PSS og PFF

Programutvalg studie og studieprogram (PSS) og Programutvalg forskning og forskerutdanning (PFF) er valgt av fakultetsstyret.

Sammensetning av PFF og PSS

Sittende utvalg er oppnevnt for perioden 2017-2019.

Programutvalg studie og studieprogram
Prodekan for studier (klinikk): Alix Young Vik, leder
Prodekan for studier (preklinikk): Amer Sehic, nestleder
Vitenskapelig representant for 1.-4. semester: Førsteamanuensis Morten Enersen, vara professor Hilde K. Galtung
Leder av semesterutvalget for bachelorprogrammet i tannpleie: Universitetslektor Anne Eikeland, vara seksjonsleder avdeling for tannpleierutdanning: Kristin Beathe Hansen
Leder av semesterutvalget for spesialistutdanningen: Førsteamanuensis Erik Saxegaard
Student fra bachelorprogrammet i tannpleie: Siri Sørlie Jørgensen
Student fra masterprogrammet i odontologi: Eugen Rask Sveinsen Treimo og Sajad Maghsoudi
Student fra spesialistutdanningen: Karen Kristoffersen
Semesterutvalgsledere for masterprogrammet i odontologi: Håvard Jostein Haugen, Pia Titterud Sunde og Tove Wigen
Sekretærfunksjon: Studieseksjonen, OD

 

Publisert 31. okt. 2010 13:47 - Sist endret 3. jan. 2018 10:26