randomized, double blinded, four arm, 12 months clinical trial. Acta Odontologica Scandinavica.  ISSN 0001-6357.  73(4), s 258- 266 . doi: 10.3109/00016357.2014.920106
 • Yang, Qian; Scheie, Anne Aamdal; Benneche, Tore & Defoirdt, Tom (2015). Specific quorum sensing-disrupting activity (AQSI) of thiophenones and their therapeutic potential. Scientific Reports.  ISSN 2045-2322.  5 . doi: 10.1038/srep18033
 • Gustumhaugen, Eva; Lönn-Stensrud, Jessica; Scheie, Anne Aamdal; Lyngstadaas, Ståle Petter; Ekfeldt, Anders & Taxt-Lamolle, Sebastien Francis Michel (2014). Effect of chemical and mechanical debridement techniques on bacterial re-growth on rough titanium surfaces: an in vitro study. Clinical Oral Implants Research.  ISSN 0905-7161.  25(6), s 707- 713 . doi: 10.1111/clr.12130 Vis sammendrag
 • Preus, Hans Ragnar; Sarawat, Aziz Malik; Jawad, Afzal; Scheie, Anne Aamdal & Bælum, Vibeke (2014). Et kritisk blikk på dokumentasjonen for bruk av (Amoxicillin + Metronidazol) i periodontien. Den norske tannlegeforenings tidende.  ISSN 0029-2303.  124(9), s 720- 732
 • Preus, Hans Ragnar; Scheie, Anne Aamdal & Bælum, Vibeke (2014). Combined antibiotics and periodontal therapy. Journal of Periodontology.  ISSN 0022-3492.  85, s 374- 384
 • Vestby, Lene Karine; Johannesen, Karianne Cecilie Strømme; Witsø, Ingun Lund; Habimana, Olivier; Scheie, Anne Aamdal; Urdahl, Anne Margrete; Benneche, Tore; Langsrud, Solveig & Nesse, Live Lingaas (2014). Synthetic brominated furanone F202 prevents biofilm formation by potentially human pathogenic Escherichia coli O103: H2 and Salmonella ser. Agona on abiotic surfaces. Journal of Applied Microbiology.  ISSN 1364-5072.  116(2), s 258- 268 . doi: 10.1111/jam.12355 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Witsø, Ingun Lund; Benneche, Tore; Vestby, Lene Karine; Nesse, Live Lingaas; Lönn-Stensrud, Jessica & Scheie, Anne Aamdal (2014). Thiophenone and Furanone in Control of Escherichia coli O103:H2 Virulence. Pathogens and Disease.  ISSN 2049-632X.  70(3), s 297- 306 . doi: 10.1111/2049-632X.12128
 • Benneche, Tore; Chamgordani, Elahe Jafari & Scheie, Anne Aamdal (2013). Reation of (Z)-5-bromomethylene)thiophene-2(5H)-one with some nucleophiles in search for new biofilm inhibitors. Synthetic Communications.  ISSN 0039-7911.  43(3), s 431- 437 . doi: 10.1080/00397911.2011.602496
 • Pande, Gde Sasmita Julyantoro; Scheie, Anne Aamdal; Benneche, Tore; Wille, Mathieu; Sorgeloos, Patrick; Bossier, Peter & Defoirdt, Tom (2013). Quorum sensing-disrupting compounds protect larvae of the giant freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii from Vibrio harveyi infection. Aquaculture.  ISSN 0044-8486.  406-407, s 121- 124 . doi: 10.1016/j.aquaculture.2013.05.015
 • Defoirdt, Tom; Benneche, Tore; Brackman, Gilles; Coenye, Tom; Sorgeloos, Patrick & Scheie, Anne Aamdal (2012). A Quorum Sensing-Disrupting Brominated Thiophenone with a Promising Therapeutic Potential to Treat Luminescent Vibriosis. PLoS ONE.  ISSN 1932-6203.  7(7) . doi: 10.1371/journal.pone.0041788
 • Lönn-Stensrud, Jessica; Benneche, Tore & Scheie, Anne Aamdal (2012). Kan bakteriers kommunikation öppna för nya infektionsbehandlingar?. Läkartidningen.  ISSN 0023-7205.  (9)
 • Lönn-Stensrud, Jessica; Naemi, Ali-Oddin; Benneche, Tore; Petersen, Fernanda Cristina & Scheie, Anne Aamdal (2012). Thiophenones inhibit Staphylococcus epidermidis biofilm formation at nontoxic concentrations. FEMS Immunology and Medical Microbiology.  ISSN 0928-8244.  65(2), s 326- 334 . doi: 10.1111/j.1574-695X.2012.00964.x
