Aktuelle saker - Side 10

Publisert 14. aug. 2013 11:19
Publisert 29. juli 2013 12:39

Økt søkning til realfag og lærerutdanning bidrar til at Universitetet i Oslo (UiO) i år sender hele 10 338 søkere tilbud om studieplass.

Publisert 28. juni 2013 09:43

Det søkes nå etter kandidater til dobbelkompetanseløp. Søknadsfrist 25. okotober 2013.

Publisert 25. juni 2013 08:57

Tradisjonen tro ble det holdt en høytidelig avslutningsseremoni for avgangskullet for Tannlege- og Tannpleierstudentene.

Publisert 24. juni 2013 14:46

Genoverføring mellom bakterier i tannbelegg gjør dem bedre egnet til å overleve i munnhulens barske omgivelser og til å fremkalle sykdommer i munnhulen og utenfor denne.

Publisert 20. juni 2013 14:22

Fakultetets pris for beste prosjektoppgave ved mastergradsutdanningen ble innstiftet i forbindelse med Kvalitetsreformen.

En jury bestående av Asbjørn Rød, Hans Haanæs og Frode Hansen, delte ut prisen til beste masteroppgave. Juryen nominerte også kandidater til "Studentforskerprisen" til som deles ut på NTFs landsmøte fredag 1. november 2013.

Publisert 17. juni 2013 10:11

Fagmiljøet v/Avd. for kjeve- og ansiktsradiologi arrangerer verdenskongressen 19th ICDMFR (International Congress of Dento-Maxillo-Facial Radiology).

Publisert 13. juni 2013 13:15

Heming Olsen-Bergem (IKO) og Louise Bjerkan (IOB) vant forskningsdagens pris for sin presentasjon av hvert sitt forskningsprosjekt.

Publisert 3. juni 2013 10:19

Fakultetet møter i dag representanter fra Universitet i Krakow. Hensikten med møtet er å se på muligheter for fremtidig samarbeid.

Publisert 14. mai 2013 14:25

A-Magasinet omtaler forsker og professor Ingar Olsen i en artikkel om mikrober i kroppen. Blant hudrevis av billioner mikrober, finnes over 700 bakteriearter i munnen.

Publisert 14. mai 2013 10:47

20. august er fristen for å søke NTFs dobbeltkompetansestipend 2013.

Publisert 30. apr. 2013 13:31

Naturvitenskapelig forskningsstoff fra UiO er i liten grad formidlet i aviser, og Det odontologiske fakultet ligger svært lavt når det gjelder formidling, i følge en undersøkelse fra 2012.

Publisert 18. apr. 2013 08:50

Rektors blogg trekker frem forskningsportalen University Health Network (UHN), som er utviklet ved Institutt for klinisk odontologi ved Det odontologiske fakultet.

Publisert 18. apr. 2013 08:42

Det 5. internasjonale møtet i EuroTMjoint ble holdt i Århus 11-13. april. EuroTMjoint er et europeisk nettverk av forskere og klinikere med medisinske og odontologiske spesialiteter knyttet til barneleddgikt (Juvenil idiopatisk artritt-JIA). Forskere fra USA og Canada deltok også

Publisert 17. apr. 2013 08:40

Tannpleierstudent Michelle Christine Levy har i vår vært på utveksling i Stockholm, og sitter igjen med mange flotte inntrykk!

Publisert 16. apr. 2013 11:44

Forskere ved IOB og FHI diskuterer hvordan ulike stimuleringstiltak for å bekjempe antibiotikaresistens også bør omfatte andre forskningsinstitusjoner enn legemiddelindustrien.

Publisert 10. apr. 2013 12:23

Syreskader er blitt en stor tannhelseutfordring. Omtrent 40 prosent av befolkningen over 20 år har etseskader på tennene.

Publisert 22. mars 2013 11:27

I mars mottok fakultetet 4 nye utvekslingsstudenter på tannlegestudiet. Studentene gikk først igjennom en introduksjonsuke ved fakultetet.

Publisert 21. mars 2013 12:29

Hvert år arrangerer UiO Åpen dag for elever fra videregående skole og andre interesserte. Det odontologiske fakultet var godt representert på arrangementet.

Publisert 14. mars 2013 09:07

Dekan Pål Barkvoll moderniserer studieplanen og satser på fremtiden gjennom forskning.

Publisert 7. mars 2013 10:48

Om noen år går mange av tannhelsesekretærene ved Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Oslo av med pensjon. Hvem skal ta over?

Publisert 4. mars 2013 14:27

Cand.odont. Kirsten Solemdal disputerte for graden ph.d. fredag 1. mars, med avhandlingen "Oral health, taste and nutrition in hospitalized older people".

 

Publisert 27. feb. 2013 08:38

Kun ti studenter mistet studieretten ved Det odontologiske fakultet i fjor, færrest av samtlige fakulteter. Dekan Pål Barkvoll er ikke forbauset over de positive tallene, uttaler han til Universitas.

Publisert 25. feb. 2013 09:09

Det odontologiske fakultet (OD), Universitetet i Oslo, lyser ut inntil femstipendiatstillinger innenfor fakultetets prioriterte forskningsområder.

Publisert 15. feb. 2013 17:56

Fredag 15. februar ble det arrangert offisiell åpning av tilbygget til Domus Medica, hvor nøkkelen til det nye bygget ble overrukket universitetsrektor Ole Petter Ottersen. Tilbygget rommer blant annet ansatte og studenter ved Det odontologiake fakultet.