Teknisk-administrativt ansatte ved instituttene - Side 4

Personer 76 - 100 av 112
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Mona Irene Hanvold Nilsen Nilsen, Mona Irene Hanvold Tannhelsesekretær +47-22852133 m.i.h.nilsen@odont.uio.no
Bilde av Trond Nordahl Nordahl, Trond Overingeniør +47-22852393 +47-93028621 trond.nordahl@odont.uio.no Dentalverkstedet, Vedlikehold, Service
Bilde av Anne Kristin Ohm Ohm, Anne Kristin Rådgiver 22854810 a.k.ohm@odont.uio.no Rapportering, Controlling, Budsjett, Regnskap
Olsen, Gry Elisabeth Seniorkonsulent +47-22840321 95182445 g.e.olsen@odont.uio.no Basware, Reise, Refusjon, innkjøp, HR-portalen
Bilde av Parivash Panahkhahi Panahkhahi, Parivash Klinikksekretær parivash.panahkhahi@odont.uio.no Klinikk for spesialbehandling
Pedersen, Lars Erik Spes.utd.sykepleier l.e.pedersen@odont.uio.no
Bilde av Yasemin Probst Probst, Yasemin Klinikksekretær yasemin.probst@odont.uio.no
Rogala, Agnieszka Avdelingsingeniør +47-22840228 agnieszka.rogala@odont.uio.no
Bilde av Ann-Kristin Ruus Ruus, Ann-Kristin Overingeniør +47-22840326 a.k.ruus@odont.uio.no Organkultur, Celledyrking, RNA isolering, PCR & Q-PCR, Western Blott (WB), Kjemikaliehåndtering, Innkjøp
Bilde av Muhammad Saeed Saeed, Muhammad Overingeniør +47-22840365 muhammad.saeed@odont.uio.no
Saltnes, Helvi Klinikksekretær helvi.saltnes@odont.uio.no
Bilde av Margit E Sanderson Sanderson, Margit E Konsulent +47-22852036 m.e.sanderson@odont.uio.no
Bilde av Turid Sandsmark Sandsmark, Turid Førstekonsulent +47-22852011 turid.sandsmark@odont.uio.no
Bilde av Olaf Joseph Franciscus Schreurs Schreurs, Olaf Joseph Franciscus Overingeniør +47-22840361 o.j.f.schreurs@odont.uio.no Histologi, Immunohistokjemi (IHC), In situ hybridisering (ISH), Mikroskopi, Western Blott (WB), Celledyrkning
Bilde av Katarina Sjølie Sjølie, Katarina Klinikk avd.leder +47-22852100 katarina.sjolie@odont.uio.no
Skistad, Susanne Konsulent susanne.skistad@odont.uio.no
Bilde av Brit Susanne Skramstad Skramstad, Brit Susanne Ledende forskn.tekn +47-22852188 b.s.skramstad@odont.uio.no
Bilde av Kjell Skaar Skaar, Kjell Overingeniør +47-22852067 +47-92607531 kjell.skaar@odont.uio.no
Bilde av Lena Solbakken Solbakken, Lena Konsulent +47-22852258 lena.solbakken@odont.uio.no
Bilde av Heidi Kristin Solbrekken Solbrekken, Heidi Kristin Tannhelsesekretær +47-22852025 h.k.solbrekken@odont.uio.no
Bilde av Mona Steinhaugen Steinhaugen, Mona Klinikk avd.leder +47-22852335 +47-95107263 mona.steinhaugen@odont.uio.no
Bilde av Solveig Stig Stig, Solveig Overingeniør +47-22840386 +47-41674208 solveig.stig@odont.uio.no RNA isolering, Celledyrking, Immunohistokjemi (IHC), PCR & Q-PCR
Bilde av Helene Bjørndalen Strøm Strøm, Helene Bjørndalen Avdelingsingeniør h.b.strom@odont.uio.no
Bilde av Sissel Strømfjord Strømfjord, Sissel Oversykepleier +47-22852246 +47-95212811 sissel.stromfjord@odont.uio.no
Sundo, Muamera Tannhelsesekretær muamera.sundo@odont.uio.no