Kliniske rutiner- Kariologi

Veiledende indikasjoner for fyllingsterapi ved approximalkaries

Indikasjon for fyllingsterapi er når pasienten har en karieslesjon grad 4-5. Noen ganger kan det være indisert å legge en fylling ved grad 3 lesjon, for eksempel når en ser en tydelig kavitet, når det er kort tid siden frembrudd, pasientens har stor kariesaktivitet og/eller det er vanskelig å få til bedring i munnhygiene og kosthold og pasienten er ikke innstilt på å bruke fluor ut over den som er i tannpastaen. I mange tilfeller kan en avvente fyllingsterapi av grad 3 lesjoner på voksne pasienter når tannen har stått frembrudt en tid, pasienten har god munnhygiene, fornuftig kosthold og er innstilt på en behandling uten bruk av bor. Den kliniske diagnostikk suppleres med BW etter individuell vurdering. Behandlingsvalg treffes aldri på bakgrunn av røntgenbilde alene, ettersom røntgenbilde ikke gir mulighet for å skjelne mellom aktiv og inaktiv karies.

GRAD 1 (A1) Radiolusens ("røntgenskygge") i ytre halvdel av emaljen (inntil 1/2 emaljetykkelsen). GRAD 2 (A2) Radiolusens ("røntgenskygge") i indre halvdel av emaljen (inntil emalje-dentin grensen, men ikke inn i dentinet). GRAD 3 (A3) Radiolusens ("røntgenskygge") i ytre tredjedel av dentinet (inntil 1/3 av dentintykkelsen). GRAD 4 (A4) Radiolusens ("røntgenskygge") i midtre tredjedel av dentinet (inntil 2/3 av dentintykkelsen). GRAD 5 (A5) Radiolusens ("røntgenskygge") i indre tredjedel av dentinet.

De teknikkene som undervises i dag er

Skålprepareringer for fyllingsmaterialer som kan bindes til tannsubstans samt tradisjonelle Kl. II prepareringer for fyllingsmaterialer som krever mekanisk retensjon

Materialer

Når fyllingsterapi er nødvendig, skal det velges vevsbesparende prepareringsteknikker.* Det betyr i de fleste tilfeller i forbindelse med primærkaries en skålpreparering og bruk av kompositt. Amalgam kan ikke lenger brukes i Norge pga. forbud av 1. januar 2008. Men amalgam egner seg for større oppbygginger, og i tilfeller med stor karies-aktivitet, kraftig påbitt og vanskelige tørrleggingsforhold. Som for okklusalkaries er bruk av amalgam avvik fra retningslinjene for materialvalg, og derfor bør bruken begrunnes spesielt og pasientens informerte samtykke journalføres.

 *Sosial-og helsedirektoratet: Retningslinjer for bruk av tannrestaureringsmaterialer 05/2003

 

ABT 2006

Publisert 12. okt. 2010 12:43 - Sist endret 10. nov. 2010 16:29