Kliniske rutiner- Kariologi

Glassionomersement

Utstyr

 • Instrumentkassett
 • Bor: 
  • Rosenbor 2-8
  • Runde diamanter Fg 001/010, Fg 001/016
 • Pusseutstyr:  sandpapirskiver eller finkornede diamanter - Young pussekopp
 • Kofferdamsett
 • Tanntråd
 • Matrise og kiler
 • Glasssionomersement:
  1. Kjemisk herdende
  2. Lysherdende
 • Eventuelt Ca(OH)2-sement
 • Fargeskala
 • Bonding
 • Herdelampe

Fremgangsmåte

1. Fjerne gammel fylling og/eller karies. Kl.V: Rund diamant No: 001/10-16.  Kl.III: Rund diamant
2. Ekskavere karies   Rosenbor No: 2-8. Ekskavator (evt. Backaction-LM)

GODKJENNING

3. Fargevalg     
4. Rengjøring med Youngs pussekopp
5. Kofferdam, ev. Kl.V matrise.

GODKJENNING

6.  Evt. foring med Ca(OH)2-sement Dycal ved dype kaviteter
7.  Tilpassing av skjell eller matrise
8.  Vask med polyacrylsyre
9.  Vann
10. Forsiktig tørrlegging
11. Applisering av glassionomersemen – kjemiskherdende/lysherdende
12. Skjell/matrise legges over materialet og presses til *
13. Grove overskudd fjernes
14. Bonding eventuelt puss/polering

GODKJENNING - SALUD


Tips til arbeidets gang:

Ad 1. Gammel fylling fjernes helst med rund diamant.

Ad 2. Karies ekskaveres med rosenbor (4-6) eller ekskavator.

Ad 3. Rengjøring med Young`s pussekopp, (gummikopp).

Ad 5. Kofferdam påsettes etter beskrevne retningslinjer. Dersom kofferdam utelukkes, må alternativ tørrlegging gjøres. Egnet Kl.V. matrise vil være tilfredsstillende i mange tilfeller. Se eget avsnitt for applisering.

Ad 6. Pulpanære områder av dentinet skal dekkes med Dycal.

Ad 7. Individuell tilpasning av skjell og matriser ved tilklipping er ofte nødvendig.

Ad 8. Kaviteten vaskes med polyacrylsyre i 20 sek. - spyles
 
Ad 11. Glassionomersementen appliseres i kaviteten  (fortrinnsvis med en sprøyte for å unngå luftbobler/porøsiteter).

Ad 13. Grove overskudd kan fjernes umiddelbart med et håndinstrument.


Kommentar: 
Lysherdende glassionomersement må lysherdes minst 20 sekunder. Kjemisk herdende herder uten inngripen.

Dersom det er brukt lysherdende glassionomersement, kan fyllingen pusses med flammeformet diamant, sandpapirskiver, strips og/eller hvit Aaba-polérer for kompositt/ glassionomer.
  
Kjemisk herdende glassionomersement skal ikke pusses før tidligst dagen etter behandlingen. Enten beholder pasienten skjellet påsittende (dersom estetiske forhold tilsier dette) eller skjellet fjernes og det påføres en lysherdende bonding umiddelbart. Fyllingen pusses ved neste besøk.


TEW 2006

Publisert 12. okt. 2010 12:43 - Sist endret 12. okt. 2010 12:43