 • Benneche, Tore; Herstad, Gunnar; Rosenberg, Marianne Lenes; Assev, Synnøve & Scheie, Anne Aamdal (2011). Facile synthesis of 5-(alkylidene)thiophen-2(5H)-ones. A new class of antimicrobial agents. RSC Advances.  ISSN 2046-2069.  1(2), s 323- 332 . doi: 10.1039/c1ra00254f
 • Koldsland, Odd Carsten; Scheie, Anne Aamdal & Aass, Anne Merete (2011). The association between selected risk indicators and severity of peri-implantitis using mixed model analyses. Journal of Clinical Periodontology.  ISSN 0303-6979.  38(3), s 285- 292 . doi: 10.1111/j.1600-051X.2010.01659.x
 • Lönn-Stensrud, Jessica; Benneche, Tore & Scheie, Anne Aamdal (2011). Furanones and Thiophenones in Control of Staphylococcus epidermidis Biofilm Infections?, In Antonio Mendez-Vilas (ed.),  Science and Technology against Microbial Pathogens. Research, Development and Evaluation.  World Scientific.  ISBN 978-981-4354-85-1.  Antimicrobial Surfaces. Biofilms. Quorum Sensing. Consumer Products.  s 155 - 159
 • Petersen, Fernanda Cristina & Scheie, Anne Aamdal (2011). Competence stimulating peptides in oral bacterial signaling: Possible implications in a community life, In P. Kolenbrander (ed.),  Oral Microbial Communities: Genomic Inquiry and Interspecies Communication.  ASM International.  ISBN 978-1-55581-503-5.  kapittel 16.  s 235 - 246
 • Hegstad, Kristin; Langsrud, Solveig; Lunestad, Bjørn Tore; Scheie, Anne Aamdal; Sunde, Marianne & Yazdankhah, Siamak Pour (2010). Does the wide use of quaternary ammonium compounds enhance the selection and spread of antimicrobial resistance and thus threaten our health?. Microbial Drug Resistance.  ISSN 1076-6294.  16(2), s 91- 104 . doi: 10.1089/mdr.2009.0120
 • Koldsland, Odd Carsten; Scheie, Anne Aamdal & Aass, Anne Merete (2010). Prevalence of Peri-Implantitis Related to Severity of the Disease With Different Degrees of Bone Loss. Journal of Periodontology.  ISSN 0022-3492.  81(2), s 231- 238 . doi: 10.1902/jop.2009.090269
 • Petersen, Fernanda Cristina & Scheie, Anne Aamdal (2010). Natural transformation of oral streptococci. Methods in molecular biology.  ISSN 1064-3745.  666, s 167- 180
 • Vestby, Lene Karine; Lönn-Stensrud, Jessica; Møretrø, Trond; Langsrud, Solveig; Scheie, Anne Aamdal; Benneche, Tore & Nesse, Live Lingaas (2010). A synthetic furanone potentiates the effect of disinfectants on Salmonella in biofilm. Journal of Applied Microbiology.  ISSN 1364-5072.  108(3), s 771- 778 . doi: 10.1111/j.1365-2672.2009.04495.x
 • Ahmed, Nibras Abdul; Petersen, Fernanda Cristina & Scheie, Anne Aamdal (2009). AI-2/LuxS Is Involved in Increased Biofilm Formation by Streptococcus intermedius in the Presence of Antibiotics. Antimicrobial Agents and Chemotherapy.  ISSN 0066-4804.  53(10), s 4258- 4263 . doi: 10.1128/AAC.00546-09
 • Koldsland, Odd Carsten; Scheie, Anne Aamdal & Aass, Anne Merete (2009). Prevalence of Implant Loss and the Influence of Associated Factors. Journal of Periodontology.  ISSN 0022-3492.  80(7), s 1069- 1075 . doi: 10.1902/jop.2009.080594
 • Lönn-Stensrud, Jessica; Landin, Maria Augusta Dos S Silva; Benneche, Tore; Petersen, Fernanda Cristina & Scheie, Anne Aamdal (2009). Furanones, potential agents for preventing Staphylococcus epidermidis biofilm infections?. Journal of Antimicrobial Chemotherapy.  ISSN 0305-7453.  63(2), s 309- 316 . doi: 10.1093/jac/dkn501
