Fakultetsstyret

Fakultetsstyret er det øvste organet ved fakultetet og har ansvar for å fastleggje overordna mål, prioriteringar og strategiar for verksemda.

Samansetning

Samansetning av fakultetsstyret for perioden 1. januar 2017 - 31.desember 2020:

Representanter Vararepresentanter

 

 


Dekan Pål Barkvoll

 

Prodekan for studier Amer Sehic

 

Førsteamanuensis Hans Jacob Rønold

Morten Enersen, førsteamanuensis (1. vara)

Vaska Vandevska-Radunovich, professor (2. vara)

 

Førsteamanuensis Bente B. Herlofson

 

 

Stipendiat Jørgen Hugo

 

 

Oversykepleier Bente Olin Teigmo

 

Astrid Skiftesvik Bjørkeng, kommunikasjonsrådgiver (1. vara)

May Helen Losoa Forsberg, spesialistutdannet sykepleier (2. vara)

   
Stud.odont. Eugen Treimo  
Stud.odont.Ivar Aasgaard Røsand Vara Aurora Steiro Macqueen
Stud.tpu. Siri Sørlie Jørgensen  
   
Ekstern representant Erik Normann  
Ekstern representant Line Bakkevig  
Observator med talerett : Alix Young Vik og Linda Hildegard  Bergersen  

 

Publisert 31. okt. 2010 13:17 - Sist endret 2. okt. 2017 18:33