Fakultetsstyret

Sakskart og protokoller

  • 4- 5 møter i året
  • Protokoller legges ut fortløpende etter møtene.

Medlemmer

Fakultetsstyret har 11 medlemmer og ledes av dekanen

Styrets rolle og mandat

Fakultetets øverste organ

Ansvar for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten
 

PFF og PSS

Programutvalg studie og studieprogram (PSS) og Programutvalg forskning og forskerutdanningsprogram (PFF) er valgt av fakultetsstyret.