 • Ahmed, Nibras Ayad; Petersen, Fernanda Cristina & Scheie, Anne Aamdal (2008). Biofilm formation and autoinducer-2 signaling in Streptococcus intermedius: role of thermal and pH factors. Oral Microbiology and Immunology.  ISSN 0902-0055.  23(6), s 492- 497
 • Benneche, Tore; Hussain, Zainab; Scheie, Anne Aamdal & Lönn-Stensrud, Jessica (2008). Synthesis of 5-(bromomethylene)furan-2(5H)-ones and 3-(bromomethylene)isobenzofuran-1(3H)-ones as inhibitors of microbial quorum sensing. New Journal of Chemistry.  ISSN 1144-0546.  32(9), s 1567- 1572 . doi: 10.1039/b803926g
 • da Silva, Daniele Pecharki Marques; Petersen, Fernanda Cristina & Scheie, Anne Aamdal (2008). LuxS and expression of virulence factors in Streptococcus intermedius. Oral Microbiology and Immunology.  ISSN 0902-0055.  23, s 79- 83
 • da Silva, Daniele Pecharki Marques; Petersen, Fernanda Cristina & Scheie, Anne Aamdal (2008). Role of hyaluronidase in Streptococcus intermedius biofilm. Microbiology.  ISSN 1350-0872.  154 . doi: 10.1099/mic.0.2007/012393-0
 • Scheie, Anne Aamdal & Petersen, Fernanda Cristina (2008). Antimicrobials in caries control, In Ole Fejerskov & Edwina Kidd (ed.),  Dental Caries. The disease and its clinical management.  Blackwell Munksgaard.  ISBN 9781405138895.  Kapittel 16.  s 265 - 279
 • Ahmed, Nibras Ayad; Petersen, Fernanda Cristina & Scheie, Anne Aamdal (2007). AI-2 quorum sensing affects antibiotic susceptibility in Streptococcus anginosus. Journal of Antimicrobial Chemotherapy.  ISSN 0305-7453.  60, s 49- 53 . doi: 10.1093/jac/dkm124
 • Busscher, Henk J.; van de Belt-Gitter, Betsy; Dijsktra, Rene J.; Norde, Willem; Petersen, Fernanda Cristina; Scheie, Anne Aamdal & van der Mei, Henny C. (2007). Intermolecular forces and enthalpies in the adhesion of Streptococcus mutans and an antigen I/II-deficient mutant to laminin films. Journal of Bacteriology.  ISSN 0021-9193.  189(8), s 2988- 2995 . doi: 10.1128/JB.01731-06
 • Lönn-Stensrud, Jessica; Petersen, Fernanda Cristina; Benneche, Tore & Scheie, Anne Aamdal (2007). Synthetic bromated furanone inhibits autoinducer-2-mediated communication and biofilm formation in oral streptococci. Oral Microbiology and Immunology.  ISSN 0902-0055.  22, s 340- 346

Se alle arbeider i Cristin

 • Fejerskov, Ole; Nyvad, Bente; Kidd, Edwina; Scheie, Anne Aamdal; Rukke, Håkon Valen & Petersen, Fernanda Cristina (2015). Are antimicrobials necessary in caries prophylaxis?. Wiley Blackwell.  ISBN 9781118935828.  12 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Valen, Håkon; Bruzell, Ellen Merete & Scheie, Anne Aamdal (2017). Kontroll og bekæmpelse af dental biofilm. Tandlægebladet.  ISSN 0039-9353.  121(10), s 2- 6
 • Preus, Hans Ragnar & Scheie, Anne Aamdal (2016). Har munnskyllemidler noen plass i dagens tannhelse?. Aktuell Nordisk odontologi.  ISSN 1902-3545.  41, s 18- 32
 • Scheie, Anne Aamdal & Witsø, Ingun Lund (2016, 18. august). Hindrer bakterier å snakke sammen. [Tidsskrift].  Apollon.
 • Scheie, Anne Aamdal & Witsø, Ingun Lund (2016, 26. august). Hindrer bakterier å snakke sammen. [Internett].  Forskning.no.
 • Sturød, Kjersti; Scheie, Anne Aamdal; Rukke, Håkon Valen & Lönn-Stensrud, Jessica (2016). Skjebnesvangre reiser - ingen vei tilbake?.
 • Vestby, Lene Karine; Berg, Kristin; Porwollik, Steffen; McClelland, Michael; Cheng, Pui; Scheie, Anne Aamdal; Benneche, Tore & Nesse, Live Lingaas (2015). Gene expression by Salmonella in the presence of a synthetic brominated furanone which inhibits biofilm formation.
