Vitenskapelig ansatte ved instituttene - Side 10

Personer 226 - 250 av 297
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Lasse Ansgar Skoglund Skoglund, Lasse Ansgar Professor +47-22844672 l.a.skoglund@odont.uio.no farmakoterapi, inflammasjoner, farmakologi, odontologisk, smerte
Bilde av Rasa Skudutyte-Rysstad Skudutyte-Rysstad, Rasa Førsteamanuensis +47-22852132 rasa.skudutyte-rysstad@odont.uio.no epidemiologi, tannhelsedeterminanter, tannhelse blant voksne, Komorbiditet
Bilde av Anne Skaare Skaare, Anne Professor +47-22852186 anne.skaare@odont.uio.no karies hos førskolebarn, tannskader, barn, oral helse, dentale erosjoner
Bilde av Bettina Slyngstadli Slyngstadli, Bettina Instruktørtannlege bettina.slyngstadli@odont.uio.no
Bilde av Grete Bjøralt Solhaug Solhaug, Grete Bjøralt Klinikksekretær g.b.solhaug@odont.uio.no
Bilde av Maren Bråten Solhaug Solhaug, Maren Bråten Stipendiat +47-22840397 +47 228440343 m.b.solhaug@odont.uio.no
Bilde av Tore Solheim Solheim, Tore +47-22840378 +47-41447336 tore.solheim@odont.uio.no
Bilde av Anne Elisabeth Stabrun Stabrun, Anne Elisabeth Førsteamanuensis +47-22852254 a.e.stabrun@odont.uio.no
Bilde av Øystein Stakkestad Stakkestad, Øystein 93817653 oystein.stakkestad@odont.uio.no
Bilde av Frode Staxrud Staxrud, Frode Universitetslektor +47-22852320 frode.staxrud@odont.uio.no kariologi
Bilde av Hans Gunnar Steinbakken Steinbakken, Hans Gunnar Instruktørtannlege h.g.steinbakken@odont.uio.no
Bilde av Kjersti Refsholt Stenhagen Stenhagen, Kjersti Refsholt Førsteamanuensis +47-22852257 k.r.stenhagen@odont.uio.no
Bilde av Sissel Storli Storli, Sissel Inst.tannl.m/spes sissel.storli@odont.uio.no
Bilde av Bente Dahl Storm Storm, Bente Dahl Instruktørtannlege b.d.storm@odont.uio.no
Bilde av Kjersti Sturød Sturød, Kjersti Stipendiat +47-22840336 kjersti.sturod@odont.uio.no antibiotikaresistens, metagenomics
Bilde av Ida Haukåen Stødle Stødle, Ida Haukåen Stipendiat i.h.stodle@odont.uio.no
Bilde av Mousumi Sukul Sukul, Mousumi Postdoktor mousumi.sukul@odont.uio.no polymer membranes, tissue engineering, Biomaterials, bone regeneration
Bilde av Pia Titterud Sunde Sunde, Pia Titterud Førsteamanuensis +47-22852161 p.t.sunde@odont.uio.no
Bilde av Safiyye Suslu Suslu, Safiyye Stipendiat +47 98006218 safiyye.suslu@odont.uio.no Biomaterialer, proteiner, bein remodellering
Bilde av Dagfinn Beyer Svanæs Svanæs, Dagfinn Beyer Professor emeritus +47-22852236 d.b.svanas@odont.uio.no
Bilde av Gunnar Svendsen Svendsen, Gunnar Universitetslektor gunnar.svendsen@odont.uio.no kariologi
Sværd, Niels Henrik Instruktørtannlege n.h.svard@odont.uio.no
Bilde av Kari Anne Systad Systad, Kari Anne Instruktørtannlege k.a.systad@odont.uio.no
Syversen, Astri Bjerke Instruktørtannlege a.b.syversen@odont.uio.no
Bilde av Helene Borghild Sæthre-Sundli Sæthre-Sundli, Helene Borghild Stipendiat h.b.sathre-sundli@odont.uio.no