Odontologforeininga

Odontologforeininga er ei medlemsforeining for tannlege og tannpleiarstudentene  i Oslo. Foreininga arrangerer ulike møte, samkomer og andre sosiale aktivitetar for medlemene.

 Foreninga disponerer eit eige lokale i Geitmyrsvegen 71, Odontosauruskiælderen, til slike føremål.

Odontologforeininga eier også ei hytte i Nordmarka, Odontologhytta. De utgjer også "Tidens Tann", som kjem ut 4 gonger i året. Tannlegestudentane har også eit eige musikkorps, Odontoblæsten, og ein eig idrettsklubb, Odontologisk Idrettsklubb. Odontologforeningens medlemmar får automatisk medlemsskap i idrettsklubben.

Les mer om Odontologforeininga her

Publisert 9. sep. 2010 15:37 - Sist endra 6. sep. 2017 12:47