 • Vestby, Lene Karine; Nesse, Live Lingaas; Delacroix, Stephanie; Osland, Ane Mohr; Scheie, Anne Aamdal; Benneche, Tore & Angles d'Auriac, Marc (2015). The potential of thiophenones as biofilm inhibitors in the petroleum industry.
 • Witsø, Ingun Lund; Scheie, Anne Aamdal & Lönn-Stensrud, Jessica (2015). Quorum sensing interferes with bacterial virulence.
 • Yang, qian; Scheie, Anne Aamdal; Benneche, Tore & Defoirdt, Tom (2015). NOVEL QUORUM SENSING-DISRUPTING THIOPHENONES AND THEIR THERAPEUTIC POTENTIAL.
 • Preus, Hans Ragnar; Scheie, Anne Aamdal & Baelum, Vibeke (2014). Letter to the editor: Re: The clinical effect of scaling and root planing and the concomitant administration of systemic amoxicillin and metronidazole: a systematic review; Re: Effectiveness of systemic amoxicillin/metronidazole as adjunctive therapy to scaling and root planing in the treatment of chronic periodontitis: a systematic review and meta-analysis; Re: Effectiveness of systemic amoxicillin/metronidazole as an adjunctive therapy to full-mouth scaling and root planing in the treatment of. Journal of Periodontology.  ISSN 0022-3492.  85(385), s 374 . doi: 10.1902/jop.2014.130379
 • Vestby, Lene Karine; Berg, K; Scheie, Anne Aamdal; Uhlig, Silvio; Benneche, Tore; Witsø, Ingun Lund & Nesse, Live Lingaas (2014). Biofilm- naturlig bekjempelse.
 • Witsø, Ingun Lund; Rukke, Håkon Valen; Assev, Synnøve; Benneche, Tore; Lönn-Stensrud, Jessica & Scheie, Anne Aamdal (2014). Structure-activity relationships in thiophenone.
 • Landin, Maria Augusta Dos S Silva; Lonn-Stensrud, Jessica; Petersen, Fernanda Cristina; Benneche, Tore & Scheie, Anne Aamdal (2013). Effekter av ikke toksiske furanoner på biofilm dannelse. Vis sammendrag
 • Witsø, Ingun Lund; Rukke, Håkon Valen; Benneche, Tore & Scheie, Anne Aamdal (2013). Thiophenone interferes with AI-2 stimulated quorum sensing in Escherichia coli.
 • Witsø, Ingun Lund; Scheie, Anne Aamdal; Naemi, Ali-Oddin & Herredsvela, Gro Rørvik (2013). Krigen mot organiserte bakterier. Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning.
 • Gustumhaugen, Eva; Lönn-Stensrud, Jessica; Scheie, Anne Aamdal; Lyngstadaas, Ståle Petter & Taxt-Lamolle, Sebastien Francis Michel (2012). Chemical and Mechanical Debridement of Rough Titanium Surfaces in vitro.
 • Liao, S; Wang, Y; Bitoun, J.P.; Yao, X; Scheie, Anne Aamdal; Benneche, Tore; Sintim, H.O.; Xu, X & Wen, Z.T. (2012). Identification of small molecules against biofilm formation by Streptococcus mutans.
 • Scheie, Anne Aamdal (2012). Bakteriene snakker: Kan vi utnytte det?.
 • Scheie, Anne Aamdal (2012). Munnskyllemidler – virker de?.
 • Scheie, Anne Aamdal (2012). Post- NFR evaluering – Sett fra et Biofilm ståstedHvor går vi?.
 • Scheie, Anne Aamdal (2012). Post- NFR evaluering – Sett fra et Biofilm ståsted”Quo vadimus?” Hvor går vi?.
 • Scheie, Anne Aamdal (2012). Trenger vi munnskyllemidler?.
 • Scheie, Anne Aamdal & Naemi, Ali-Oddin (2012). Should we stay or should we go: -To be or not to be in a biofilm.
 • Vestby, Lene Karine; Johannesen, Karianne Cecilie Strømme; Witsø, Ingun Lund; Habimana, Olivier; Scheie, Anne Aamdal; Benneche, Tore; Urdahl, Anne Margrete & Nesse, Live Lingaas (2012). Biofilm formation by Salmonella and E. coli and their response to a synthetic furanone F202.
