Ta ein del av et semester i utlandet

For studentar på tannpleie

Studentar på bachelorstudiet i tannpleie kan reise på utvekslingsopphald i éin månad i 4. eller 6.semester.

Dei kan òg reise på utanlandspraksis (4-5 veker) i 6.semester.

Har du spørsmål om utveksling og søknadsprosessen?

 

Søknadsfrist: 15. september.

 

For studentar på odontologi

Studentar på masterprogrammet i odontologi kan reise på utveksling i 8. semester.

Har du spørsmål om utveksling og søknadsprosessen?

Fredag 1.september i uke 35 kl 9.00-14.00 er satt av til å svare på spørsmål i 3.etage i administrasjonen, institutt for klinisk odontologi. Utenom dette kan dere avtale pr e-post eller komme innom.

Søknadsfrist: 15. september.

 

Utveksling på odontologi

Utdanning i verden

Råd og inspirasjon vedrørende utdanning i utlandet.