Etasjeansvarlige ved brannvern

Etasjekontakter G71    
Etasjekontakt 7. et. Nord
Alexandra Yanez

Etasjekontakt 7. et. Sør
Bente Aagaard

Etasjekontakt 6. et. Øst
Svanhild Johnsen
Etasjekontakt 6. et. Vest
Gunn C. Karlsen

Etasjekontakt 5. et. Øst
Ole Anton Johansen

Etasjekontakt 5. et. Vest
Janne Lea

Etasjekontakt 4. et. Nord
Trine Lang 

Etasjekontakt 4. et. Sør
Kristin Hansen

Etasjekontakt 3. et. Vest
Fredrik Haugen Pedersen

Etasjekontakt 3. et. Nord
Helén Jacobsen

Etasjekontakt 2. et. Vest 
Susanne Skramstad

Etasjekontakt 2. et. Øst
Majken Aspaas

Etasjekontakt 1. et Vest
Anne Marit Arnesen

Etasjekontakt 1. et. Øst
Mona Nesholen 

Etasjekontakt mellombygg
Mona Nilsen

 

Etasjekontakt kjelleret.
Øst/Sør
Kjell Skaar

 
Etasjekontakter G69    

Etasjekontakt 5. et. Hele
Els Marie Andersson

Etasjekontakt 4. et. hele
Kirsti Løchsen

Etasjekontakt 3. et. Hele
Olav Hoemsnes

Etasjekontakt 2. et. hele

   
Ferdighetssenteret, Gaustad, Tilbygg Domus Medica
Mona Steinhaugen, undertasjen, hele

 

Lasse Sydhagen er brannvernleder.

 

Her kan du lese branninstruksen for etasjeansvarlige - hentet fra nettsiden til Universitetet i Oslo.

 

 

Publisert 31. jan. 2013 10:06 - Sist endret 12. okt. 2017 10:24