 • Witsö, I.L.; Benneche, Tore; Nesse, Live L.; Vestby, Lene Karine; Lönn-Stensrud, Jessica & Scheie, Anne Aamdal (2012). Thiophenone TF101 in control of E. coli biofilm?.
 • Lönn-Stensrud, Jessica; Naemi, Ali-Oddin; Assev, Synnøve; Benneche, Tore & Scheie, Anne Aamdal (2011). New synthetic thiophenones inhibit biofilm formation by S. epidermidis.
 • Scheie, Anne Aamdal (2011). Biofilm and bacterial communication.
 • Scheie, Anne Aamdal (2011). Biofilm og signalering.
 • Scheie, Anne Aamdal (2011). Karius og Baktus bor sammen og lager biofilm.
 • Scheie, Anne Aamdal (2011, 19. oktober). Munnskyllevann. [Radio].  Radio Norge.
 • Scheie, Anne Aamdal (2011). Veien blir til mens man forsker.
 • Lönn-Stensrud, Jessica; Benneche, Tore & Scheie, Anne Aamdal (2010). Furanones and thiophenones in control of S. epidermidis biofilm infections?.
 • Lunestad, Bjørn Tore; Møretrø, Trond; Hegstad, Kristin; Langsrud, Solveig; Scheie, Anne Aamdal; Kapperud, Georg; Lassen, Jørgen Fr; Nygård, Karin Maria; Robertson, Lucy; Nesbakken, Truls; Olsvik, Ørjan; Tranulis, Michael A.; Tryland, Morten & Rimstad, Espen (2010). Chlorhexidine compounds in cosmetic products Risk assessment of antimicrobial and antibiotic resistance development in microorganisms. Opinion of the Panel on Biological Hazards of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety. VKM report. 2010:15. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Scheie, Anne Aamdal; Benneche, Tore; Lönn-Stensrud, Jessica & Skramstad, Jan (2010). ANTIMICROBIAL COMPOSITIONS AND USES.
 • Vestby, Lene Karine; Møretrø, Trond; Ballance, Simon; Benneche, Tore; Scheie, Anne Aamdal; Lönn-Stensrud, Jessica; Heir, Even & Nesse, Live Lingaas (2010). Persistence and eradication of Salmonella from the feed environment.
 • Giertsen, Elin; Olsen, Ingar; Petersen, Fernanda Cristina & Scheie, Anne Aamdal (2009). Oral biofilm. Jubileumshefte for Det odontologiske fakultet.  s 17- 19.
 • Koldsland, Odd Carsten; Scheie, Anne Aamdal & Aass, Anne Merete (2009). Prevalence of peri-implantitis and associated factors.
 • Koldsland, Odd Carsten; Scheie, Anne Aamdal & Aass, Anne Merete (2009). Prevalence of peri-implantitis; the influence of different levels of criteria.
 • Lunestad, Bjørn Tore; Hegstad, Kristin; Langsrud, Solveig; Scheie, Anne Aamdal & Sunde, Marianne (2009). Quaternary ammonium compounds in cosmetic products Risk assessment of antimicrobial and antibiotic resistance development in microorganisms.
 • Lunestad, Bjørn Tore; Hegstad, Kristin; Langsrud, Solveig; Scheie, Anne Aamdal & Sunde, Marianne (2009). Quaternary ammonium compounds in cosmetic products. Risk assessment of antimicrobial and antibiotic resistance development in microorganisms. Opinion of the Panel on Biological Hazards of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety. VKM report. 2009:27.
 • Nesse, Live; Langsrud, Solveig; Møretrø, Trond; Scheie, Anne Aamdal; Benneche, Tore & Vestby, Lene K. (2009). Vil hindre bakteriesamtaler. Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning.
 • Scheie, Anne Aamdal & Benneche, Tore (2009). Norsk oppfinnelse kan hindre infeksjon i proteser. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Scheie, Anne Aamdal; Benneche, Tore & Vogt, Yngve (2009, 02. desember). Slutt på bakterieangrep i kunstige hofter.
 • Solheim, Heidi; Abdul-Majeed Ahmed, Nibras Ayad; Scheie, Anne Aamdal; Urdahl, Anne Margrete; Benneche, Tore; Møretrø, Trond & Nesse, Live Lingaas (2009). Effect of two synthetic brominated furanones on Escherichia coli O103 in biofilm. Proceedings from Pathogenic E. coli.
