Kontaktinformasjon for studieseksjonen

Leder for studie- og forskningsseksjonen

 • Budsjett- og personalansvar for seksjonen
 • Læringsmiljøkontakt
 • Sekretær for Programutvalg for studier og studieprogram (PSS)

Fungerende seksjonssjef Hege Glomsaker-Gjessing

 

 

Studiekonsulent - odontologi

 • Studentveiledning
 • Permisjon
 • Opptak
 • Sekretær for semesterutvalg
 • Vitnemål og -seremoni

 

Rådgiver Tancred Alexander Benedictow

Besøkstid: man-tors 12.15-14.15

Studiekonsulent - tannpleie

 • Studentveiledning
 • Eksamen
 • Tilrettelegging
 • Permisjon
 • Timeplaner odontologi og tannpleie
 • Studentrekruttering
 • Sekretær for semesterutvalg
 • Koordinator for FS
 • Studiewebredaktør

 

Seniorkonsulent Nina Merete Soelberg Johnsen

Besøkstid: man-tors 12.15-14.15

Studiekonsulent - spesialistutdanningen

 • Studentveiledning
 • Administrasjon av kurs
 • Opptak
 • Dobbeltkompetanse
 • Sekretær for semesterutvalget for spesialistutdanning
 • Praksis 1., 2., 3. og 10. semester, masterprogrammet i odontologi
 • Direkte opptak til masterprogrammet i odontologi

Seniorkonsulent Namgyal Tsomo Svenningsen

Internasjonalisering og utveksling

 • Innreisende og utreisende studenter
 • Ansattutveksling
 • Utvekslingsavtaler: Avtaleutforming og kvalitetssikring
 • Gjesteforskere
 • Fakultetets representant i internasjonalt nettverk

 

 

Studiekonsulent - odontologi

 • Eksamen
 • Tilrettelegging
 • Praksis 1. semester
 • Studentevaluering
 • Sekretær for semesterutvalg

Seniorkonsulent Osamah Rajpoot

Si fra om læringsmiljøet

– når det er alvor, når noe må forbedres eller når du er fornøyd