Generell Anamnese

En ny pasient skal alltid fylle ut helseskjema. Dette finnes i hyllen på klinikken. Ved tidligere behandlet pasient noters evn endringer i generell anamnese. Dette gjøres i "Generell anamnesefeltet” på ytterjournalen. Har pasienten ingen medisinske opplysninger av betydning noterer du at anamnesen er uten anmerkninger på linjene i generell anamnesefeltet.

Er det anamnetiske opplysninger som har betydning for behandlingen- sett deg godt inn i disse. Ta evt. kontakt med vedkommendets behandlende lege hvis nødvendig før behandlingen starter.

Helseskjema:

Ytterjournalen:

Publisert 17. nov. 2010 15:20 - Sist endret 17. nov. 2010 16:19