 • Vestby, Lene K.; Lönn-Stensrud, Jessica; Møretrø, Trond; Langsrud, Solveig; Scheie, Anne Aamdal; Benneche, Tore & Nesse, Live (2009). The effect of a synthetic furanone and disinfectants on Salmonella in biofilm.
 • Vestby, Lene K.; Lönn-Stensrud, Jessica; Møretrø, Trond; Langsrud, Solveig; Scheie, Anne Aamdal; Benneche, Tore & Nesse, Live (2009). The effect of a synthetic furanone and disinfectants on Salmonella in biofilm.
 • Vestby, Lene Karine; Lönn-Stensrud, Jessica; Møretrø, Trond; Langsrud, Solveig; Scheie, Anne Aamdal; Benneche, Tore & Nesse, Live Lingaas (2009). The effect of a synthetic furanone and disinfectants on Salmonella in biofilm.
 • Vestby, Lene Karine; Lönn-Stensrud, Jessica; Møretrø, Trond; Langsrud, Solveig; Scheie, Anne Aamdal; Benneche, Tore & Nesse, Live Lingaas (2009). The effect of a synthetic furanone and disinfectants on Salmonella in biofilm.
 • Koldsland, Odd Carsten; Scheie, Anne Aamdal & Aass, Anne Merete (2008). Long term evaluation of dental implants; Implant loss and factors associated.
 • Nesse, Live; Vestby, Lene K.; Lönn-Stensrud, Jessica; Petersen, Fernanda Cristina; Møretrø, Trond; Langsrud, Solveig; Benneche, Tore & Scheie, Anne Aamdal (2008). The effect of a synthetic bromated furanone on the production of biofilm by different Salmonella wild type strains.
 • Scheie, Anne Aamdal (2008). Bacterial communication and biofilms.
 • Scheie, Anne Aamdal; Petersen, Fernanda Cristina & Abdul-Majeed Ahmed, Nibras Ayad (2008). AI-2 signaling in the Streptococcus anginosus group.
 • Scheie, Anne Aamdal; Petersen, Fernanda Cristina & da Silva, Daniele Pecharki Marques (2008). Streptococcus intermedius-Molecular mechanisms of biofilm formation and virulence expression.
 • Vestby, Lene Karine; Nesse, Live Lingaas; Lönn-Stensrud, Jessica; Petersen, Fernanda Cristina; Møretrø, Trond; Langsrud, Solveig; Benneche, Tore & Scheie, Anne Aamdal (2008). AI-2 production by different wild-type Salmonella strains and the effect of biofilm formation by introducing AHL, GMP and a synthetic bromated furanones.
 • da Silva, Daniele Pecharki Marques; Petersen, Fernanda Cristina & Scheie, Anne Aamdal (2007). Role of hyaluronidase in biofilm formation and adhesion to keratinocytes by Streptococcus intermedius.
 • Lönn-Stensrud, Jessica; Benneche, Tore; Petersen, Fernanda Cristina & Scheie, Anne Aamdal (2007). AI-2 Mediated Biofilm Formation in Oral Streptococci is Inhibited by Bromated Furanone.
 • Lönn-Stensrud, Jessica; Benneche, Tore; Petersen, Fernanda Cristina & Scheie, Anne Aamdal (2007). AI-2 Mediated Biofilm Formation in Oral Streptococci is Inhibited by Bromated Furanone.
 • Lönn-Stensrud, Jessica; Benneche, Tore; Petersen, Fernanda Cristina & Scheie, Anne Aamdal (2007). Bakterier snakker, vi lider. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Lönn-Stensrud, Jessica; Benneche, Tore; Petersen, Fernanda Cristina & Scheie, Anne Aamdal (2007). Bakteriesnakk gir tanntrøbbel. Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning.
 • Lönn-Stensrud, Jessica; Benneche, Tore; Petersen, Fernanda Cristina & Scheie, Anne Aamdal (2007). Biofilm formation in Staphylococcus epidermidis is Inhibited by Synthetic Brominated Furanones. Vis sammendrag
 • Lönn-Stensrud, Jessica; Benneche, Tore; Petersen, Fernanda Cristina & Scheie, Anne Aamdal (2007). Biofilm formation in Staphylococcus epidermidis is inhibited by synthetic bromated furanones.
 • Lönn-Stensrud, Jessica; Benneche, Tore; Petersen, Fernanda Cristina & Scheie, Anne Aamdal (2007). Furanones Inhibit AI-2 Mediated Communication in Bacteria at Non-Irritant Concentrations.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 9. nov. 2010 11:30 - Sist endret 11. mai 2018 15:08